Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: Queen

Texty: Queen

Keep Yourself Alive
Doing All Right
Great King Rat
My Fairy King
Liar
The Night Comes Down
Modern Times Rock'n'Roll
Son And Daughter
Jesus
Seven Seas Of Rhye...

Keep Yourself Alive
Words and music by Brian May

I was told a million times
Of all the troubles in my way
Tried to grow a little wiser
Little better ev'ry day
But if I crossed a million rivers
And I rode a million miles
Then I'd still be where I started
Bread and butter for a smile
Well I sold a million mirrors
In a shop in Alley Way
But I never saw my face
In any window any day
Well they say your folks are telling you
To be a superstar
But I tell you just be satisfied
To stay right where you are

Keep yourself alive keep yourself alive
It'll take you all your time and a money
Honey you'll survive

Well I've loved a million women
In a belladonic haze
And I ate a million dinners
Brought to me on silver trays
Give me ev'rything I need
To feed my body and my soul
And I'll grow a little bigger
Maybe that can be my goal
I was told a million times
Of all the people in my way
How I had to keep on trying
And get better ev'ry day
But if I crossed a million rivers
And I rode a million miles
Then I'd still be where I started
Same as when I started

Keep yourself alive keep yourself alive
It'll take you all your time and a money
Honey you'll survive

Keep yourself alive
Keep yourself alive
It'll take you all your time and a money
To keep me satisfied
Do you think you're better ev'ry day?
No I think I'm two steps nearer to my grave
Keep yourself alive
Keep yourself alive mm
You take your time and take more money
Keep yourself alive
Keep yourself alive
Keep yourself alive
All you people keep yourself alive
Keep yourself alive
Keep yourself alive
It'll take you all your time and money
To keep me satisfied
Keep yourself alive
Keep yourself alive
All you people keep yourself alive
Take you all your time and money
Honey you'll survive

Keep you satisfied
Keep you satisfied

Udržuj se na živu
Text a hudba - Brian May

Vyprávěl jsem milionkrát
O všech potížích na své cestě
Snažil jsem se stát trochu moudřejším,
Trochu lepším každý den.
Ale když jsem překročil milion řek
A ujel milion mil
A byl jsem stále tam, kde jsem začal
“Chléb a máslo za úsměv”
Prodal jsem miliony zrcadel
v aleji s obchody
Ale nikdy jsem nespatřil svou tvář
V některé výloze, některý den
Teď tví lidé ti říkají:
Buď superstar
Ale já ti říkám prostě buď spokojen
A zůstaň tam, kde jsi.

Udržuj se naživu, udržuj se naživu
Vem si všechen svůj čas a peníze,
zlato, ty přežiješ.

Ano, miloval jsem miliony žen
v ?rulíkové? mlze
A jedl jsem miliony obědů, co mi nosili
Na stříbrných podnosech.
Dej mi vše, co potřebuju,
Abych nakrmil své tělo a svou duši.
Ok, tak trochu víc povyrostu,
Snad to může být můj cíl.
Vyprávěl jsem milionkrát
Ovšech lidech na své cestě,
Jak jsem se neustále snažil
a byl lepší každý den.
Ale i když jsem překročil milion řek,
Ujel milion mil,
Tak jsem stejně zůstal tam, kde jsem začal,
Stejně jako když jsem začínal.

Udržuj se naživu, udržuj se naživu
Vem si všechen svůj čas a peníze,
Zlato, ty přežiješ.

Udržuj se naživu,
udržuj se naživu.Ty si myslíš že jsi lepší každým dnem?
Ne, jen si myslím, že jsem o dva kroky blíž mému hrobu!
Udržuj se naživu
Udržuj se na živu mm
Vezmi si svůj čas a vezmi si mé peníze
Udržuj se naživu
Udržuj se naživu
Udržuj se naživu
Vy všichni lidé se udržujte naživu.
Udržuj se naživu
Udržuj se naživu
Vem si všechen svůj čas a peníze,
A udržuj se na živu.
Udržuj se naživu
Udržuj se naživu
Vy všichni lidé se udržujte naživu.Udržuj se na živu
Udržuj se naživu

Doing All Right
Words and music by Brian May and Tim Staffell

Yesterday my life was in ruin
Now today I know what I'm doing
Got a feeling I should be doing all right
Doing all right

Where will I be this time tomorrow?
Jumped in joy or sinking in sorrow
Anyway I should be doing all right
Doing all right

Should be waiting for the sun
Looking round to find the words to say
Should be waiting for the skies to clear
There ain't time in all the world

Should be waiting for the sun
And anyway I've got to hide away

Yesterday my life was in ruin
Now today God knows what I'm doing
Anyway I should be doing all right
Doing all right

Doing all right

Dělám všechno správně
Text a hudba - Brian May a Tim Staffell

Včera byl můj život v ruinách
A dnes vím, co dělám
Mám pocit, že bych mohl dělat všechno správně,
Dělat vše správně.

Kde budu zítra touto dobou?
Skákající radostí nebo utápějící se ve smutku?
Tak či tak, všechno bych dělal správně,
Dělal vše správně.

Čekal bych na znamení,
Rozhlížel se kolem, abych našel slova k mluvení
Čekal bych, až se obloha vyjasní
Kdyby na to byl na světě čas.

Čekal bych na slunce
a nějak bych se schoval.

Včera byl můj život v ruinách,
A dnes! Bůh ví, co dělám
Tak či tak - všechno bych dělal správně
Dělal vše správně

Dělal vše správně

Great King Rat
Words and music by Freddie Mercury

Great King Rat died today
Born on the twenty first of May
Died syphilis forty four on his birthday
Every second word he swore
Yes he was the son of a whore
Always wanted by the law

Wouldn't you like to know?
Wouldn't you like to know people?
Great King Rat was a dirty old man
And a dirty old man was he
Now what did I tell you
Would you like to see?

Now hear
Where will I be tomorrow?
Will I beg will I borrow?
I don't care I don't care anyway
Come on come on the time is right
This man is evil and that is right
I told you ah yes I told you
And that's no lie oh no no no

Wouldn't you like to know?
Wouldn't you like to know?
Wouldn't you like to know?
Great King Rat was a dirty old man
And a dirty old man was he
How what did I tell you?
Would you like to see?

Show me

Wouldn't you like to know?
Wouldn't you like to know people?
Great King Rat was a dirty old man
And a dirty old man was he
Now what did I tell you
Would you like to see?

Now listen all you people
Put out the good and keep the bad
Don't believe all you read in the Bible
You sinners get in line
Saints you leave far behind
Very soon you're gonna be his disciple

Don't listen to what mama says
Not a word not a word mama says
Or else you'll find yourself being the rival
The great Lord before he died
Knelt sinners by his side
And said you're going to realise tomorrow

No I'm not gonna tell you
What you already know
'Cause time and time again
The old man said it all a long time ago
Come come on the time is right
This evil man will fight
I told you once before

Wouldn't you like to know?
Wouldn't you like to know?
Just like I said before
Great King Rat was a dirty old man
And a dirty old man was he
The last time I tell you
Would you like you see?

Král krysa (Great King Rat)
Text a hudba – Freddie Mercury

Král krysa dnes zemřel
Narozen 21. května
Zemřel na syfilis ve čtyřiačtyřiceti, právě na své narozeniny.
Každé druhé slovo klel
Ano, byl to z kurvy syn
Vždy hledaný zákonem

Rádi byste věděli?
Rádi byste věděli?
Velký král krysa byl špinavý stařec
A špinavým starcem byl onl.
Teď vám řeknu, co dělal.
Rádi byste to věděli?

Teď slyšte to,
kde budu zítra.
Budu žebrat, budu si půjčovat?
Nestarám se, nestarám se o to nijak
Pojď, pojď, je čas
Ten muž je ďábel a to je správné
Řekl jsem vám, ó ano,
Řekl jsem vám to a není to lež (oh ne, ne).

Rádi byste věděli?
Rádi byste věděli?
Rádi byste věděli?
Velký král krysa byl špinavý stařec
A špinavým starcem zůstal.
Teď vám řeknu, co dělal.
Rádi byste to věděli?

Ukaž nám to!

Rádi byste to věděli?
Rádi byste věděli?
Velký král krysa byl špinavý stařec
A špinavým starcem zůstal.
Teď vám řeknu, co dělal.
Rádi byste to věděli?

Teď poslouchejte všichni lidé
Odložte dobro, konejte zlo.
Nevěřte tomu, co čtete v bibli
Vy hříšníci, postavte se do řady,
Hřešící budou brzy daleko
Velmi brzy budete jeho učedníci.

Neposlouchej, co říká máma,
Jinak zjistíš, že jsi soupeř
Zajisté, velký pán než zemřel
Získal hříšníky na svou stranu a pak až zemřel,
Získal hříšníky na svou stranu a řekl:
Zítra se to chystáte udělat?

Ne, já vám nepovím, co už dávno víte,
Protože čas od času znovu poznáte,
Že to všechno ten stařec řekl dávno přede mnou.
Pojď, pojď, je čas.
Ten zlý muž, bude bojovat
Řekl jsem to jednomu a já nelžu.

Cožpak nechcete vědět?
Cožpak nechcete vědět?
Tak jak jsem řekl předtím
Velký král krysa byl špinavý stařec
A špinavým starcem zůstal
Naposledy vám řeknu,
Cožpak to nechcete vědět?

My Fairy King
Words and music by Freddie Mercury

In the land where horses born with eagle wings
And honey bees have lost their stings
There's singing forever
Lions den with fallow deer
And rivers made from wines so clear
Flow on and on forever
Dragons fly like sparrows thru' the air
And baby lambs where Samson dares
To go on on on on on on

My fairy king can see things
He rules the air and turns the tides
That are not there for you and me
Ooh yeah he guides the winds

My fairy king can do right and nothing wrong
Then came man to savage in the night
To run like thieves and to kill like knives
To take away the power from the magic hand
To bring about the ruin of the promised land

They turn the milk into sour
Like the blue in the blood of my veins
Why can't you see it
Fire burnin' in hell with the cry of screaming rain
Son of heaven set me free and let me go
Sea turn dry no salt from sand
Seasons fly no helping hand
Teeth don't shine like pearls for poor man's eyes

Someone someone just drained the colour from my wings
Broken my fairy circle ring
And shamed the king in all his pride
Changed the wings and wronged the tides
Mother mercury mercury
Look what they've done to me
I cannot run I cannot hide

Můj čarovný král
Text a hudba - Freddie Mercury

V zemi, kde se koně rodí s orlými křídly
A kde medonosné včely nemají žihadla,
A všichni zpívají navěky
Lví doupě se zvěří uvnitř
A řeky z čirého vína
Proudí dál a dál navěky
Draci létají vzduchem jako vrabci
A jehňátka jsou odvážná jako Samson
jít dál dál dál dál

(první hlas) on vládne větru a odvrací příliv, oooh yeah,
on řídí směr větru
(druhý hlas) můj čarovný král vidí i věci, které tu nejsou pro tebe a mě.
Můj čarovný král umí dělat věci dobře a bez chyby

Pak prišel muž
aby vyváděl v noci,
Aby utíkal jako zloděj a zabíjel jak dýka,
Aby vzal moc z té kouzelné ruky,
Aby proměnil v ruiny a zkázu zaslíbenou zemi.

Proměnili mléko v kyselé
Jako modř v krvi, co koluje v mých žilách
proč to nemůžeš vidět?
A spaluje a pálí jak peklo a výkřiky z bolesti.
Syne nebe, osvoboď mě a nech mě jít
Moře vyschnou, ne sůl a písek
Čas letí, nikdo nepodá mi pomocnou ruku
Zuby nezáří jako perly z očí chudého člověka

Někdo setřel barvu z mých křídel,
Zničil můj čarovný posvátný kruh
A zahanbil tak krále v celé jeho hrdosti.
Změnil směry větrů a způsobil příliv
Ó matko mercury,
podívej se, co mi udělali
Nemohu utéct,
nemohu se schovat.

Liar
Words and music by Freddie Mercury

I have sinned dear Father
Father I have sinned
Try and help me Father
Won't you let me in? Liar
Nobody believes me Liar
Why don't they leave me alone?
Sire I have stolen stolen many times
Raised my voice in anger
When I know I never should
Liar oh ev'rybody deceives me
Liar why don't you leave me alone

Liar I have sailed the seas
Liar from Mars to Mercury
Liar I have drunk the wine
Liar time after time
Liar you're lying to me
Liar you're lying to me
Father please forgive me
You know you'll never leave me
Please will you direct me in the right way
Liar liar liar liar
Liar that's what they keep calling me
Liar liar liar

Listen are you gonna listen
Mama I'm gonna be your slave
All day long
Mama I'm gonna try behave
All day long
Mama I'm gonna be your slave
All day long
I'm gonna serve you till your dying day
All day long
I'm gonna keep you till your dying day
All day long
I'm gonna kneel down by your side and pray
All day long and pray
All day long and pray
All day long and pray
All day long all day long all day long
All day long all day long all day long

All day long all day long all day long
Liar liar they never ever let you win
Liar liar everything you do is sin
Liar nobody believes you
Liar they bring you down before you begin
Now let me tell you this
Now you know you could be dead before they let you

Lhář
Text a hudba - Freddie Mercury

Zhřešil jsem, drahý otče,
Otče, já jsem zhřešil
Snaž se a pomoz mi, otče,
nenech mě v tom. Lháři!
Ó nikdo mi nevěří. Lháři!
Proč mě necháváš samotného?
Pane, já jsem kradl, kradl mnohokrát
Zvyšoval jsem svůj hlas ve zlosti
I když vím, že bych nikdy neměl.
Lháři! Všichni mě podvádí.
Lháři! Proč mě opouštíš?

Lháři! Plavil jsem se po mořích
Lháři! Od marsu k merkuru
Lháři! Vypil jsem spoustu vína
Lháři! Znovu a znovu
Lháři, ó ty mi lžeš!
Lháři, ó ty mi lžeš!
Otče, prosím, odpusť mi
Ty víš, že mě nikdy neopustíš
Prosím, vrať mě na správnou cestu.
Lháři, lháři, lháři, lháři!
Tak mi začínají říkat
Lháři, lháři, lháři!

Poslouchej, mami, poslouchej
Mami, budu tvým otrokem
každý den
Mami, zkusím chovat se slušně
každý den
Mám, budu tvůj otrok
každý den
Budu ti sloužit do smrti
každý den
Budu se o tebe starat až do smrti
každý den
Padnu před tebou na kolena, budu se za tebe modlit
Kazdý den – a modlit
Kazdý den – a modlit
Kazdý den – a modlit
Každý den,každý den ,každý den
Každý den,každý den ,každý den

Každý den,každý den ,každý den
Lháři! Lháři! Nikdy tě nenechají vyhrát
Lháři! Lháři! Když všechno, co kdy uděláš, je hřích
Lháři! Nikdo ti nevěří
Lháři! Zničí tě dřív, než začneš.
Teď mě nech, ať ti to řeknu
Tak teď víš, že jsi mohl být mrtev dřív než tě vyslechli.

The Night Comes Down
Words and music by Brian May

When I was young it came to me
And I could see the sun breakin'
Lucy was high and so was I dazzling
Holding the world inside
Once I believed in ev'ryone
Ev'ryone and anyone can see

Oh oh the night comes down
And I get afraid of losing my way
Oh oh the night comes down
Oooh and it's dark again

Once I could laugh with ev'ryone
Once I could see the good in me
The black and the white distinctively colouring
Holding the world inside
Now all the world is grey to me
Nobody can see you gotta believe it

Oh oh the night comes down
And I get afraid of losing my way
Oh oh the night comes down
Oooh and it's dark again
And it's dark again
And it's dark again

Snáší se noc
Text a hudba - Brian May

Stalo se mi to, když jsem byl mladý
A mohl jsem vidět vzniknout slunce
Lucy byla vysoko a tak jsem
Byl oslňující, držel svět uvnitř v sobě
Kdysi jsem věřil každému, každému
A někdo to může pochopit /vidět/.

Aah, snáší se noc
A já mám strach, že zbloudím.
Aah, snáší se noc
A je zase tak temno.

Kdysi jsem se mohl smát s kýmkoliv
Kdysi jsem mohl vidět v sobě dobro,
Černou a bílou odlišně,
Barevně, držíce svět uvnitř v sobě.
Teď je pro mě celý svět šedý.
Nikdo nechápe, musíš věřit.

Ach, snáší se noc
A já mám strach, že zbloudím.
Ach, snáší se noc
A je zase tak temno
A je zase tak temno
A je zase tak temno.

Modern Times Rock'n'Roll
Words and music by Roger Taylor

Had to make do with a worn out rock and roll scene
The old bop is gettin' tired need a rest
Well you know what I mean
Fifty eight that was great
But it's over now and that's all
Somethin' harder's coming up
Gonna really knock a hole in the wall
Gonna hit ya grab you hard
Make you feel ten feet tall

Well I hope that big new baby's gonna come along soon
You don't know it could happen any ol' rainy afternoon
With the temp'rature down
And the juke box blowin' no fuse
And my musical life's feelin'
Like a long Sunday School cruise
And you know there's one thing
Every single body could use
Yeah listen to me baby
Let me tell you what it's all about
Modern times rock and roll
Modern times rock and roll

Get your high heeled guitar boots and some groovy clothes
Get a hair piece on your chest
And a ring through your nose
Find a nice little man who says
He's gonna make you a real big star
Stars in your eyes ants in your pants
Think you should go far
Everybody in this bum sucking world's
Gonna know just who you are
Look out

Modern times rock and roll

Rock´n´roll moderní doby
Text a hudba - Roger Taylor

Musím něco dělat s otřepanou r´n´r scénou?
Tvá máma je unavená, potřebuje klid.
Však ty víš, co mám na mysli.
58 – to bylo skvělý
Ale toho je konec a
Něco težšího přichází.
Něco, co opravdu prorazí díru do zdi.
Uhodím tě skutečně tvrdě
A nechám tě pocítit deset stop výšky.

No, doufám, že brzy přijde velký nový miláček
Ty nevíš, co se teď může stát některé zachmuřené odpoledne,
Kdy klesá teplota
A hrací skříň nevypouští nic
A můj hudební život
Začíná mít dlouhou cvhíli, jak v nedělní škole
A ty víš, že je tu jedna věc,
Kterou může potřebovat každé tělo.
Jo, posouchej mě, baby!
Povím ti, co všechno je
R´n´r moderní doby.

Vezmi si ty svoje boty, co jsou stylově jak kytara
A nějaké vlněné šaty
Sčeš si vlasy na svou hruď
A kroužek ve tvém nose
Najdi příjemného malého muže, co řekne:
Hvězdy v tvých očích,
Mravenci v tvých kalhotech
A myslíš si, že můžeš dojít daleko.
Každý na tomhle vysátým světě bude vědět, kdo jsi.
Podívej!

R´n´r moderní doby.

Son And Doughter
Words and music by Brian May

I want you
Tried to be a son and daughter rolled into one
You said you'd equal any man for having your fun
Now didn't you feel surprised to find
The cap just didn't fit
The world expects a man
To buckle down and to shovel shit
What'll you do for loving
When it's only just begun?
I want you to be a woman

Tried to be a teacher and a fisher of men
An equal people preacher
Will you lead us all the same?
Well I travelled all round the world
A brand new word for day
Watching the time mustn't linger behind
Pardon me I have to get away
What'll you think of heaven
If it's back from where you came?
I want you to be a woman
I want you to be a woman yeah

Syn a dcera
Text a hudba - Brian May

Já tě chci, ženo
Zkoušeli být syn a dcera, osamělá dvojice
Říkal jsi, že jsi stejný jako každý jiný, aby byla legrace.
Necítíš se teď překvapen?
Čepice se nehodila,
Svět očekává muže
Aby to vybojoval z potápějící se lodi.
Co uděláš pro lásku,
Když je to teprve začátek
Chci, abys byla ženou.

Zkoušel být učitelem i lovcem lidí
A chtěl být rovným kazatelem,
Budeš nás vést úplně stejně
Ano, procestoval jsem svět
A našel nové slovo k vyřknutí
Sledoval jsem čas a nesměl se zdržovat u tebe,
Omluv mě, ale musím odejít
Co si myslíš o nebi?
Jestli je to tam, odkud jsi přišel
Chci, abys byla má žena
Chci, abys byla má žena, jé.

Jesus
Words and music by Freddie Mercury

And then I saw Him in the crowd
A lot of people had gathered round Him
The beggars shouted the lepers called Him
The old man said nothing
He just stared about him
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down

Then came a man before
His feet he fell
Unclean said the leper and rang his bell
Felt the palm of a hand touch his head
Go now go now you're a new man instead
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down

It all began with the three wise men
Followed a star took them to Bethlehem
And made it heard throughout the land
Born was a leader of man
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down

It all began with the three wise men
Followed a star took them to Bethlehem
And made it heard throughout the land
Born was a leader of man
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down

Ježíš
Text a hudba - Freddie Mercury

A pak jsem ho uviděl v zástupu
Mnoho lidí se shromáždilo kolem něj
Žebráci jásali, malomocní ho volali
Starý muž neříkal nic,
jen se na ně díval
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí...

Pak přišel muž
Před jeho nohama klesl
Ucítil dlaň jak se dotýká jeho hlavy
“nečistý” řekl malomocný a zazvonil zvonkem
“a teď běž, teď běž!” Jsi nový, lepší muž, místo svého starého “já”
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí

Všechno to začalo třemi mudrci
Následovali hvězdu a ta je zavedla do betlému
A po celé zemi se rozneslo:
Narodil se vůdce lidí.
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí

Všechno to začalo třemi mudrci
Následovali hvězdu a ta je zavedla do betlému
A po celé zemi se rozneslo:
Narodil se vůdce lidí.
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí, aby viděli pána ježíše
Všichni přicházejí

Seven Seas Of Rhye
Words and music by Freddie Mercury

Sedm moří království Rhye
Text a hudba -
Freddie Mercury


Překlad: Alexandr Kříž

Oprava překladu: Filip Krejčí