Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: The Works

Texty: The Works

Radio Ga Ga
Tear It Up
It's A Hard Life
Man On The Prowl
Machines (Or 'Back To Humans')
I Want To Break Free
Keep Passing The Open Windows
Hammer To Fall
Is This The World We Created?

 

Radio Ga Ga
Words and music by Roger Taylor

Radio I'd sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And ev'rything I had to know
I heard it on my radio

You gave them all those old time stars
Through wars of worlds - invaded by Mars
You made 'em laugh - you made 'em cry
You made us feel like we could fly
Radio

So don't become some background noise
A backdrop for the girls and boys
Who just don't know or just don't care
And just complain when you're not there
You had your time you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio

All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio someone still loves you

We watch the shows - we watch the stars
On videos for hours and hours
We hardly need to use our ears
How music changes through the years

Let's hope you never leave old friend
Like all good things on you we depend
So stick around cos we might miss you
When we grow tired of all this visual
You had your time you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio

All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Someone still loves you

Radio ga ga
Radio ga ga
Radio ga ga
Radio

You had your time you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio

Rádio Ga Ga
Text a hudba - Roger Taylor

Radio já seděl sám a sledoval tvoje světlo
Můj jediný příteli mého mládí
A všechno co jsem měl znát
Jsem slyšel v mém radiu

Dával jsi všem ty hvězdy starých dob
Přes války světů - přepadení Marsem
Rozesmíval jsi je - rozplakával jsi je
Budil jsi v nás pocit, že můžeme lítat
Radio

Tak nestávej se jen šumem v pozadí
Zapadlý pro holky a kluky
Pro ty, kteří neví nebo nemají zájem
A jen naříkají, když tu nejsi
Měl jsi svou dobu, měl jsi sílu
Ještě tě čeká tvá nejlepší hodina
Radio

Slyšíme jen Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
Slyšíme jen Radio ga ga
Radio blah blah
Radio, co je nového?
Radio, někdo tě stále miluje

Sledujeme show - sledujeme hvězdy
Na videu, hodiny a hodiny
Naše uši téměř nepotřebujeme
Jak se hudba léty mění

Doufejme, že nás nikdy neopustíš, starý příteli
Jako všechny tvé dobré věci, na kterých závisíme
Tak buď tady, můžeme tě postrádat
Když nás znudí všechny ty obrazy
Měl jsi svou dobu, měl jsi sílu
Ještě tě čeká tvá nejlepší hodina
Radio

Slyšíme jen Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
Slyšíme jen Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
Slyšíme jen Radio ga ga
Radio blah blah
Radio, co je nového?
Someone still loves you
Někdo tě stále miluje

Radio ga ga
Radio ga ga
Radio ga ga
Radio

Měl jsi svou dobu, měl jsi sílu
Ještě tě čeká tvá nejlepší hodina
Radio

Tear It Up
Words and music by Brian May

Are you ready? - well are you ready?
We're gonna tear it up
Yeah yeah yeah yeah

(Hey)
Give me your mind baby give me your body
Give me some time baby let's have a party
It ain't no time for sleepin' baby
Soon it's round your street I'm creeping
You'd better be ready

We gonna Tear it up
Stir it up
Break it up - baby

You gonna Tear it up
Shake it up
Make it up - as you go along

Tear it up
Square it up
Wake it up - baby

Tear it up
Stir it up
Stake it out - and you can't go wrong

(Hey listen)
I love you 'cos you're sweet and I love you 'cos you're naughty
I love you for your mind baby give me your body
I wanna be a toy at your birthday party
Wind me up - wind me up - wind me up - let me go

Tear it up
Stir it up
Break it up - let me go

Tear it up
Shake it up
Make it up - as you go along

Tear it up
Turn it up
Burn it up

Are you ready?(Oh yeah)
Baby baby baby are you ready for me?(Oh yeah)
Baby baby baby are you ready for love?(Oh yeah)
Are you ready - are you ready - are you ready for me?(Oh yeah)
I love you so near I love you so far
I gotta tell you baby you're driving me Ga Ga

Roztrhej to 
Text a hudba - Brian May

Jsi připravena - dobrá, jsi připravena?
Půjdeme to roztrhnout
Yeah yeah yeah yeah

(Hej)
Dej mi svou duši bejby, dej mi své tělo
Dej mi nějaký čas bejby, uděláme párty
Není to žádný čas pro spaní, bejby
Brzy to obklopí tvou ulici, já se plazím
Bude lepší, když budeš připravená

Půjdeme to roztrhnout
Roznítit
Rozbít - bejby

Půjdeš to roztrhnout
Roztřást
Vymýšlet - jak půjdeš dál

Roztrhnout
Vyrovnat účty
Probudit - bejby

Roztrhnout
Roznítit
Rozvázat - a nemůžeš udělat chybu

(Hej poslouchej)
Miluju tě, protože jsi sladká a miluju tě, protože jsi rozpustilá
Miluju tě pro tvou duši bejby, dej mi své tělo
Chci být hračkou na tvé narozeninové párty
Napínej mě - napínej mě - napínej mě -  nech mě jít

Roztrhnout
Roznítit
Rozbít - nech mě jít

Roztrhnout
Roztřást
Vymyslet - jak půjdeš dál

Roztrhnout
Převrátit
Zapálit

Jsi připravená (Oh yeah)
Bejby, bejby, bejby jsi na mě připravená (Oh yeah)
Bejby, bejby, bejby jsi na lásku připravená (Oh yeah)
Jsi připravená - jsi připravená - jsi na mě připravená? (Oh yeah)
Miluju tě tak šetrně, miluju tě tak dlouho
Musím ti říct, bejby, že mě vzrušuješ

It's A Hard Life
Words and music by Freddie Mercury

I don't want my freedom
There's no reason for living with a broken heart

This is a tricky situation
I've only got myself to blame
It's just a simple fact of life
It can happen to anyone

You win - you lose
It's a chance you have to take with love
Oh yeah - I fell in love
And now you say it's over and I'm falling apart

It's a hard life
To be true lovers together
To love and live forever in each others hearts
It's a long hard fight
To learn to care for each other
To trust in one another right from the start
When you're in love

I try and mend the broken pieces
I try to fight back the tears
They say it's just a state of mind
But it happens to everyone
How it hurts - deep inside
When your love has cut you down to size
Life is tough - on your own
Now I'm waiting for something to fall from the skies
And I'm waiting for love

Yes it's a hard life
Two lovers together
To love and live forever in each others hearts
It's a long hard fight
To learn to care for each other
To trust in one another - right from the start
When you're in love

Yes it's a hard life
In a world that's filled with sorrow
There are people searching for love in ev'ry way
It's a long hard fight
But I'll always live for tomorrow
I'll look back on myself and say I did it for love
Yes I did it for love - for love - oh I did it for love

Je to těžký život
Text a hudba - Freddie Mercury

Nechci svou volnost
Není tu pro mě důvod žít se zničeným srdcem

Tohle je záludná situace
Můžu obviňovat pouze sebe
Život je prostě takový
Může se to stát komukoli

Vyhrajete - prohrajete
Je to riziko, kterému v lásce podléháte
Oh yeah - já se zamiloval
A teď říkáte, že je konec, a já chátrám

Je to těžký život
Aby dva opravdoví milenci byli spolu
Aby se milovali a žili každý v srdci druhého
Je to dlouhý a těžký boj
Učit se pečovat jeden o druhého
Věřit jeden druhému už od začátku
Když jsme zamilovaní

Snažím se dát dohromady rozpadlé kousky
Snažím se zahnat zpět slzy
Říkají, je to prostě jen nálada
Ale stává se to všem
Jak to bolí - hluboko uvnitř
Když vás vaše láska tak zasáhla
Život je tvrdý
Teď čekám, až něco spadne z nebes
A já čekám na lásku

Ano, je to těžký život
Dva milenci spolu
Aby se milovali a žili každý v srdci druhého
Je to dlouhý těžký boj
Učit se pečovat jeden o druhého
Věřit jeden druhému už od začátku
Když jste zamilovaní

Ano, je to těžký život
Ve světě plném trápení
Kde lidé hledají lásku všemi cestami
Je to dlouhý těžký boj
Ale já budu vždy žít pro zítřek
Budu se na sebe ohlížet a říkat, udělal jsem to pro lásku
Ano, udělal jsem to pro lásku - pro lásku - oh udělal jsem to pro lásku

Man On The Prowl
Words and music by Freddie Mercury

I'm gonna take a little walk on the wild side
I'm gonna loosen up and get me some gas
I'm gonna get me some action
Go crazy driving is the fast lane
My baby left me alone
She done me dirty and I'm feeling so lonely
So come home come home
If you don't you're gonna break my heart

Man on the prowl
You'd better watch out
I'm on the loose and I'm looking for trouble
So look out (yeah yeah) - look out (yeah yeah)
I'm a man on the prowl

I don't wanna be a rock'n'roll steady
I just wanna be low down trash
I wanna go to the movies
All I wanna do is sit on my ass
So honey come home (come home come home)
Don't leave me when I'm feeling so lonely
Come home (yeah yeah) - come home (yeah yeah)
If you don't you're gonna break my heart

Man on the prowl
You'd better watch out
I'm on the loose and I'm looking for trouble
So look out (yeah yeah) - look out (yeah yeah)
Cos I'm a man on the prowl
Well I keep dreaming about my baby
But it ain't gonna get me nowhere
I'm gonna teach my baby dancin'
But I ain't no Fred Astaire

So baby look out - I'm a man on the prowl
Look out - man on the prowl - yeah!
Baby baby baby look out - man on the prowl

So baby come home
I'm on the loose and I'm looking for trouble
Baby come home - oh yeah!
'Cos I'm a man on the prowl
So honey come home - come home
'Cos I'm a man on the prowl - yeah!
Man on the prowl

Muž na lovu
Text a hudba - Freddie Mercury

Chystám se na malou procházku po divoké straně
Chystám se uvolnit a nabrat palivo
Chystám se na nějakou akci
Bláznivá jízda je tou nejrychlejší cestou
Moje bejby mě opustilo
Zkazila mě a já se cítím tak opuštěn
Tak pojď domů, pojď domů
Když se nevrátíš, zlomíš mi srdce

Muž na lovu
Bude lepší, když dáš pozor
Jsem uvolněný a říkám si o problémy
Tak dej pozor (yeah yeah) - dej pozor (yeah yeah)
Já jsem muž na lovu

Nechci být rock'n'rollový dřevo
Jen si chci pořádně užít
Chci chodit na filmy
Všechno co chci dělat je sedět na svým zadku
Tak drahá, pojď domů (pojď domů, pojď domů)
Neopouštěj mě, když se cítím tak sám
Pojď domů (yeah yeah) - pojď domů (yeah yeah)
Když se nevrátíš, zlomíš mi srdce

Muž na lovu
Bude lepší, když dáš pozor
Jsem uvolněný a říkám si o problémy
Tak dej pozor (yeah yeah) - dej pozor (yeah yeah)
Protože jsem muž na lovu
Dobrá, stále sním o mém bejby
Ale to mě nikam nedostane
Chystám se učit mé bejby tančit
Ale nejsem žádný Fred Astaire

Tak si dej bejby pozor - jsem muž na lovu
Dej si pozor - muž na lovu - yeah!
Bejby, bejby, bejby dej si pozor - muž na lovu

Tak bejby pojď domů
Jsem uvolněný a říkám si o problémy
Bejby vrať se domů - oh yeah!
Protože já jsem muž na lovu
Tak drahá, pojď domů - pojď domů
Protože já jsem muž na lovu - yeah!
Muž na lovu

Machines (Or 'Back To Humans')
Words and music by Brian May and Roger Taylor

Machines...

It's a machines world
Don't tell me I ain't got no soul
When the machines take over
It ain't no place for rock and roll

They tell me I don't care
But deep inside I'm just a man
They freeze me they burn me
They squeeze me they stress me
With smoke blackened pistons of steel they compress me
But no one but no one but no one can wrest me away
Back to humans

We have no disease no trouble of mind
No thank you or please no regard for the time
We never cry we never retreat
We have no conception of love or defeat

What's that machine noise?
It's bytes and megachips for tea
It's that machine boys
With random access memory
Never worry never mind
Not for money not for gold

Its software is hardware
Its heartbeat is time-share
Its midwife's a disc drive
Its sex life is quantised
It's self-perpetuating a parahumanoidarianised

Back to humans
Back to humans

Back to machines
Machines...

Living in a new world
Thinking in the past
Living in a new world
How you gonna last?
Machine world

Back to humans
It's a machines world

Thinking in the past (back to humans)
Living in a new world
How you gonna last?
Machine world

It's a machine's world

Back to humans
Living in a new world
How you gonna last?
Machine world
It's a machine's world

Stroje (nebo 'zpět k lidem')
Text a hudba - Brian May a Roger Taylor

Stroje...

Je to svět strojů
Neříkejte mi, že jsem nedostal duši
Když se k moci dostanou stroje
Nebude tu žádné místo pro rock and roll

Říkají mi, že se nezajímám
Ale hluboko uvnitř jsem člověk
Mrazí mě, pálí mě
Mačkají mě, tlačí na mě
S očouzenými kovovými písty mě stlačují
Ale nikdo, ale nikdo, ale nikdo mě nemůže odstrčit pryč
Zpět k lidem

Nemáme žádné nemoci, žádné problémy na duši
Žádné dekuji vám, nebo prosím žádný ohled na čas
Nikdy nebrečíme, nikdy neustupujeme
Nechápeme lásku nebo porážku

Co je to za umělý zvuk?
Jsou to byty a megačipy pro čaj
Jsou to chlapci stroje
S pamětí s náhodným přístupem
Žádné trápení, žádná starost
Ne pro peníze, ne pro zlato

Jejich software je hardware
Jejich srdce tluče podle času
Jejich porodní bábou je pevný disk
Jejich milostný život je předem určen
Jsou tu navěky a parahumanoidarianisováni

Zpět k lidem
Zpět k lidem

Zpět k lidem
Stroje...

Žijí v novém světě
Myslí o minulosti
Žijí v novém světě
Jak dlouho tu budeme?
Svět strojů

Zpět k lidem
Je to svět strojů

Myslí o minulosti (zpět k lidem)
Žijí v novém světě
Jak dlouho tu budeme?
Svět strojů

Je to svět strojů

Zpět k lidem
Žijí v novém světě
Jak dlouho tu budeme?
Svět strojů
Je to svět strojů

I Want To Break Free
Words and music by John Deacon

I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self satisfied I don't need you
I've got to break free
God knows God knows I want to break free

I've fallen in love
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love yeah
God knows God knows I've fallen in love

It's strange but it's true
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free baby
Oh how I want to be free
Oh how I want to break free

But life still goes on
I can't get used to living without living without
Living without you by my side
I don't want to live alone hey
God knows got to make it on my own
So baby can't you see
I've got to break free

I've got to break free
I want to break free yeah

I want I want I want I want to break free....

Chci se rozvést
Text a hudba - John Deacon

Chci se rozvést
Chci se rozvést
Chci se rozvést s tvými lži
Jsi tak spokojená sama se sebou, já tě nepotřebuju
Musím se rozvést
Bůh ví, Bůh ví, já se chci rozvést

Byl jsem zamilovaný
Byl jsem zamilovaný, poprvé
A dnes vím, že je to navěky
Byl jsem zamilovaný, yeah
Bůh ví, Bůh ví, Já jsem byl zamilován

Je to divný, ale je to tak
Nemůžu se smířit s tím, jak mě miluješ ty
Ale musím si být jistý
Když vyjdu těmi dveřmi
Oh jak si přeji být volný, bejby
Oh jak si přeji být volný
Oh jak si přeji být volný

Ale život jde stále dál
Nemohl jsem si zvyknout žít bez, žít bez
Žít bez tebe po mém boku
Já nechci žít sám, hej
Bůh ví, můžu si za to sám
Tak bejby nevidíš
Musím se rozvést

Musím se rozvést
Chci se rozvést

Já chci, já chci, já chci, já chci se rozvést

Keep Passing The Open Windows
Words and music by Freddie Mercury

This is the only life for me
Surround myself around my own fantasy
You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness 'cause love is all you need
Love is all you need

Do you know what it's like to be alone in this world
When you're down and out on your luck and you're a failure?
Wake up screaming in the middle of the night
You think it's all been a waste of time
It's been a bad year
You start believing ev'rything's gonna be alright
Next minute you're down and you're flat on your back
A brand new day is beginning
Get that sunny feeling and you're on your way

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

Do you know how it feels when you don't have a friend
Without a job and no money to spend?
You're a stranger
All you think about is suicide
One of these days you're gonna lose the fight
You'd better keep out of danger - yeah!
That same old feeling just keeps burning deep inside
Keep telling yourself it's gonna be the end
Oh get yourself together
Things are looking better everyday

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

This is the only life for me
Surround myself around my own fantasy
You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness 'cause love is all you need
Love is all you need

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness 'cause love is all you need - yeah
Love is all you need
Baby - love is all you need

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows
Just keep passing the open windows...

Neskákejte z otevřených oken
Text a hudba - Freddie Mercury


Tohle je můj jediný život
Jsem obklopený mou vlastní fantazií
Prostě musíte být silní a věřit si
Zapomeňte na všechny smutky, protože láska všechno, co potřebujete
Láska je všechno, co potřebujete

Víte jaké to je, být v tomto světě opuštěný
Když jste na dně, mimo svého štěstí a děláte chyby?
Probouzíte se a křičíte uprostřed noci
Myslíte si, že to všechno byla jen ztráta času
Byl to špatný rok
Začnete věřit, že všechno bude v pořádku
A v další minutě jste na dně a švorc
Zbrusu nový den začíná
Získejte ten slunný pocit a budete na cestě

Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken
Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken

Víte, jaký je to pocit, když nemáte přítele
Jste bez práce a bez peněz k utrácení?
Když jste cizinec
Vše, o čem myslíte, je sebevražda
V jednom z těchto dní, se chystáte vzdát ten boj
Líp uděláte, když se vyhnete nebezpečí - yeah!
Ty samé staré pocity jen krmí plameny hluboko uvnitř
Stále vám říkají, to bude konec
Oh, dejte se dohromady
Věci vypadají každý den líp

Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken
Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken

Tohle je můj jediný život
Jsem obklopený mou vlastní fantazií
Prostě musíte být silní a věřit si
Zapomeňte na všechny smutky, protože láska všechno, co potřebujete
Láska je všechno, co potřebujete

Prostě věřte - neskákejte z otevřených oken
Prostě věřte - neskákejte z otevřených oken

Prostě musíte být silní a věřit si
Zapomeňte na všechny smutky, protože láska je všechno, co potřebujete
Láska je všechno, co potřebujete
Bejby - láska je všechno, co potřebujete

Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken
Prostě věřte - prostě neskákejte z otevřených oken
Prostě neskákejte z otevřených oken...

Hammer To Fall
Words and music by Brian May

Here we stand or here we fall
History won't care at all
Make the bed light the light
Lady Mercy won't be home tonight yeah

You don't waste no time at all
Don't hear the bell but you answer the call
It comes to you as to us all
We're just waiting
For the hammer to fall

Oh ev'ry night and every day
A little piece of you is falling away
But lift your face the Western Way
Build your muscles as your body decays yeah

Toe your line and play their game yeah
Let the anaesthetic cover it all
Till one day they call your name
You know it's time for the hammer to fall

Rich or poor or famous
For your truth it's all the same (oh no oh no)
Lock your door the rain is pouring
Through your window pane (oh no)
Baby now your struggle's all in vain

For we who grew up tall and proud
In the shadow of the mushroom cloud
Convinced our voices can't be heard
We just wanna scream it louder and louder louder

What the hell we fighting for?
Just surrender and it won't hurt at all
You just got time to say your prayers
While your waiting for the hammer to hammer to fall

It's gonna fall
Hammer..you know..hammer to fall
Waiting for the hammer to fall now baby
While you're waiting for the hammer to fall

Give it to me one more time

Úder kladiva
Text a hudba - Brian May


Tady stojíme, nebo tady upadáme
Historie se o to nepostará
Připravte postel, rozsvíťte světlo
Lady Mercy dnes doma nebude, yeah

Ani neztrácíte svůj čas
Neslyšíte zvonek, ale zvedáte telefon
Přichází to k vám stejně jako k nám všem
Všichni prostě čekáme
Až uhodí kladivo

Oh, každou noc a každý den
Odpadá z vás malý kousek
Ale pozvedněte tvář, západním směrem
Pracujte na svalech, když vaše tělo upadá, yeah

Držte si svůj směr a hrajte jejich hru, yeah
Ať to všechno schová narkotikum
Dokud jednou nebudou vyvolávat vaše jméno
Víte, to je ten čas, kdy kladivo uhodí

Bohatí, chudí nebo slavní
Pro vaši pravdu je to všechno stejné (oh ne, oh ne)
Zamkněte dveře, déšť houstne a protéká
Přes vaši okenní tabuli (oh ne)
Bejby, teď se prodíráš v marnivosti

Pro kterou jsme vyrostli a jsme pyšní
Ve stínu klobouku houby
Přesvědčeni, že naše hlasy nebudou vyslyšeny
Jen chceme křičet hlasitěji a hlasitěji, hlasitěji

Pro co sakra bojujeme?
Vzdejme se a snad nás to nezraní
Máte čas jen na své motlitby
Když čekáte až kladivo, kladivo uhodí

Už to padá
Kladivo...víte..kladivo uhodí
Čekej, až teď uhodí kladivo, bejby
Když čekáš až kladivo uhodí

Dej mi ještě jednou

Is This The World We Created?
Words and music by Freddie Mercury and Brian May

Just look at all those hungry mouths we have to feed
Take a look at all the suffering we breed
So many lonely faces scattered all around
Searching for what they need

Is this the world we created?
What did we do it for?
Is this the world we invaded
Against the law?
So it seems in the end
Is this what we're all living for today?
The world that we created

You know that every day a helpless child is born
Who needs some loving care inside a happy home
Somewhere a wealthy man is sitting on his throne
Waiting for life to go by

Is this the world we created?
We made it on our own
Is this the world we devastated
Right to the bone?
If there's a God in the sky looking down
What can he think of what we've done
To the world that He created?

Je tohle svět, který jsme vytvořili?
Text a hudba - Freddie Mercury a Brian May

Jen se podívejte na ty hladová ústa, které musíme nakrmit
Podívejte se na všechna ta utrpení, která jsme spáchali
Tolik opuštěných tváří, roztroušených kolem
Hledají to, co potřebují

Je tohle svět, který jsme vytvořili?
Co jsme pro něj udělali?
Je tohle svět, do kterého jsme vpadli
Proti zákonu?
Tak to nakonec to vypadá
Je tohle to, pro co všichni dnes žijeme?
Svět, který jsme vytvořili

Víte, že každý den se rodí bezmocné dítě
Které potřebuje starostlivou lásku ve šťastném domovu
Někde si na trůně sedí bohatý člověk
Čeká, až život uplyne

Je tohle svět, který jsme vytvořili?
Vytvořili jsme ho po svém
Je tohle svět, který jsme zničili?
Až ke kosti
Je-li v nebi Bůh a dívá se dolů
Co si může myslet o tom, co jsme udělali
Světu, který On vytvořil?

Překlad: LG