Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: The Miracle

Texty: The Miracle

Party
Khashoggi's Ship
The Miracle
I Want It All
The Invisible Man
Breakthru
Rain Must Fall
Scandal
My Baby Does Me
Was It All Worth It
Hang On In There

 

Party
Words and music by Queen

We had a good night jamming away
There was a full moon showing
And we wanted to play
But in the cold light of day next morning
Party was over uh uh
The party was over
We got love and we got style
And we got sex and I know I know we got what it takes
Oh oh oh oh oh - oh oh oh
Why don't you come back and play
Come back and play (hey hey) come back and play
We got all night all day
Everybody's gone away
Why don't you come back and play come back and play
Come back and play come back and play
Play play it play it
Go get 'em boy - let's party
Yeah
Give it give it

We had a food fight in somebody's face
We were up all night singing (singing)
And giving a chase
But in the cold light of day next morning
Everybody was hung over
Hey come back and play (come back and play) come back and play
We got all night all day
Everybody's gone away
Why don't you come back and play (and play) come back and play
We got all night we got all day
We got all night to play
Come back come back come back come back back and play
Hey hey hey
Goodbye goodbye goodbye goodbye the party is over

Párty
Text a hudba - Queen

My měli skvělou noční párty,
Měsíc v úplňku nám svítil,
A my začali pařit,
Ale v chladném světle příštího rána,
Párty skončila uh uh
Párty skončila
Měli jsme lásku, měli jsme styl
Měli jsme sex a já vím já vím my měli jsme všechno co to dává
Oh oh oh oh oh - oh oh oh
Proč se nevrátíš a nepaříš
Pojď zpět a pař dál (hey hey) pojď zpátky a pař dál,
Máme na to celou noc a den
Všichni jsou už pryč,
Proč se nevrátíš a nepaříš, pojď zpět a pař dál
Pojď zpátky a pař dál, pojď zpět a pař,
Jdi do toho - chce to párty
Yeah
Dej to, dej to

Házeli po sobě jídlo
Celou noc jsme zpívali (zpívali)
A štvali
Ale v chladném světle příštího rána,
Všichni měli dost
Hey, pojď zpátky a pař dál (pojď zpět a pař), pojď zpět a pař
Máme na to celou noc a den
Všichni jsou už pryč,
Proč se nevrátíš a nepaříš (pojď zpět a pař), pojď zpět a pař
Pojď zpět a pař dál,
Máme na to celou noc máme na to celý den
Celou noc si můžeme hrát,
Vrať se, vrať se, vrať se, vrať se vrať se, a pař
Hey hey hey
Sbohem, sbohem, sbohem, sbohem, párty končí.

Khashoggi's Ship
Words and music by Queen


Who said that my party was all over
Huh huh I'm in pretty good shape
The best years of my life are like a supernova
Huh huh perpetual craze I said that
Everybody drank my wine - you get my drift
And then we took a holiday on Khashoggi's ship - well
We really had a good good time they was all so sexy
We was bad we was blitzed
All in all it was a pretty good trip

This big bad sucker with a fist as big as your head,
Wanted to get me, I said go away
I said kiss my ass honey,
He pulled out a gun, wanted to arrest me,
I said uh, uh, babe,
Now listen no-one stops my party,
No-one stops my party,
No-one, no-one, no-one stops my party,
Just like I said,
We were phased, we was pissed,
Just having a total eclipse,
This one's on me so let us do it just right,
This here one party don't get started 'till midnight,
Party to the left -
Party to the right -
Left - right
No-one stops my .....

Khashoggiova loď
Text a hudba - Queen

Kdo řekl, že má párty skončila, huh, huh,
Jsem dobře oháklej,
Nejlepší roky mého života jsou jako super nova,
Huh, huh, věčné šílenství, řekl jsem ,že
Všichni pili moje víno - tady máte moji zálibu,
A pak jsme byli na dovolený na Khashoggiově lodi - dobrá.
Měli jsme se dost dobře, všichni byli tak sexy.
Byli jsme zkažení, byli jsme napadáni.
Konec konců byl to fakt dobrej výlet,

Zelenáč s pěstí velkou jak tvá hlava
Chtěl mě dostat, řekl jsem mu zmiz
Řekl jsem polib mi zadek, cukrouši
Vytáhl bouchačku a chtěl mě zatknout
Řek jsem uh, uh, bejby
Teď poslouchej nikdo nezastaví moji párty
Nikdo nezastaví moji párty
Nikdo, nikdo, nikdo nezastaví moji párty
Jak sem řekl
Byli jsme udělaný a zlitý, prostě měli totální okno
Tahle na mě leží, nechte nás to udělat pořádně
Tenhle mejdan začíná teprve o půlnoci
Všichni, vlevo se baví, vpravo se baví
Dělejme to celou noc, dobrá, dobrá
Můžu na tobě nechat celou noc ruce
Párty vlevo, párty vpravo
Vlevo - vpravo
Vlevo vpravo nikdo nezastaví mojí....

The Miracle
Words and music by Queen

Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all
It's a miracle
All God's creations great and small
The Golden Gate and the Taj Mahal
That's a miracle
Test tube babies being born
Mothers,fathers dead and gone
It's a miracle

We're having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
The wonders of this world go on
The hanging Gardens of Babylon
Captain Cook and Cain and Able
Jimi Hendrix to the Tower of Babel
It's a miracle it's a miracle it's a miracle
It's a miracle

The one thing we're all waiting for is peace on earth - an end to war
It's a miracle we need - the miracle
The miracle we're all waiting for today

If every leaf on every tree could tell a story that would be a miracle
If every child on every street had clothes to wear and food to eat
That's a miracle
If all God's people could be free to live in perfect harmony
It's a miracle

We're having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
Open hearts and surgery
(wonders of this world go on)
Sunday mornings with a cup of tea
Super powers always fighting
But Mona Lisa just keeps on smiling
It's a miracle it's a miracle it's a miracle

(wonders of this world go on)
It's a miracle it's a miracle it's a miracle
It's a miracle

The one thing (the one thing) we're all waiting for (we're all waiting for)
Is peace on earth (peace on earth) and an end to war (an end to war)
It's a miracle we need - the miracle
The miracle peace on earth and end to war today

That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends

Zázrak
Text a hudba - Queen

Každá kapka deště, která dopadne na Saharskou poušť říká vše
Je to zázrak
Všechna boží stvoření, velká a malá
Golden Gate a Taj Mahal
Je to zázrak
Děti, rodící se ze zkumavek
Matky, otcové mrtví a pryč
Je to zázrak

Máme zázrak na Zemi,
Matka příroda to všechno pro nás dělá
Divy tohoto světa pokračují
Vysuté zahrady v Babylóně
Kapitán Cook a Kain a Ábel
Jimi Hendrix a Babelská Věž
Je to zázrak, je to zázrak, je to zázrak
To je zázrak

Všichni však čekáme na jednu věc, kterou je mír na Zemi a konec všech válek
To je zázrak, který potřebujeme - zázrak
Zázrak na který všichni čekáme každý den

Kdyby každý list na všech stromech mohl říct příběh, to by byl zázrak
Kdyby každé dítě na všech ulicích mělo na sebe oblečení a jídlo k obživě
To je zázrak
Kdyby všichni boží lidé byli volní a mohli žít v perfektní harmonii
To je zázrak

Máme zázrak na Zemi,
Matka příroda to všechno pro nás dělá
Otevřete srdce a nemocnice
Nedělní rána s šálkem čaje
Mocné síly vždycky bojují
Ale Mona Lisa se jen stále usmívá
Je to zázrak, je to zázrak, je to zázrak

(Divy tohoto světa pokračují)
Je to zázrak, je to zázrak, je to zázrak
Je to zázrak

Jedna věc (jedna věc), na kterou všichni čekáme (na kterou všichni čekáme)
Je mír na Zemi (mír na Zemi) a konec válek (konec válek)
To je zázrak, který potřebujeme
Zázračný mír na Zemi a konec válkám, dnes

Ten čas přijde, jednou uvidíte, že můžeme být všichni přáteli
Ten čas přijde, jednou uvidíte, že můžeme být všichni přáteli
Ten čas přijde, jednou uvidíte, že můžeme být všichni přáteli
Ten čas přijde, jednou uvidíte, že můžeme být všichni přáteli

I Want It All
Words and music by Queen (Brian)


Adventure seeker on an empty street
Just an alley creeper light on his feet
A young fighter screaming with no time for doubt
With the pain and anger can't see a way out
It ain't much I'm asking I heard him say
Gotta find me a future move out of my way
I want it all I want it all I want it all and I want it now
I want it all I want it all I want it all and I want it now

Listen all you people come gather round
I gotta get me a game plan gotta shake you to the ground
Just give me what I know is mine
People do you hear me just give me the sign
It ain't much I'm asking if you want the truth
Here's to the future for the dreams of youth
I want it all (give it all) I want it all I want it all and I want it now
I want it all (yes I want it all) I want it all (hey)
I want it all and I want it now

I'm a man with a one track mind
So much to do in one life time (people do you hear me)
Not a man for compromise and where's and why's and living lies
So I'm living it all (yes I'm living it all)
And I'm giving it all (and I'm giving it all)

Yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
I want it all all all all

It ain't much I'm asking if you want the truth
Here's to the future
Hear the cry of youth (hear the cry hear the cry of youth)
I want it all I want it all I want it all and I want it now
I want it all (yeah yeah yeah) I want it all I want it all and I want it now

I want it
Now
I want it I want it

Chci to vše
Text a hudba - Queen


Hledač dobrodružství v prázdné ulici
Pouliční šplhač, světla v jeho stopách
Křik mladého bojovníka, bez času na obavy
S bolestí a zlostí nevidí na cestu ven
Nechci toho moc, slyším jak říká
Až tě příště potkám, kliď se mi z cesty
Chci to všechno, chci to všechno, chci to všechno a chci to teď
Chci to všechno, chci to všechno, chci to všechno a chci to teď

Slyšíte lidi, pojďte sem
Dostal jsem nový herní plán, vytřu s vámi zem
Dejte mi to, o čem vím, že mi patří
Lidi slyšíte mě, jen mi dejte znamení
Nechci toho moc, když chcete slyšet pravdu
Tady je ta budoucnost o které sní mladí,
Chci to všechno (dejte to všechno), chci to všechno, chci to všechno a chci to teď
Chci to všechno (ano, chci to všechno), chci to všechno (hey)
Chci to všechno a chci to teď

Jsem muž s jedním rozumem,
Tak moc toho dělám v jednom životě (slyšíte mě lidi)
Není muž pro kompromis a kde je a proč je a žije lež
Já žiju s tím vším (ano já žiju s tím vším)
A dávám tomu vše (dávám tomu vše)

Yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah
Chci to všechno, všechno, všechno, všechno

Nechci toho moc, když chcete slyšet pravdu
Tady je ta budoucnost
Slyším pláč mladých (slyším pláč, slyším pláč mladých)
Chci to všechno, chci to všechno, chci to všechno a chci to teď
Chci to všechno, chci to všechno, chci to všechno a chci to teď

A chci to
Teď
Chci to, Chci to

The Invisible Man
Words and music by Queen (Roger)


I'm the invisible man I'm the invisible man
Incredible how you can see right through me

Freddie Mercury

When you hear a sound that you just can't place
Feel somethin' move that you just can't trace
When something sits on the end of your bed
Don't turn around when you hear me tread

I'm the invisible man I'm the invisible man
Incredible how you can see right through me
I'm the invisible man I'm the invisible man
It's criminal how I can see right through you

John Deacon

Now I'm in your room and I'm in your bed
And I'm in your life and I'm in your head
Like the CIA or the FBI
You'll never get close never take me alive

I'm the invisible man I'm the invisible man
Incredible how you can see right through me
I'm the invisible man I'm the invisible man
It's criminal how I can see right through you

Hah hah hah hello
Hah hah hah OK
Hah hah hah hello hello hello hello
Never had a real good friend - not a boy or a girl
No-one knows what I've been through - let my flag unfurl
So I make my mark from the edge of the world
From the edge of the world
From the edge of the world

Brian May Brian May

Now I'm on your track and I'm in your mind
And I'm on your back but don't look behind
I'm your meanest thought I'm your darkest fear
But I'll never get caught you can't shake me shake me dear

I'm the invisible man I'm the invisible man
Incredible how you can see right through me
Watch me
I'm the invisible man I'm the invisible man
It's criminal how I can see right through you
Look at me look at me

Roger Taylor

Shake you shake you dear

Neviditelný muž
Text a hudba - Queen


Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Neuvěřitelné jak přeze mně můžeš vidět

Freddie Mercury

Když slyšíš zvuk, nevíš odkud
Cítíš nějaký pohyb, který nemůžeš zaměřit
Když něco usedne, na konci tvé postele
Neohlížej se, když uslyšíš jak kráčím

Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Neuvěřitelné jak přeze mně můžeš vidět
Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Je to nezákonné jak přez tebe můžu vidět já

John Deacon

Teď jsem ve tvém pokoji a ve tvé posteli
A ve tvém životě, a taky v tvé hlavě
Jako CIA nebo FBI
Nikdy se nedostanou blízko, nikdy mě nedostanou živého

Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Neuvěřitelné jak přeze mně můžeš vidět
Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Je to nezákonné jak přez tebe můžu vidět já

Hah, hah, hah, nazdar
Hah, hah, hah, OK
Hah, hah, hah, nazdar, nazdar, nazdar, nazdar
Nikdy jsem neměl opravdového přítele - ani chlapce, ani dívku
Nikdo neví čím jsem prošel - nech mou vlajku vlát
Tak jsem vytvořil svůj cíl na okraji světa
Na okraji světa, na okraji světa

Brian May, Brian May

Teď jsem na tvé stopě a ve tvém podvědomí
A jsem za tvými zády, ale neohlížej se
Jsem tvou nejčernější myšlenkou, jsem tvou nejtemnější obavou
Ale nemůžu být chycen, nemůžeš mě setřást, setřást, drahoušku

Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Neuvěřitelné jak přeze mně můžeš vidět
Sleduj mě
Jsem neviditelný muž, jsem neviditelný muž
Je to nezákonné jak přez tebe můžu vidět já
Podívej se na mě, podívej se na mě

Roger Taylor

Třes se, třes se, drahoušku

Breakthru
Words and music by Queen (Roger)


When love breaks up
When the dawn light wakes up
A new life is born
Somehow I have to make this final breakthrough
Now

I wake up
Feel just fine
Your face
Fills my mind
I get religion quick
'Cos you're looking divine
Honey you're touching something you're touching me
I'm under your thumb under your spell can't you see
If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you

That would really be a breakthrough - oh yeah
Breakthrough these barriers of pain
Breakthrough to the sunshine from the rain
Make my feelings known towards you
Turn my heart inside and out for you now
Somehow I have to make this final breakthrough
Now!

Your smile speaks books to me
I break up
With each and every one of your looks at me
Honey you're starting something deep inside of me
Honey you're sparking something this fire in me
I'm outta control
I wanna rush headlong into this ecstasy
If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough

If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough
Oh yeah
Breakthrough breakthrough

If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough

If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough

Breakthrough

Průlom
Text a hudba - Queen

Když se láska rozpadá
Když stoupá světlo úsvitu
Rodí se nový život
Musím ještě udělat tenhle poslední průlom
Teď

Probouzím se
Cítím se prostě skvěle
Tvoje tvář
Vyplňuje mou mysl
Rychle získám víru
Protože vypadáš tak božsky
Miláčku, něčeho se dotýkáš, dotýkáš se mě
Jsem pod tvým hmatem, pod tvým kouzlem, nevidíš
I kdybych se mohl jen dotknout
I kdybych tě jen rozesmál
I kdybych se mohl jen dotknout
To by opravdu byl průlom - oh yeah

Prolom ty bariéry bolesti
Prolom se z deště do slunečního světla
Doveď k sobě mé city
Obrať mé srdce naruby, teď
Miláčku, něčeho se dotýkáš, dotýkáš se mě
Teď!

Tvůj úsměv vypráví
Chátrám
Pokaždé, když se na mě díváš
Drahá, hluboko ve mě něco probouzíš
Drahá, snažíš se ve mě rozhořet tenhle oheň
Neovládám se
Chci padnout do té extáze
I kdybych se mohl jen dotknout
I kdybych tě jen rozesmál
I kdybych se mohl jen dotknout
To by opravdu byl průlom

I kdybych se mohl jen dotknout
I kdybych tě jen rozesmál
I kdybych se mohl jen dotknout
To by opravdu byl průlom
Oh yeah
Průlom, průlom

Chci padnout do té extáze
I kdybych se mohl jen dotknout
I kdybych tě jen rozesmál
I kdybych se mohl jen dotknout
To by opravdu byl průlom

I kdybych se mohl jen dotknout
I kdybych tě jen rozesmál
I kdybych se mohl jen dotknout
To by opravdu byl průlom

Průlom

Rain Must Fall
Words and music by Queen (John)


I can see it in your stars
Life is so exciting
Acting so bizzare
Your world is so inviting
Playing really cool
And looking so mysterious honey
Your every day is full of sunshine
But into every life a little rain must fall

No problem
Uh
Be cool now

Anyone who imagines
They can blind you with science
Bully you all over
With property and finance
But you have the position
To call the shots and name the price honey
You found success and recognition
But into every life a little rain must fall

Flo Jo

You lead a fairy tale existance
But into every life a little rain must fall

Be cool
Hah
Kiss kiss

Others seem to think
You are over dramatising
Problems at work
So it's hardly suprising
There's little you can do
To alter their opinions honey
You want a clean reputation
But now you're facing complications
'Cos into every life a little rain must fall

Be cool
Get serious
Alright
Play it nice and cool

Play it nice and cool
That's good
One more time
Aha
I like it

Déšť musí padat
Text a hudba - Queen

Vidím ve tvých hvězdách
Život je tak vzrušující
Působí tak zvláštně
Tvůj svět je tak lákavý
Vypadá tak skvěle
Vypadá tak záhadně, miláčku
Každý tvůj den je plný slunečního svitu
Ale v každém životě musí padat kapky deště

Žádný problém
Uh
Buď v pohodě

Každý kdo myslí
Může tě šikovně oslepit
A obrat tě o všechno
O majetek i peníze
Ale máš šanci
Zavolat střelce a určit cenu, miláčku
Najdeš úspěch a dočkáš se uznání
Ale v každém životě musí padat kapky deště

Flo Jo

Vedeš pohádkový život
Ale v každém životě musí padat kapky deště

Buď v pohodě
Hah
Líbej, líbej

Ostatní si asi myslí
Že přeháníš
Problémy v práci
Nic překvapujícího
Můžeš s tím dělat jen málo
Měnit jejich názory, miláčku
Chceš mít čistý rejstřík
Ale teď stojíš tváří v tvář problémům
Protože v každém životě musí padat kapky deště

Buď v pohodě
Buď vážná
Dobře
Hraj to pěkně a klidně

Hraj to pěkně a klidně
To je ono
Ještě jednou
Aha
Líbí se mi to

Scandal
Words and music by Queen (Brian)

Scandal - now you've left me all the world's gonna know
Scandal - they're gonna turn our lives into a freak show
They'll see the heart ache,they'll see the love break
They'll hear me pleading,We'll say for God's sake
Over and over and over again

Scandal - now you've left me there's no healing the wounds
Hey scandal - and all the world can make us out to be fools
Here come the bad news,open the flood gates
They'll leave us bleeding,we'll say you cheapskates
Over and over and over again

So let them know when they stare it's just a private affair
They'll have us hung in the air and tell me what do they care
It's only a life to be twisted and broken
They'll see the heart ache,they'll see our love break - yeah
They'll hear me pleading,I'll say for God's sake
Over and over and over and over again

Scandal scandal

Scandal
Scandal yes you're breaking my heart again
Scandal yes you're loving on out again

Today the headlines tomorrow hard times
And no-one ever really knows the truth from the lies
And in the end the story deeper must hide
Deeper and deeper and deeper inside

Scandal scandal
Scandal scandal

Skandál
Text a hudba - Queen

Skandál - teď jsi mě opustila, celý svět se to dozví
Skandál - oni změní naše životy v podivnou šou
Uvidí náhlou srdeční slabost, uvidí rozpad naší lásky
Uslyší mě prosit, budeme říkat pro Boha
Znovu a znovu a znovu dokola

Skandál - teď jsi mě opustila, rány se nezahojí
Hey skandál - a celý svět nás může mít za blázny
Zde přicházejí špatné zprávy, otevřete stavidla
Opustí nás krvácející, budeme říkat vy jste levní
Znovu a znovu a znovu dokola

Tak řekněme jim, když tak tupě zírají, že je to jenom soukromá aféra
Pověsí nás do vzduchu, a řekni mi, o co se zajímají
Jenom život je to, co lze kroutit a ničit
Uvidí náhlou srdeční slabost, uvidí rozpad naší lásky - yeah
Uslyší mě prosit, budu říkat pro Boha
Znovu a znovu a znovu a znovu dokola

Skandál, skandál

Skandál
Skandál, ano opět mi ničí mé srdce
Skandál, ano už zase venku miluješ

Dnes titulky, zítra těžké chvíle
A nikdo nikdy opravdu nerozezná pravdu od lží
A na konci příběhu se jeho hloubka musí skrýt
Hlouběji a hlouběji a hlouběji uvnitř

Skandál, Skandál
Skandál, Skandál

My Baby Does Me
Words and music by Queen (Freddie and John)


Turn it up a bit please

My baby
Baby does
My baby does me good
My baby does
My baby does me
My baby does me good

My lady
Understands
Understands me right
She understands me
She understands me
Understands me right
My baby cares
She really cares
She knows what's really right for me
Does me good then she hurts me so
She winds me up and then lets me go
Turns me on and then tells me no
She's just a pussy cat

My baby loves me
My baby loves me
My baby cuffs me
One day she tells me that she cares
Another day she tells me she don't love me
She really really does me

Ooh
Now people do you believe this
Do you
Ooh

Oooh
She really really really really really really
Does me

Moje bejby se o mě stará
Text a hudba - Queen

Přidejte trochu, prosím

Moje bejby
Bejby se stará
Moje bejby se o mě dobře stará
Moje bejby se stará
Moje bejby se o mě stará
Moje bejby se o mě dobře stará

Moje dáma
Rozumí
Rozumí mi dobře
Ona mi rozumí
Ona mi rozumí
Rozumí mi dobře Moje bejby pečuje
Ona opravdu pečuje
Ona ví, co je pro mě opravdu dobré
Stará se dobře, pak mě tak zraňuje
Ona mě nechá zanedbává a pak mě pouští
Otáčí mě a říká ne
Ona je prostě kotě

Moje bejby mě miluje
Moje bejby mě miluje
Moje bejby mě fackuje
Jednou mi říká, že pečuje
Jindy říká, že mě nemiluje
Ona se o mě opravdu opravdu stará

Ooh
Věříte to mu lidi?
Věříte?
Ooh

Oooh
Ona se opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu
O mě stará

Was It All Worth It
Words and music by Queen

What is there left for me to do in this life
Did I achieve what I had set in my sights
Am I a happy man or is this sinking sand
Was it all worth it was it all worth it

Yeah now hear my story let me tell you about it
We bought a drum kit blew my own trumpet
Played the circuit thought we were perfect
Was it all worth it
Giving all my heart and soul and staying up all night
Was it all worth it
Living breathing rock'n'roll a godforsaken life
Was it all worth it was it all worth it all these years
Put down our money without counting the cost
It didn't matter if we won if we lost
Yes we were vicious yes we could kill
Yes we were hungry yes we were brill
We served a purpose like a bloody circus
We were so dandy we love you madly

Was it all worth it
Living breathing rock'n'roll this godforsaken life
Was it all worth it was it all worth it
When the hurly burly's done
We went to Bali saw God and Dali

So mystic, surrealistic,
Was it all worth it, giving all my heart and soul,
Staying up all night, was it all worth it,
Living breathing rock n'roll this never ending fight,
Was it all worth it, was it all worth it,
Yes, it was a worthwhile experience,

It was worth it.

Stálo to všechno za to?
Text a hudba - Queen


Co tu ještě zbývá, abych v tomto životě udělal
Docílil jsem toho, co jsem měl určeno?
Jsem šťastný, nebo je to jen propadající se písek?
Stálo to za to?, Stálo to za to?, Stálo to za to?

Yeah, slyšte můj příběh, nechte mě o tom vyprávět
Koupili jsme bicí, foukali na mou trubku
Hráli dokola, dokud jsme nebyli dokonalí
Stálo to za to?
Dát do toho celé mé srdce a mou duši, a být celou noc vzhůru
Stálo to za to?
Žít a dýchat rock'n'roll, ten zpustlý život
Stálo to za to?, Stálo to za to?, po celá ta léta
Rozhazovali naše peníze a nepočítali cenu
Nezáleží na tom, jestli jsme vyhráli, jestli jsme ztratili
Ano, byli jsme zpustlí, ano, mohli jsme zabít
Ano, byli jsme hladoví, ano, byli jsme skvělí
Vyváděli jsme jako krvavý cirkus
Byli jsme tak skvělí, milujeme vás šíleně

Stálo to za to?
Žít a dýchat rock'n'roll, tenhle zpustlý život
Stálo to za to?, Stálo to za to?
Když skončila ta velká vřava
Odjeli jsme do Bali, viděli Boha a Dali

Tak mystické, surrealistické
Stálo to za to? yeah yeah
Dát do toho celé moje srdce a duši, a být celou noc vzhůru
Stálo to za to?
Žít a dýchat rock'n'roll, ten nekonečný boj
Stálo to za to? Stálo to za to?
Ano, tahle zkušenost za to stála

Stálo to za to

Hang On In There
Words and music by Queen


Don't let go don't lose your mystique
Wait a little longer
Tomorrow brings another feast
Don't let go don't lose your reputation
Thank God you're still alive
You're still in one piece

Hang on in there don't lose your appetite
Hang on in there forget the danger signs
Pray for that magical moment (straight ahead) and it will appear
Don't fight for lost emotions
Wait for the sunrise
And everything will seem so clear
(Look straight ahead look straight ahead)
Hang on in there (hang on in there)
Hang on in there (hang on in there)
Your wish will be granted
All your problems will disappear

Don't be a fool you haven't reached your peak
You got a fast car racing up inside you
Your life is incomplete
Hang on in there hang on in there
Pray for that magical moment and it will appear
(Wait for that moment)
Wait for the sunrise
Just wait and see and it will seem so clear

Let's go let's go

OK now do the change now
Yeah hang on in there
Hang on in there
Yeah yeah

Vydrž tady
Text a hudba - Queen


Neodcházej, neztrácej svou mystičnost
Ještě chvíli počkej
Zítřek přinese jiný požitek
Neodcházej, neztrácej svou pověst
Díky bohu stále žiješ
Pořád držíš pohromadě

Vydrž tady, neztácej chuť
Vydrž tady, zapomeň na nebezpečná znamení
Modli se za ten kouzelný moment (přímo vpředu) a on se objeví
Nebojuj za ztracené emoce
Počkej si na východ slunce
A všechno bude vypadat tak čistě
(Dívej se dopředu, dívej se dopředu)
Vydrž tady, (Vydrž tady)
Vydrž tady, (Vydrž tady)
Tvá vůle bude vykonána
Všechny tvoje problémy se rozplynou

Nebuď blázen, nedosáhl jsi vrcholu
Rychlé auto v tobě závodí
Tvůj život není naplněn
Vydrž tady, Vydrž tady,
Modli se za ten kouzelný moment a on se objeví
(Počkej si na ten okamžik)
Počkej si na východ slunce
Počkej si a dívej se a bude to vypadat tak čistě

Tak jdi, tak jdi

Ok teď udělej změnu
Yeah vydrž tady
Yeah vydrž tady
Yeah yeah

Překlad: LG a Lukáš Mixánek