Navigace: Queen - Královská legenda - Queen The Eye: Úvod

Úvod

Upadání lidské společnosti bylo v roce 2150 téměř dokonáno. V tomto postapokalyptickém světě byly veškeré hranice mezi lidksým a počítačovým světem smeteny a potlačeny. Realita a umělý svět si jsou rovny, pokud to někdy bylo vůbec podstatné. A v tomto neustálém zmatku jsou poslední známky lidské inteligence kontrolovány a potlačovány ohromnou sítí. Síť je ovládána jakýmsi bio-systémem známým jako "EYE". "EYE" tu představuje státní aparát.

Ačkoli systém "EYE" získal téměř veškerou moc nad zotročenou, otupělou populací, stále nebyl spokojený. Věděl, že jakákoliv svoboda vyjadřování by mohla ohrozit jeho nadvládu . Nespokojený a neklidný zajistil zničení i těch posledních pokusů o myšlení a jednání z lidských mozků. "EYE" začal střežit vlastní bio-síť, aby jí uchránil před pokusy zbývající silné inteligence, o níž tušil, že se někde skrývá.
"EYE" chtěl najít tuto tajemnou sílu, kterou dosud neznal. Nakonec po mnoha pokusech ale cestu našel. Tvořivost a umění, tak dlouho obávané a pronásledované do úmoru, byly esencí hudby. "EYE" objevil silnou a neobvyklou doménu, paralyzující jeho vlastní svět, který byl neplodný a odpuzující, zatímco tento byl nádherný, harmonický a plný svobody. "EYE" okamžitě rozpoznal nebezpečí a poslal svazky energie, které se roztříštily po celé bio-síti.

Systém "EYE" si uvědomoval, že nemůže zničit silné zárodky, které se rozprostřely okolo bio-sítě. Zapečetil toto zvláštní území do domén a vytvořil bytost, která je bude střežit. "EYE" by rád narušoval a ničil vše zevnitř. Avšak tajemná bytost vypátrala další domény, které by mohla vykořisťovat a ovládat. Postava byla zprvu bezejmenná, ale zanedlouho ji pojmenovali - ‘Death on Two Legs’.

Desetiletí plynula a sevření celého světa systémem "EYE" nesláblo. Společnost přežívala na nezpozorovaných místech. "EYE" nyní střežil pravý i virtuální svět prostřednictvím agentů, tvrdě trénovaných lidských specialistů, kteří pronásledují a likvidují vše, co "EYE" považuje za nebezpečné pro státní ideologii. Tento proces byl znám jako "odbarvování". Agenti představovali sílu systému "EYE", ale také jeho slabost.

Agent Dubroc býval takovým agentem. Jeho krédo bylo totožné se systémem, a proto plnil s horlivostí záměry "EYE". Ti, kteří neuposlechli, byli potrestáni. Ti, kteří se ptali, byli potrestáni. Dubroc, se samozřejmě nikdy neptal, ani neodporoval.

Potom... jednoho dne se všechno změnilo.
Dubroc náhodou objevil jeden z hudebních archivů. Během rutinního dozoru Dubroc vstoupil do skrytého archivu. Byl šokován, ale zároveň nadšen tím, čeho je právě svědkem, svědkem strašné pravdy o systému pro který pracoval. Zjistil, že ideologie, kterou podporoval po celý život, představuje děs. Poznal tu brutalitu, ukrutnost a nesporné zlo, které "EYE" představoval. Dříve než mohl prozkoumávat dále, byl spatřen Death on Two Legs. Dubroc neměl šanci utéct, když dovnitř vtrhli strážci. Pod vedením hlavního agenta Kazana byl Dubroc ochromen a odvlečen pryč k výslechu. Jako ostatní odsouzenci i Dubroc byl označen za zrádce a kriminálníka nebezpečného pro stát.

Jste Dubroc s rozsudkem smrti, která na vás od vše vidícího "EYE" číhá na každém kroku.. Nejdříve se musíte probojovat skrz Arénu. Útěk je možný pouze pokud Dubroc porazí hlídače v Aréně. Každý hlídač má jinou techniku boje a sílu, kterou musíte překonat. Ale přežít v Aréně je pouze prvním úkolem.
Postupně budete objevovat a prozkoumávat další reality plné nebezpečí, začnou se objevovat hrůzy "EYE" a vy začnete slídit po svobodě - ne pouze pro vás, ale pro všechny domény semknuté a hlídané Death On Two Legs.
Během cesty budete potkávat postavy, které pomohou, jiné které budou bránit a další které na vás budou útočit. Nepřátelé se stanou přáteli a přátelé se mohou obrátit proti vám. Buďte opatrní, ostražití. Jsou zde čtyři domény, každá s vlastním příběhem, zázraky a nebezpečím, které musíte projít.
Každé CD představuje jednu doménu, s odlišným prostředím, postavami a úkoly.