Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: Queen II

Texty: Queen II

Procession
Father To Son
White Queen (As It Began)
Some Day One Day
The Loser In The End
Ogre Battle
The Fairy Fellers Master Stroke
Nevermore
March Of The Black Queen
Funny How Love Is
Seven Seas Of Rhye

 

Procession
Words and music by Brian May

Procesí
Text a hudba - Brian May

Father To Son
Words and music by Brian May

A word in your ear
From father to son
Hear the word that I say
I fought with you
Fought on your side
Long before you were born
Joyful the sound
The word goes around
From father to son to son

And the voice is so clear
Time after time it keeps
Calling you calling you on
Don't destroy what you see
Your country to be
Just keep building on the ground
That's been won
Kings will be crowned
The word goes around
From father to son to son

Won't you hear us sing
Our family song?
Ba ba ba ba ba ba ba ba
Now we hand it on
But I've heard it all before
Take this letter that I give you
Take it sonny hold it high
You won't understand a word that's in it
But you'll write it all again before you die

A word in your ear
From father to son
Funny you don't hear
A single word that I say
But my letter to you
Will stay by your side
Thru' the years
Till the loneliness is gone

Sing if you will
But the air you breathe
I live to give you
Father to son father to son
Father to son father to son

Joyful the sound
Word goes around
Father to son to son
Kings will be crowned
Earth goes around
Father to son to son
Joyful the sound
Word goes around
Father to son to son
Kings will be crowned
Earth goes around
Father to son to son

Otec synovi
Text a hudba - Brian May


Slovo, které ti zní v uchu,
od otce pro syna
Slyš slova, která ti říkám
Bojoval jsem s tebou,
bojoval jsem na tvé straně
Dlouho před tím, než jsi se narodil.
Vychutnej ten zvuk,
to slovo, co zní kolem nás
Od otce pro syna, pro syna

A ten hlas je tak jasný,
trvá celou dobu
Volá tě, volá tě, abys
Neničil, co vidíš,
tvá země
Se právě zdvihá
k vítězství
Králové budou korunováni,
slovo zní kolem nás
Od otce k synovi, k synovi

Neuslyšíš zpívat nás
rodinnou píseň
Ba ba ba ba ba ba ba ba
Nyní ji pějem
Ale já jsem ji už dlouho slyšel
Vezmi tento dopis, který ti dávám
Vezmi ho, synku a drž ho pevně
Nebudeš rozumět slovu, které je v něm
Ale napíšeš to samé taky před svou smrtí

Slovo, které ti zní v uchu,
od otce pro syna
Zvláštní, že neslyšíš
prosté slovo, které ti říkám
Ale můj dopis pro tebe
bude stát při tobě
Všechny roky,
až do chvíle, kdy nebude samoty

Zpívej, kdy chceš
Ale nápěv jež vydechuješ
Já žil, abych ho tobě dal
Od otce pro syna, od otce pro syna
Od otce pro syna, od otce pro syna

Vychutnej ten zvuk,
to slovo,co zní kolem nás
Od otce pro syna, pro syna
Králové budou korunováni,
slovo, co zní kolem nás
Od otce k synovi, k synovi.

White Queen (As It Began)
Words and music by Brian May

So sad her eyes smiling dark eyes
So sad her eyes as it began

On such a breathless night as this
Upon my brow the lightest kiss
I walked alone
And all around the air did sway
My lady soon will stir this way
In sorrow known
The white queen walks
And the night grows pale
Stars of lovingness in her hair
Heeding unheard pleading one word
So sad my eyes she cannot see

How did thee fare what have thee seen
The mother of the willow green
I call her name
And 'neath her window have I stayed
I loved the footsteps that she made
And when she came
White queen how my heart did ache
And dry my lips no word would make
So still I wait

My goddess hear my darkest fear
I speak too late
It's for evermore that I wait
Dear friend goodbye
No tears in my eyes
So sad it ends as it began

Bílá královna
Text a hudba - Brian May

Tak smutné její oči, usměvavé tmavé oči
Tak smutné její oči, jak to začalo

V takové bezdeché noci, jako je tato
Na mém čele nejlehčí polibek
Šel jsem sám
A všude lehce foukal vánek
Má paní brzy půjde touto cestou
Ve smutku známá bílá královna jde a noc bledne
Hvězdy bez lásky v jejích vlasech

Potřebná - nevyslyšená
Prosící - jedno slovo
Tak smutné moje oči
Ona vidět nemůže

Co všechno projezdila, co všechno viděla,
Matka zelené vrby
Volám její jméno
A pod jejím oknem čekal jsem na ni
Miloval jsem její šlépěje, co zanechávala za sebou
A když přišla
Bílá královna Jak mé srdce zabolelo
A suché rty nemohly říci ani slovo
Tak stále čekám

Má bohyně uslyšela můj nejčernější strach
Promlouvám příliš pozdě
Navždy čekám

Sbohem drahý příteli
Žádné slzy v mých očích
Tak smutně to končí
Jak to začalo.

Some Day One Day
Words and music by Brian May

You never heard my song before
The music was too loud
But now I think you hear me well
For now we both know how
No star can light our way
In this cloud of dark and fear
But someday one day

Funny how the pages turn
And hold us in between
A misty castle waits for you
And you shall be a queen
Today the cloud it hangs
Over us and all is grey
But someday one day

When I was you and you were me
And we were very young
Together took us nearly there
The rest may not be sung
So still the cloud it hangs
Over us and we're alone
But some day one day
We'll come home

Přijde den
Text a hudba - Brian May


Mou píseň jsi nikdy neslyšela
Byla příliš hlasitá
Ale teď myslím, mě slyšíš dobře
My už oba víme jak
Žádná hvězda nemůže ozářit naši cestu v tomto mraku
Tmy a strachu
Ale některý den, jeden den...

Zvláštní, jak se strana obrací
A drží nás mezi sebou
Mlhavý zámek tě čeká
A ty budeš královna
Dnes mrak visí nad námi
A vše je šedé
Ale přijde den, jeden den

Když já byl mladý a ty´s byla mnou
A byli jsme velmi mladí
Společně nás vezmi tam
Kde odpočinek nemusí být opětován
Tak stále mrak tu visí nad námi
A my jsme sami
Ale přijde den, jeden den
Dojdeme domů.

Loser In The End
Words and music by Roger Taylor

Mama's got a problem
She don't know what to say
Her little baby boy
Has just left home today
She's got to be the loser in the end
She's got to be the loser in the end
Misuse her and you'll lose her as a friend
She's ma on whom you can always depend ooh

She washed and fed and clothed and cared
For nearly twenty years
And all she gets is Goodbye Ma
And the night times for her tears
She's got to be the loser in the end
She's got to be the loser in the end
Misuse her and you'll lose her as a friend
She's ma on whom you can always depend ooh

So listen mothers ev'rywhere
To just one mothers son
You'll get forgotten on the way
If you don't let them have their fun
Forget regrets and just remember
It's not so long since you were young

You're bound to be the loser in the end
You're bound to be the loser in the end
They'll chose their new shoes
That's not far to bend
You're ma on whom they can always depend ooh ooh

Zatracenec v koncích
Text a hudba - Roger Taylor

Matka má problém
Neví, co má říct
Její malý chlapec právě dnes opustil domov
Ona je zatracenec v koncích
Ona je zatracenec v koncích
Zneužij ji a ztratíš ji jako přítele
Ona je máma, na kterou se vždy můžeš spolehnout

Ona umývala, oblékala, pečovala
Téměř dvacet let
A nakonec dostala ?Sbohem, mami?
A noci pro své slzy
Ona je zatracenec v koncích
Ona je zatracenec v koncích
Zneužij ji a ztratíš ji jako přítele
Ona je máma, na kterou se vždy můžeš spolehnout

Tak naslouchejte matky, at jste kdekoliv
Vaši jediní synové
Na vás nakonec zapomenou
Jestliže jim nedovolíte mít svou zábavu
Zapomeňte na slitování, ale pamatujte
Není to tak dlouho, co jste byly mladé

Jsi určena být zatracencem v koncích
Jsi určena být zatracencem v koncích
Oni si vyberou nové boty
Není daleko k ohýbání
Ty pak budeš máma na kterou se oni mohou vždy spolehnout.

Ogre Battle
Words and music by Freddie Mercury

Now once upon a time
An old man told me a fable
When the piper is gone
And the soup is cold on the table
And if the black crow flies
To find a new destination
That is the sign

Come tonight
Come to the ogre site
Come to the ogre battle fight

He gives a great big cry
And he can swallow up the ocean
With a mighty tongue he catches flies
And the palm of his hand incredible size
One great big eye has to focus in your direction
Now the battle is on
Yeah yeah yeah!

Come tonight
Come to the ogre site
Come to the ogre battle fight

Ah ah ah ah ah
The ogre men are still inside
The two way mirror mountain
You gotta keep down
Right out of sight
You can't see in but they can see out
Keep a look out
The ogre men are coming out
From the two way mirror mountain
They're running up behind
And they're coming all about
Can't go east 'cause you gotta go south

Ogre men are coming home
The great big fight is over
Bugle blow let trumpet cry
Ogre battle lives for ever more
You can come along
You can come along
Come to ogre battle

Bitva
Text a hudba - Freddie Mercury


Před dávnými časy
jeden starý muž mi vyprávěl báji
Když trubač je nekde pryc
A polévka na vašem stole je studená
Když černá vrána letí
hledat nový cíl
Toto je znamení

Přijď dnes večer
Přijď na podívanou
Přijď bojovat bitvu

On hrozně pláče,
tak, že by vypil celý oceán
Mohutným jazykem chytá mouchy
Dlaň její ruky je neuvěřitelně velká
Jedno ohromné oko - má ohnisko tvým směrem
Nyní je na řadě bitva
Jé, jé ,jé

Přijď dnes večer
Přijď se podívat
Přijď bojovat bitvu

Ah ah ah ah ah
Muži jsou stále uvnitř
Dvojitého zrcadla hory
Shlédni dolu,
ty nemůžeš vidět dovnitř, ale oni ven ano
Dávej pozor!
Muži vycházejí
z dvojitého zrcadla hory
Vybíhají a chodí kolem
Nemůžou jít na východ,
Tak jdou na jih

Muži jdou domů
a mohutný zápas skoncil
Nech trubku volat
Bitva žije navěky
Tak můžeš přijít sám
Tak můžeš přijít sám
Přijď do bitvy.

Fairy Feller's Masterstroke
Words and music by Freddie Mercury

He's a fairy feller
Ah ah the fairy folk have gathered
Round the new moon's shine
To see the feller crack a nut
At night's noon time
To swing his axe he swears
As he climbs he dares
To deliver the master stroke

Ploughman wagoner will' and types
Politician with senatorial pipe
He's a dilly dally oh
Pedagogue squinting wears a frown
And a satyr peers under lady's gown
He's a dirty fellow
What a dirty laddie-oh
Tatterdemalion and the junketer
There's a thief and a dragonfly trumpeter
He's my hero ah
Fairy dandy tickling the fancy
Of his lady friend
The nymph in yellow (can we see the master stroke)
What a quaere fellow
Ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah
Soldier sailor tinker tailor ploughboy
Waiting to hear the sound
And the arch magician presides
He is the leader
Oberon and Titania watched by a harridan
Mab is the queen and there's a good apothecary man
Come to say hello
Fairy dandy tickling the fancy
Of his lady friend
The nymph in yellow
What a quaere fellow
The ostler stares with hands on his knees
Come on mister feller
Crack it open of you please

Mistrovská rána skřítka Fellera
Text a hudba - Freddie Mercury

On je skřítek
Slavnost skřítků se koná při novoluní
Aby viděli skřítka rozlousknout ořech o půlnoci
Mává svou sekerou a kleje
Když odvážně šplhá
Aby zasadil
Mistrovskou ránu

Oráč Vagónový Will a typy
Politiků se senátorskou trubkou
On je Dilly - dilly - o
Šilhavý učitel s mračivým pohledem
A satyr - šlechtic zírající pod ženské šaty
Špinavý chlapík
Tam je zloděj a dračí trubač – to je můj hrdina
Skřítek Dandy - dráždící fantazii své přítelkyně
Přelud ve žlutém
Můžeme vidět Mistrovskou ránu
Jako divého chlapíka

Voják, námořník, dráteník, krejčí, oráč
Čekají, až uslyší zvuk a arcikouzelník předsedá - on je vůdce
Oberon a Titania vyhlíží Harridana
Mab je tam královnou a je tam
Přízračný muž
Přijď zavolat ahoj
Skřítek Dandy - dráždící fantazii své přítelkyně
Přelud ve žlutém
Jako divý chlapík
Postava hledící upřeně s rukama na svém noži
Přijďte, pane Fellere, ořech se otevře
Když ho poprosíš.

Nevermore
Words and music by Freddie Mercury

There's no living in my life anymore
The seas have gone dry
And the rain's stopped falling
Please don't you cry any more
Can't you see
Listen to the breeze
Whisper to me please
Don't send me to the path of nevermore

Even the valley's below
Where the rays of the sun
Were so warm and tender
Now haven't anything to grow
Can't you see?
Why did you have to leave me? (nevermore)
Why did you deceive me? (nevermore)
You sent me to the path of nevermore
When you say you didn't love me anymore
Ah ah nevermore nevermore

Nikdy více
Text a hudba - Freddie Mercury


Už nikdy ve svém životě nebudu žít
Moře vyschla a deště ustaly
Prosím, neplakej už nikdy víc
Cožpak to nevidíš ?
Naslouchej vánku, šeptej ke mně prosím
Neposílej mě na cestu zapomnění.

I v údolí, tam dole
Kde paprsky slunce byly tak horké a jemné
Tady nemám nic k opatrování
Snad nevidíš ?
Proč jsi mne opustila?
Proč jsi mě podvedla?
Poslalas mě na cestu zapomnění
Když jsi řekla, žes´ mě nikdy nemilovala
Nikdy víc, nikdy víc.

The March Of The Black Queen
Words and music by Freddie Mercury

Do you mean it do you mean it do you mean it
Why don't you mean it why do I follow you
And where do you go?
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
You've never seen nothing like it
No never in your life
Like going up to heaven
And then coming back alive
Let me tell you all about it
Oooh give me a little time to choose
Water babies singing in a lily pool delight
Blue powder monkeys praying in the dead of night
Here comes the Black Queen poking in the pile
Fi fo the Black Queen marching single file
Take this take that bring them down to size
March to the Black Queen

Put them in the cellar with the naughty boys
Little nigger sugar then a rub-a-dub-a-baby oil
Black on black on every finger nail and toe
We've only begun - begun
Make this make that keep making all that noise
Ooh march to the Black Queen
Now I've got a belly full
You can be my sugar baby
You can be my honey chile

A voice from behind me reminds me
Spread out your wings you are an angel
Remember to deliver with the speed of light
A little bit of love and joy
Everything you do bears a will
And a why and a wherefore
A little bit of love and joy
In each and every soul lies a man
And very soon he'll deceive and discover
But even to the end of his life
He'll bring a little love

Ah ah ah ah ah
I reign with my left hand I rule with my right
I'm lord of all darkness I'm queen of the night
I've got the power now to do
The march of the Black Queen
My life is in your hands I'll fo and I'll fie
I'll be what you make me I'll do what you like
I'll be a bad boy I'll be your bad boy
I'll do the march of the Black Queen
Ah ah ah ah ah

Walking true to style she's vulgar abuse and vile
The Black Queen tattoos all her pies
She boils and she bakes
And she never dots her I's
La la la la la la la la la la la la
La la la la la

Forget your sing a-longs and your lullabies
Surrender to the city of the fireflies
Dance to the devil in beat with the band
To hell with all of you hand in hand
But now it's time to be gone
La la la la forever forever
Ah ah ah ah ah

Pochod černé královny
Text a hudba - Freddie Mercury


Vadí ti
Vadí ti
Vadí ti
Proč ti nevadí
Proč tě následuju a kam vlastne jdeš
Nikdy jsi neviděla nic takového
Nikdy ve svém životě
Jak stoupá do nebe a pak se vrací zpět živý
Dovolte mi říct o tom vše
Jestli mi to ale svet dovolí
Ó, dej mi chvíli, abych si vybral
Vodní děti radostně zpívají v liliové tůni
Modrý prach mnichů modlících se v mrtvé noci

Zde přichází černá královna, pochoduje v zástupu
Fie-fo černá královna, pochodujíci jako jednotlivec
Vezmi toho, vezmi tamtoho, přines je dolů

Dej je do sklepa s nevychovanými kluky
Malý sladký černoušek pak dře a dře, mazané dítě
Černý, černý až po konečky prstů a palce u nohy
My jsme to začali, začali
Udělej tohle, udělej tamto, dělej celý ten hluk
Teď mám břicho plné
Můžeš být mé, sladké dítě, můžeš být mým miláčkem
Ano

Hlas za mnou mi připomíná
Roztáhni svá křídla, ty jsi anděl
Nezapomen dorucit rychlostí světla
Kousíček lásky a radosti
Všechno, co deláš má vůli a důvod a
Malý kousek lásky a radosti
V každé duši leží muž
A velmi brzo bude podvádět a objeví,
Že až u konce svého života přinese
Trochu lásky

Vládnu levou rukou, panuju pravou
Jsem lord tmy, jsem královna noci
Získala jsem moc - nyní kráčím pochod černé královny
Můj život je ve tvých rukou
Budu, čím mě uděláš, udělám, co budeš chtít
Budu špatný kluk - budu tvůj špatný kluk - půjdu
Pochod černé královny
Jsou věrni stylu
Je hrubá, a odporná

Ona vaří a peče a nikdy nedosáhne svého já

Zapomeň svou osamělou píseň a své ukolébavky
Vzdej se městu ohnivých much
Tancuj s ďáblem v rytmu kapely
Peklo s tebou vždy ruku v ruce
Ale nyní je čas odejít - navždy

Funny How Love Is
Words and music by Freddie Mercury

Funny how love is everywhere just look and see
Funny how love is anywhere you're bound to be
Funny how love is every song in every key
Funny how love is coming home in time for tea
Funny funny funny oh
Funny how love is the end of the lies
When the truth begins tomorrow comes
Tomorrow brings tomorrow brings love
In the shape of things
That's what love is that's what love is

Funny how love can break your heart so suddenly
Funny how love came tumbling down with Adam and Eve
Funny how love is running wild feeling free
Funny how love is coming home in time for tea
Funny funny funny oh
From the earth below to the heavens above
That's how far and funny is love
At any time anywhere
If you gotta make love do it everywhere
That's what love is that's what love is

Funny how love is everywhere just look and see
Funny how love is anywhere you're bound to be
Funny how love is every song in every key
Funny how love is when you gotta hurry
'Cause you're late for tea
Funny funny funny oh
Tommorrow comes tomorrow brings
Tomorrow brings love in the shape of things
At any time anywhere
If you gotta make love do it everywhere
That's what love is that's what love is

Legrační, jaká láska je
Text a hudba - Freddie Mercury


Legrační, jak láska je všude, kam se podíváš a dohlédneš
Legrační, jak láska je, že kdekoliv jsi mi souzen(a)
Legrační, jak láska je každá píseň, každé rešení
Legrační, jak láska je přijít domů včas na čaj
Legrační, legrační, legrační
Legrační, jak láska je konec lži, když začíná pravda
Přijde zítřek, přinese zítřek
Přinese zítřek lásku v podobě věcí
To je, co láska je, to je, co láska je

Legrační, jak láska může zlomit tvé srdce tak náhle
Legrační, jak láska upadla s Adamem a Evou
Legrační, jak láska je běžet divoce, cítit se svobodně
Legrační, jak láska je přijít domů včas na čaj
Legrační, legrační, legrační
Ze země volat nahoru až nad nebe to je
Jak daleká a zábavná je láska
Kdykoliv, kdekoliv
Jestli musíš tvořit lásku, dělej to všude
Udělej to všude
To je, co láska je, to je, co láska je

Legrační, jak láska je všude, kam se podíváš a dohlédneš
Legrační, jak láska je, že kdekoliv jsi mi souzen(a)
Legrační, jak láska je každá píseň, každé rešení
Legrační, jak láska je, když spěcháš domů včas na čaj
Legrační, legrační, legrační
Legrační, jak láska je
Přijde zítřek, přinese zítřek
Přinese zítřek lásku v podobě věcí
Kdykoliv, kdekoliv
Jestli musíš dělat lásku,
Dělej to všude
To je, co láska je, to je, co láska je

Seven Seas Of Rhye
Words and music by Freddie Mercury

Fear me you lord and lady preachers
I descend upon your earth from the skies
I command your very souls you unbelievers
Bring before me what is mine
The seven seas of Rhye

Can you hear me you peers and privy councillors
I stand before you naked to the eyes
I will destroy any man who dares abuse my trust
I swear that you'll be mine
At the seven seas of Rhye

Sister I live and lie for you
Mister do and I'll die
You are mine I possess you
Belong to you forever

Storm the master marathon I'll fly through
By flash and thunder fire I'll survive
I'll survive I'll survive
Then I'll defy the laws of nature
And come out alive

Begone with you you shod and shady senators
Give out the good leave out the bad evil cries
I challenge the mighty titan and his troubadours
And with a smile
I'll take you to the seven seas of Rhye

Oh I do like to be beside the seaside
Oh I do like to be beside the sea
Oh I do like to stroll along the prom prom prom
Where the brass bands play tiddley om pom pom
Oh I do like to be beside the seaside
Oh I do like to be beside the sea
When I'm down beside the sea I'm beside myself with glee
Beside the seaside
Beside the sea

Sedm moří království Rhye
Text a hudba - Freddie Mercury

Bojte se mě, vy páni a dámy kazatelé
Já jsem sestoupil na vaši zemi z oblak
Ovládám vaše duše, vy nevěřící
Přineste přede mne, co mé jest
Sedm moří království Rhye

Slyšte mě, baroni a první poradci
Stojím před vašima očima odhalen až k očím
Zničím každého
Kdo se odváží zneužít mou důvěru
Přísahejte, že budete moji
Sedm moří království Rhye

Sestro - já ležím a žiji pro tebe
Pane, konej a já zemřu
Jste moji a vlastním vás
Já vám patřím navždy
Bouří - mistrem maratonu -
Proletím naskrz
Jako blesk a tisíc ohňů
A zůstanu živ
Potom vyzvu síly přírody
A vyjdu živ
A dostanu vás

Pojďte se mnou - vy onuce a pochybní senátoři
Vydávejte dobro
Zanechte špatné zlo křiků
Vyzývám samotného Titána a jeho trubače
A s úsměvem
Vezmu vás do
Sedmi moří království Rhye.

Překlad: Alexandr Kříž
Úprava textu: Filip Krejčí