Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: Made In Heaven

Texty: Made In Heaven

It's A Beautiful Day
Made In Heaven
Let Me Live
Mother Love
My Life Has Been Saved
I Was Born To Love You
Heaven For Everyone
Too Much Love Will Kill You
You Don't Fool Me
A Winter's Tale
It's A Beautiful Day (reprise)

 

It's A Beautiful Day
Words and music by Queen

It's a beautiful day
The sun is shining
I feel good
And no-one's gonna stop me now, oh yeah

It's a beautiful day
I feel good, I feel right
And no-one, no-one's gonna stop me now mama

Sometimes I feel so sad, so sad, so bad
But no-one's gonna stop me now, no-one
It's hopeless - so hopeless to even try

Je překrásný den
Text a hudba - Queen

Je překrásný den
Slunce svítí
Cítím se dobře
A nikdo mně teď nemůže zastavit, oh yeah

Je překrásný den
Cítím se dobře, cítím se tak zdravě
A nikdo, nikdo mně teď nemůže zastavit mami

Někdy se ale cítím tak smutně, tak smutně, tak špatně
Ale nikdo mně nezastaví, nikdo
Je to beznadějné - tak beznadějné se jen pokusit

Made In Heaven
Words and music by Freddie Mercury

I'm taking my right in destiny,
willing to play my part
Living with painful memories,
loving with all my heart
Made in heaven made in heaven
It was all meant to be yeah
Made in heaven made in heaven
That's what they say can't you see
That's what everybody says to me can't you see, oh
I know I know I know that it's true
Yes it's really meant to be deep in my heart

I'm having to learn to pay the price,
they're turning me upside down
Waiting for possibilities,
don't see too many around
Made in heaven made in heaven it's for all to see
Made in heaven made in heaven
That's what everybody says everybody says to me
It was really meant to be oh can't you see
Yeah everybody everybody says yes it was meant to be
Yeah yeah

When stormy weather comes around it was made in heaven
When sunny skies break through behind the clouds
I wish it could last forever yeah
Wish it could last forever for ever
Made in heaven

I'm playing my role in history,
looking to find my goal
Taking in all this misery
but giving it all my soul
Made in heaven made in heaven it was all meant to be
Made in heaven made in heaven
That's what everybody says wait and see
It was really meant to be so plain to see, yeah
Everybody everybody everybody tells me so
Yes it was plain to see yes it was meant to be
Written in the stars
Written in the stars
Written in the stars

Stvořeno v nebi
Text a hudba - Freddie Mercury

Hazarduju se svým osudem
Ochotně hraju svou roli
Žiju s bolestnými vzpomínkami
Miluji celým svým srdcem
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi
To vše mělo být, yeah
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi
To je to, co oni říkají, nevidíš
Toto je to, co mi všichni říkají, nevidíš
Oh, já vím, já vím, já vím, že mají pravdu
Ano, to mělo být hluboko v mém srdci

Musím se naučit platit ceny
Které mě obracejí vzhůru nohama
Čekám na možnosti
Moc jich kolem nevidím
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi, všichni to vidí
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi
To je to, co všichni říkají, všichni mi to říkají
To opravdu mělo být, oh, nevidíš
Yeah, všichni, všichni říkají, ano, to mělo být
Yeah, Yeah

Když bouřlivé počasí je už nablízku
To bylo stvořeno v nebi
Když slunná obloha proráží mraky
Přeji si, aby to trvalo věčně, yeah
Přeji si, aby to trvalo věčně, věčně

Hraji svou roli v historii
Snažím se najít svůj cíl
Vnímám celé toto trápení
Ale daruji tomu celou svou duši
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi, to vše mělo být
Stvořeno v nebi, stvořeno v nebi
To je to, co všichni říkají, čekat a dívat se, to opravdu mělo být
Tak zřetelné
Yeah, všichni, všichni, všichni mi tak vypravují
Ano, to bylo zřetelné, ano , to mělo být
Napsáno ve hvězdách...
Napsáno ve hvězdách...
Napsáno ve hvězdách...

Let Me Live
Words and music by Queen

Oooooh, take a piece of my heart
Oooooh, take a piece of my soul
Let me live, oh yeah

Why don't you take another little piece of my heart
Why don't you take it and break it
And tear it all apart
All I do is give
All you do is take
Baby why don't you give me a brand new start

So let me live (so let me live)
Let me live (leave me alone)
Let me live, oh baby, and make a brand new start

Why don't you take another little piece of my soul
Why don't you shape it and shake it
'Til you're really in control
All you do is take
And all I do is give
All that I'm asking
Is a chance to live

(So let me live) so let me live
(Leave me alone) let me live, let me live
(Why don't you let me make) a brand new start
Yeah

And it's a (long hard struggle) yeah
But you can always depend on me
And if you're (ever in trouble) - hey
You know where I will be

Why don't you take another little piece of my life
Why don't you twist it and turn it
And cut it like a knife
All you do is live
All I do is die
Why can't we just be friends
Stop livin' a lie

So let me live (so let me live)
Let me live (leave me alone)
Please let me live (Why don't you live a little)
Oh yeah baby (Why don't you give a little love)

Let me live
Please let me live
Oh yeah baby, let me live
And make a brand new start

Let me live (let me live)
Oooh yeah (let me live)
Come on (let me live)
In your heart

(Take another piece, take another piece)
(Take another piece, take another piece)
Please let me live
(Take another piece, take another piece)
(Take another piece, take another piece)

Why don't you take another take another piece of my piece of my heart
Oh yeah baby
Make a brand new start baby baby baby
All you do is take (let me live)
(Let me live)
Oh yeah
Let me live

Nech mě žít
Text a hudba - Queen

Oooooh, vem si kousek mého srdce
Oooooh, vem si kousek mé duše
Nech mě žít, oh yeah

Proč si nevezmeš jiný kousek z mého srdce
Proč ho nevezmeš a nerozlomíš
A neroztrhneš ho
Vše co dělám, jen dávám
Vše co děláš, jen bereš
Bejby, proč mi nedáš
Možnost znovu začít

Tak nech mě žít (tak nech mě žít)
Nech mě žít (nech mě samotného)
Nech mě žít, oh bejby
A dej mi možnost znovu začít

Proč si nevezmeš jiný kousek z mé duše
Proč ho nevytvaruješ a nezatřepeš
Dokud mě nebudeš mít pod kontrolou
Vše co děláš, jen bereš
A vše co dělám, jen dávám
A já se jen ptám
Je nějaká naděje žít

(Tak nech mě žít) - tak nech mě žít
(Nech mě samotného) - nech mě žít, nech mě žít
Proč mi nedáš možnost znovu začít

A je to dlouhý obtížný zápas
Ale na mě se můžeš vždy spolehnout
A kdykoli jsi v nesnázích - hej
Víš , kde mě najdeš

Proč nevezmeš jiný střípek z mého života
Proč ho neobrátíš, nepřekroutíš
A nenabrousíš jako nůž
Vše co děláš, jen žiješ
A vše co dělám, jen umírám
Proč nemůžeme být jen přáteli
Přestaň žít ve lžích

Tak nech mě žít (tak nech mě žít)
Nech mě žít (Nech mě samotného)
Prosím , nech mě žít
(Proč trochu nežiješ)
Oh yeah bejby
(Proč mi nedáš trochu lásky ... ?)

Nech mě žít
Prosím , nech mě žít
Oh yeah bejby , nech mě žít
A dej mi možnost znovu začít

Teď si vem jiný kousek z mého srdce , bejby
Teď si vem jiný kousek z mého srdce , bejby
Teď si vem jiný kousek z mé duše , bejby
Teď si vem jiný střípek z mého života , bejby
V tvém srdci, oh bejby

(Vem si jiný kousek, vem si jiný kousek)
Prosím, nech mě žít
(Vem si jiný kousek, vem si jný kousek)
Proč si nevezmeš jiný kousek
Vem si jiný kousek z mého srdce
Oh yeah bejby
Dej mi možnost znovu začít
Vše co děláš, jen bereš
Nech mě žít.

Mother Love
Words and music by Brian May and Freddie Mercury

I don't want to sleep with you
I don't need the passion too
I don't want a stormy affair
To make me feel my life is heading somewhere
All I want is the comfort and care
Just to know that my woman gives me sweet mother love

I've walked too long in this lonely lane
I've had enough of this same old game
I'm a man of the world and they say that I'm strong
But my heart is heavy, and my hope is gone

Out in the city, in the cold world outside
I don't want pity, just a safe place to hide
Mama please, let me back inside

I don't want to make no waves
But you can give me all the love that I crave
I can't take it if you see me cry
I long for peace before I die

All I want is to know that you're there
You're gonna give me all your sweet mother love
Mother Love

My body's aching, but I can't sleep
My dreams are all the company I keep
Got such a feeling as the sun goes down
I'm coming home to my sweet mother love
(Mother love)
(Mother love)
Day oh (day oh)
Day oh
Day oh
I think I'm going back to the things I learnt so well in my youth

Mateřská láska
Text a hudba - Brian May a Freddie Mercury

Nechci s tebou spát
Nepotřebuju ani vášeň
Nechci bouřlivé aféry
Abych si myslel, že můj život se někam ubírá
Vše, co chci, je pohodlí a péči
Vědět jen to, že moje žena mi dává sladkou -
Mateřskou lásku

Šel jsem příliš dlouho touto osamělou cestou
Už mám dost té stejné staré hry
Jsem muž světa a oni říkají , že jsem silný
Mé srdce je ale těžké a má naděje je pryč

Venku ve městě, v tom chladném světě
Nepotřebuji soucit , pouze bezpečné místo k ukrytí
Mami prosím, vem mě zpátky k sobě

Nechci dělat žádné rozruchy
Ale můžeš mi dát lásku, po které dychtím
Nemohu ji přijmout , když mě uvidíš plakat
Toužím po míru, dřív než zemřu

Vše, co chci, je vědět, že jsi tady
Že mě zahrneš všemi svými něžnostmi -
Mateřské lásky

Moje tělo bolí, ale já nemohu spát
Mé sny jsou jediná společnost, kterou si chráním
Cítím se jako zapadající slunce
Přicházím domů ke své sladké -
Mateřské lásce
Mateřské lásce
Čas oh (čas oh)
Čas oh
Čas oh
Zdá se, že se vracím k věcem, jež se v mládí dobře naučil

My Life Has Been Saved
Words and music by Queen (Brian)

This is where we are today, people going separate ways
This is the way things are now, in disarray
I read it in the papers, there's death on every page
Oh Lord I thank the Lord above, my life has been saved
Yeah yeah yeah

Here we go
Tellin' lies

Here we go (here we go)
We're right back were we started from,
people going separate ways
This is the way things are now, in disarray - hey
I read it in the papers, there's death on every page oh
Oh Lord I thank You from above, my life has been saved

My life, my life has been saved
My life, my life, my life has been saved

Můj život je ochraňován
Text a hudba - Queen

Tak tady jsme dnes
Lidé jdou svou cestou
Tak takhle se teď věci mají
Ve zmatku
Čtu o tom v novinách
Smrt je tam na každé stránce
Oh Pane , děkuji Pane nade mnou
Že můj život je ochraňován

Tady kráčíme, říkáme lži
Tady kráčíme

Jsme zpátky, právě tam, odkud jsme vyšli
Lidé jdou svou cestou
Tak takhle se teď věci mají, ve zmatku
Čtu o tom v novinách, smrt je tam na každé stránce
Oh Pane , děkuji Pane nade mnou, že můj život je ochraňován

Můj život , můj život je ochraňován
Můj život , můj život , můj život je ochraňován.

I Was Born To Love You
Words and music by Freddie Mercury

I was born to love you (love you...)
With every single beat of my heart
Yes I was born to take care of you
Every single day (single day...)
All right
Hey hey

I was born to love you with every single beat of my heart
Yes I was born to take care of you every single day of my life
You are the one for me I am the man for you
You were made for me you're my ecstasy
If I was given every opportunity I'd kill for your love
So take a chance with me let me romance with you
I'm caught in a dream and my dreams come true
It's so hard to believe this is happening to me
An amazing feeling coming through
I was born to love you with every single beat of my heart
Yes I was born to take care of you honey every single day of my life
I wanna love you I love every little thing about you
I wanna love you love you love you
(Born) to love you (born) to love you yes (Born) I was born to love you
(Born) to love you (born) to love you every single day of my life
I was born to take care of you every single day, day, day of my life
An amazing feeling coming through
I was born to love you with every single beat of my heart
Yeah I was born to take care of you every single day of my life
Yes, I was born to love you
Every single day
Of my life
I love you baby
Yeah
Born to love you
Yes I was born to love you
Hey
I wanna love you love you love you
I wanna love you
Yeah yeah
Aha it's magic
I get so lonely lonely lonely yeah
I wanna love you
It's magic
Love you
Yeah, give it to me

Narodil jsem se, abych tě miloval
Text a hudba - Freddie Mercury

Narodil jsem se, abych tě miloval
S každým tlukotem mého srdce
Ano, narodil jsem se, abych se o tebe staral
Každý, každičký den...

Narodil jsem se, abych tě miloval
S každým tlukotem mého srdce
Ano, narodil jsem se, abych se o tebe staral
Každý, každičký den svého života

Jsi pro mně jediná
Já jsem muž pro tebe
Jsi pro mně stvořená
Jsi mé nadšení
Kdyby jsem vyčerpal už všechny možnosti
Pro tvou lásku bych i zabil
Tak se uchop se mnou šance
Dovol mi tě milovat
Jsem chycen jako ve snu
Ten sen se ale stává skutečností
Je těžké tomu uvěřit
Stalo se to
Úžasný pocit
Mnou prochází

Narodil jsem se, abych tě miloval
S každým tlukotem mého srdce
Ano, narodil jsem se, abych se o tebe staral
Každý, každičký den svého života

Chci tě milovat
Miluji každou tvou maličkost
Chci tě milovat, milovat, milovat
Narozen - tě milovat
Narozen - tě milovat
Ano, narodil jsem se , abych tě miloval
Narozen - tě milovat
Narozen - tě milovat
Každý, každičký den svého života

Úžasný pocit
Mnou prochází...
Narodil jsem se, abych tě miloval
S každým tlukotem mého srdce
Ano, narodil jsem se, abych se o tebe staral
Každý, každičký den svého života
Ano, narodil jsem se, abych tě miloval
Každý, každičký den svého života
Ale běž, miluji tě, miláčku
Ano, narodil jsem se, abych tě miloval
Chci tě milovat ,milovat ,milovat
Chci tě milovat
Jsem tak sám , sám , sám ,sám
Yeah, chci tě milovat
Yeah, daruj mi to

Heaven For Everyone
Words and music by Roger Taylor

(This could be heaven)
(This could be heaven)
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven for everyone
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven for everyone
In these days of cool reflection (reflection)
You come to me and everything seems alright
In these days of cold affections
You sit by me and everything's fine
This could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This could be heaven for everyone
This world could be free, this world could be one
In this world of cool deception
Just your smile can smooth my ride
These troubled days of cruel rejection
You come to me, soothe my troubled mind
Yeah this could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This should be love for everyone (yeah)
This world should be free, this world could be one
We should bring love to our daughters and sons
Love,love,love,love
This could be heaven for everyone
You know that
(this could be heaven for everyone)
Yes!
(this could be heaven for everyone)
This could be heaven for everyone
Listen.
What people do to other souls
They take their lives,destroy their goals
Their basic pride and dignity
Is stripped and torn and shown no pity
When this should be heaven for everyone
This could be heaven, this could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven
This could be heaven....
For everyone
For everyone

Nebe pro každého
Text a hudba - Roger Taylor

(Mohlo by to být nebe)
(Mohlo by to být nebe)
(Mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, Mohlo by to být nebe pro každého
(Mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, mohlo by to být nebe, mohlo by to být nebe pro každého

V těchto dnech chladných úvah
Přicházíš ke mě a všechno vypadá v pořádku
V těchto dnech lhostejných citů
Sedáš si ke mě a všechno je fajn
Mohlo by to být nebe pro každého
Tento svět by mohl být nasycen, tento svět by mohl být veselý
Mohlo by to být nebe pro každého
Tento svět by mohl být svobodný, tento svět by mohl být jednotný

V tomto světě chladných zklamání
Právě jen tvůj úsměv může zpříjemnit mou cestu
Tyto dny nesnází a krutého zamítání
Přicházíš ke mě utěšit mou ztrápenou mysl
Yeah, mohlo by to být nebe pro každého
Tento svět by mohl být nasycen, tento svět by mohl být veselý
Měl by znamenat lásku pro každého, yeah
Tento svět by měl být svobodný, tento svět by měl být jednotný
Měli bychom přinést lásku našim dcerám a synům
Lásku, lásku, lásku, mohlo by to být nebe pro každého

Vy to víte
Mohlo by to být nebe pro každého
Mohlo by to být nebe pro každého

Poslouchejte - co lidé dělají jiným duším
Berou jim životy - ničí jejich cíle
Jejich zásadní hrdost a důstojnost
Jsou obnaženy a rozervány a ukázány bez soucitu
Když by to mohlo být nebe pro každého

Mohlo by to být nebe pro každého, yeah
Mohlo by to být nebe pro každého.

Too Much Love Will Kill You
Words and music by Brian May, Frank Musker, Elizabeth LamersI'm just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are raining down on me
I'm far away from home
And I've been facing this alone for much too long
Oh, I feel like no-one ever told the truth to me
About growing up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I've been looking back to find where I went wrong
Too much love will kill you
If you can't make up your mind
Torn between the lover and the love you leave behind
You're headed for disaster 'cos you never read the signs
Too much love will kill you every time
I'm just the shadow of the man I used to be
And it seems like there's no way out of this for me
I used to bring you sunshine
Now all I ever do is bring you down, oooh
How would it be if you were standing in my shoes
Can't you see that it's impossible to choose
No there's no making sense of it
Every way I go I'm bound to lose, oh yeah
Too much love will kill you
Just as sure as none at all
It'll drain the power that's in you
Make you plead and scream and crawl
And the pain will make you crazy
You're the victim of your crime
Too much love will kill you every time
Yeah too much love will kill you
It'll make your life a lie
Yes too much love will kill you
And you won't understand why
You'd give your life you'd sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end
In the end

Příliš mnoho lásky tě zabije
Text a hudba - Brian May, Frank Musker, Elizabeth Lamers

Jsem pouze částmi muže, kterým jsem býval
Příliš mnoho hořkých slz padá na mou tvář
Jsem daleko od domova
A stojím proti tomu
Již příliš dlouho

Cítím, jako by mi nikdo neřekl pravdu
O dospívání a jaký boj to může být
V mé zamotané mysli
Se ohlížím zpět, abych našel
Kde jsem udělal chybu

Příliš mnoho lásky tě zabije
Pokud si to v hlavě nesrovnáš
Rozepře mezi milenci
A láska, kterou jsi opustil
Postavil ses pohromě
A protože jsi nikdy nedbal na rady
Příliš mnoho lásky tě zabije
Pokaždé

Jsem pouze stínem muže, kterým jsem býval
A vypadá to, jakoby z toho pro mně nebyla cesta ven
Přinášel jsem ti modré z nebe
A teď cokoli udělám tě ničí
Jak by ses asi cítila v mé kůži
Nevidíš, je nemožné si vybrat
Ne, tady to nedává smysl
Kudykoli jdu, jsem nucen ztrácet

Příliš mnoho lásky tě zabije
Je to jisté jako nic jiného
Vyčerpá to sílu, kterou v sobě máš
Způsobí, že se budeš prosit, křičet a plazit
A bolesti se zblázníš
Jsi obětí svého zločinu
Příliš mnoho lásky tě zabije
Pokaždé...

Příliš mnoho lásky tě zabije
Udělá ze života tvého lež
Ano, příliš mnoho lásky tě zabije
A ty nepochopíš proč
Chceš darovat svůj život, chceš prodat svou duši
Ale přichází to zas a zas
Příliš mnoho lásky tě zabije
Nakonec...
Nakonec...

You Don't Fool Me
Words and music by Queen

You don't fool me
You don't fool me
You don't fool me
You don't fool me
You don't fool me...
Da da da da dah
Da da da dah
Da da dah
You don't fool me - those pretty eyes
That sexy smile - you don't fool me
You don't rule me - you're no surprise
You're telling lies - hey, you don't fool me
Mmm, mama said be careful of that girl
Mama said you know that she's no good
Mama said be cool, don't you be no fool
Yup bup ba ba ba ba da da da dah!
You don't fool me
You don't fool me
You don't fool me
She'll take you
You don't fool me, she'll take you
You don't fool me, and break you
Sooner or later you'll be playing by her rules
Baby you don't fool me, yeah
You don't fool me, you don't have to say "don't mind"
You don't have to teach me things I know
Sooner or later you'll be playing by her rules
Oh (fool you) oh (rule you)
She'll take you (take you)
And break you (break you)
Yeah
Mama said be cool
Mama said she'd take you for a fool
She'll take you, and break you
Ba ba ba ba bap bap ba baah
La la la la la lah
You don't fool me
You don't fool me...

Nenapálíš mě
Text a hudba - Queen

Nenapálíš mě
Nenapálíš mě...

Da, da da da dah
Da da da dah
Da da dah

Nenapálíš mě, těma krásnýma očima
Tím tvým sexy úsměvem - mě nenapálíš
Neovládneš mě - nejsi žádné překvapení
Říkáš lži - nenapálíš mě
Mmm, matka mi říkala, dej si na tu holku pozor
Matka říkala, ty víš, že není dobrá
Matka říkala, buď chladný, nenech se napálit

Nenapálíš mě
Nenapálíš mě
Nenapálíš mě
Ona tě chytí
Nenapálíš mě, ale zlomíš sebe
Neovládneš mě a nenapálíš mě
Nenapálíš mě a ona tě chytí
Nenapálíš mě, ale zlomíš se
Ale dříve nebo později budeš hrát podle jejích pravidel

Bejby, nenapálíš mě, yeah

Nenapálíš mě, nemusíš říkat "nevadí"
Nemusíš mě učit věcem, které znám
Dříve nebo později budeš hrát podle jejích pravidel
Oh(napálí tě)
Oh(ovládne tě)
Chytne tě (chytne tě)
A zlomí tě(zlomí tě)

Matka říkala, buď chladný
Matka říkala, bude tě považovat za blázna
Chytne tě, zlomí tě
Ba ba ba...
Nenapálíš mě
Nenapálíš mě...

A Winter's Tale
Words and music by Queen (Freddie)

It's Winter-fall
Red skies are gleaming, oh
Sea-gulls are flyin' over
Swans are floatin' by
Smoking chimney-tops
Am I dreaming
Am I dreaming?
The nights draw in
There's a silky moon up in the sky, yeah
Children are fantasizing
Grown-ups are standin' by
What a super feeling
Am I dreaming
Am I dreaming?
woh woh woh woh
(dreaming) So quiet and peaceful
(dreaming) Tranquil and blissful
(dreaming) There's a kind of magic in the air
(dreaming) What a truly magnificient view
(dreaming) A breathtaking scene
With the dreams of the world in the palm of your hand
(dreaming) A cosy fireside chat
(dreaming) A little this, a little that
(dreaming) Sound of merry laughter skippin' by
(dreaming) Gentle rain beatin' on my face
(dreaming) What an extraordinary place!
And the dream of the child is the hope of the hope of the man
It's all so beautiful
Like a landscape painting in the sky, yeah
Mountains are zooming higher, mmm
Little girls scream and cry
My world is spinning and spinning and spinning
It's unbelievable
Sends me reeling
Am I dreaming
Am I dreaming
Oooh it's bliss

Zimní příběh
Text a hudba - Queen

Je podzim
Červánky září - oh-
Mořští racci poletují
Labutě se pohybují
Kouřící vršky komínů
Sním?
Sním?

Noci se krátí
Nahoře po obloze pluje hedvábný měsíc - yeah-
Děti fantazírují
A dospělí vedle postávají
Jaký to uchvacující pocit
Sním?
Sním?
Woh-woh-woh-woh

(Sním) Takové tiché a mírumilovné
(Sním) Klidné a blažené
(Sním) Ve vzduchu je cosi magického
(Sním) Jaký to velkolepý pohled
(Sním) Scéna vyrážející dech
S těmi sny světa, v dlaních tvé ruky

(Sním) Útulná chatka s krbem
(Sním) Trošku toho, trošku onoho
(Sním) Zvuk šťastného smíchu, přehlušován
(Sním) Dopady vlahého deště, tříštícího se o můj obličej
(Sním) Jaké to zvláštní místo!
A sen dítěte je nadějí je nadějí pro lidstvo

Vše je tak krásné
Jako malování krajin na obloze - yeah -
Hory se tyčí výš - mm -
Malá děvčátka křičí a pláčí
Můj svět se přede a přede a přede
Je to neuvěřitelné
Posílá mi cívky
Sním?
Sním?
Oooh - to je blaho.

It's A Beautifull Day
Words and music by Queen

It's a beautiful day
The sun is shining
I feel good
And no-one's gonna stop me now, oh yeah
It's a beautiful day
I feel good, I feel right
I feel good, I feel right
And no-one, no-one's gonna stop me now
No-one's gonna stop me now
No-one's gonna stop me now
No no no
No-one's gonna stop me now
No-one's gonna stop me now
Yeah
No-one, no-one
No-one's gonna stop me now
No-one
No-one's gonna stop me now
No-one's gonna stop me now
No no no
No-one's gonna stop me now
No-one's gonna stop me now
No-one
 

Překlad: Petr Tomášek a LG