Navigace: Queen - Královská legenda - Střípky: Freddie Mercury Phoenix Trust

Freddie Mercury Phoenix Trust

The Mercury Phoenix Trust
Registered charity 1013768"Držte se naděje"

Ještě před tím, než Freddie Mercury zemřel, požádal nás, abychom společně pomohli bojovat proti AIDS. Mercury Phoenix Trust byl založen na jeho žádost.

Cílem charity je zvýšit informovanost o AIDS a hlavně získat potřebné finance pro všechny charity po celém světě, které podporují všechny postižené touto zákeřnou chorobou. Od roku 1992 bylo více než stovce charitám v mnoha zemích Evropy, Afriky, Asie a Ameriky věnováno přes 4 miliony liber. Mezitím v Británii dobrovolníci z celé země koordinovali národní veřejnou sbírku pro charity AIDS pod záštitou Mercury Phoenix Trust. Nadace podporuje velký rozsah charit pracujících v různých oblastech proti HIV a AIDS - od péče postižených, přes výchovné programy k informování ostatních, po výzkumné projekty, snažící se nalézt nějaký účinný prostředek. Většinou jde o malé organizace, které bojují o každý peníz, aby jejich služby mohly běžet dál. Peníze, získané od Mercury Mhoenix Trust jsou většinou životně důležitým příjmem k jejich existenci. Důležité je také to, že peníze, získané v některé oblasti slouží postiženým právě v té dané lokalitě.Je AIDS stále opravdovým problémem?

Jedním slovem, ano. Existuje mnoho statistik, které to potvrzují: od roku 1982 se jen v Británii evidovalo 40 tisíc HIV pozitivních, a z nich 13 tisíc již zemřelo. Číslo udávající počet nakažených HIV se každý rok zvyšuje o 2,5 tisíc jen v Británii. V celosvětovém měřítku se každý den nakazí 16 tisíc lidí.
Vedle čísel, je tu také obraz člověka. I když se již v minulých letech objevilo několik léků, které pomohli utišit mnoho symptomů HIV infekce, stále neexistuje žádný lék, vakcína nebo léčebný postup. Navíc mnoho z těchto léků má i vedlejší účinky. Také jejich cena je velmi vysoká, takže příspěvky MPT od jednoho koordinátora za jeden rok mohou platit léky jedné osobě po dobu jednoho roku. Problém stále existuje.Co můžeme dělat?

Výchova a prevence je stálým prostředkem efektivního boje proti HIV a AIDS. To ale představuje namáhavou bitvu s předsudky, diskriminací, nedostatkem porozumění a se stále velmi rozšířeným postojem - "to není můj problém". Homosexuálové, heterosexuálové, černí, bílí, mladí, staří, muži, ženy: AIDS nezná žádné překážky, které si představujeme - prochází jimi všemi.
Je zapotřebí dodat, že je tu jasný nedostatek peněz na pomoc lidem nakaženým nebo ovlivněným AIDS. Mercury Phoenix Trust se zaměřuje na pomoc v boji proti AIDS a zahrnuje pod svá křídla velký počet charit, od místních telefonních linek až po národní organizace, jen tak může účinně získat peníze a informovat. Koordinátoři v celé zemi pracují s charitami v jejich oblastech a získávají peníze různými akcemi, od pouličních sbírek až po koncerty, a nasbírané peníze putují zpět k těmto charitám, aby jim pomohli udržet svou činnostv chodu.Jak pracuje Mercury Phoenix Trust?

MPT nezaměstnává v této zemi žádné lidi, kteří by dohlíželi nebo uskutečňovali nad získanými penězi. Všichni koordinátoři v Británii pracují naprosto dobrovolně, stejně jako Národní koordinátor, Maureen Barclay, který dohlíží nad sbírkami jako celkem a podporuje celou sít koordinátorů. To nám sice celou práci znesnadňuje, protože každý pracuje s různými zdroji a pracovními nátlaky a rodinnými závazky, ale uvnitř MPT je pevný svazek oddaných lidí, jejichž pomoc zaměřená na získávání peněz a povědomí o AIDS pomáhá v boji proti této nemoci.

The Mercury Phoenix bude ve své činnosti pokračovat, aby spojil boj proti AIDS a pomohl těm, kteří touto zákeřnou chorobou trpí. Pokud máte chuť přispět, můžete svou pomoc nabídnout kdekoli uvidíte box na střádání peněz, nebo nám peníze pošlete .Rachel, Paul and Liz Brown
76 Sir Hiltons Road
West Heath
Birmingham
B31 3NW

Tel: 0121 477 0068
e-mail: PBrown4092@aol.com or rachel.brown@magdalen.oxford.ac.uk