Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: Jazz

Texty: Jazz

Mustapha
Fat Bottomed Girls
Jealousy
Bicycle Race
If You Can't Beat Them
Let Me Entertain You
Dead On Time
In Only Seven Days
Dreamers Ball
Fun It
Leaving Home Ain't Easy
Don't Stop Me Now
More Of That Jazz

 

Mustapha
Words and music by Freddie Mercury

Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah, Allah, Allah, Allah will pray for you.
Hey!

Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.
Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, al havra kris vanin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, hey! Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!

Mustapha Mustapha - Allah-i na stolei
Mustapha Mustapha - Achtar es na sholei
Mustapha Mustapha - Mochamut dei ya low eshelei
Mustapha Mustapha - ai ai ai ai ahelei
Mustapha,
Mustapha,
Ist avil ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Salaam Aleikum!
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, achbar ish navin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!

Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha,
Mustapha,
Vontap ist ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Aleikum Salaam hey!

Mustapha
Text a hudba - Freddie Mercury


Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah, Allah, Allah, Allah will pray for you.
Hey!

Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.
Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, al havra kris vanin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, hey! Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!

Mustapha Mustapha - Allah-i na stolei
Mustapha Mustapha - Achtar es na sholei
Mustapha Mustapha - Mochamut dei ya low eshelei
Mustapha Mustapha - ai ai ai ai ahelei
Mustapha,
Mustapha,
Ist avil ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Salaam Aleikum!
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, achbar ish navin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!

Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha,
Mustapha,
Vontap ist ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Aleikum Salaam hey!

Fat Bottomed Girl
Words and music by Brian May

Are you gonna take me home tonight
Ah down beside that red firelight
Are you gonna let it all hang out
Fat bottomed girls
You make the rockin' world go round

Hey I was just a skinny lad
Never knew no good from bad
But I knew life before I left my nursery
Left alone with big fat Fanny
She was such a naughty nanny
Heap big woman you made a bad boy out of me
Hey hey!

I've been singing with my band
Across the wire across the land
I seen ev'ry blue eyed floozy on the way
But their beauty and their style
Went kind of smooth after a while
Take me to them dirty ladies every time

Oh won't you take me home tonight?
Oh down beside your red firelight
Oh and you give it all you got
Fat bottomed girls you make the rockin' world go round
Fat bottomed girls you make the rockin' world go round

Hey listen here
Now your mortgages and homes
I got stiffness in the bones
Ain't no beauty queens in this locality (I tell you)
Oh but I still get my pleasure
Still got my greatest treasure
Heap big woman you gonna make a big man out of me
Now get this

Oh you gonna take me home tonight (please)
Oh down beside your red firelight
Oh you gonna let it all hang out
Fat bottomed girls you make the rockin' world go round
Fat bottomed girls you make the rockin' world go round
Get on your bikes and ride

Oooh yeah them fat bottomed girls
Fat bottomed girls
Yeah yeah yeah
Fat bottomed girls
Yes yes

Prdelatý holky
Text a hudba - Brian May

Chceš si mě dnes domů odvést?
Ah, do červené záře krbu snést
Chceš vše kolem sebe rozvěsit
Prdelatý holky
Při životě tenhle svět držíte

Hej, byl jsem pouhým holobrádkem
Co je dobré a co zlé neznal ještě
Ale život jsem poznal dřív, než opustil jesle
S tlustou Fanny sám ponechán
Takovou tou chůvou rozpustilou
Ženská velká, pěknýho zkažence jsi ze mě stvořila
Hej, hej!

Se svou bandou já zpívám
Po drátech, a po zemích
Na cestách každou couru modrookou viděl
Ale jejich krása a jejich styly
Se jaksi po chvíli rozplynuly
Vemte mě k těm holkám, kdykoliv

Oh, chceš si mě dnes domů odvést?
Oh, do červené záře krbu snést
Oh, a dej do toho vše co máš
Prdelatý holky, při životě tenhle svět držíte
Prdelatý holky, při životě tenhle svět držíte

Hej, tak poslouchejte
Vaše hypotéky a domy
Z toho ztuhlé já mám klouby
Žádné krásy královny tu nejsou? (řeknu vám)
Oh, ale své potěšení já mám
Stále svůj největší poklad mám
Ženská velká, velkýho chlapa ze mě uděláš
A máš to

Oh, chceš si mě dnes domů odvést? (prosím)
Oh, do červené záře krbu snést
Chceš vše kolem sebe rozvěsit
Prdelatý holky, při životě tenhle svět držíte
Prdelatý holky, při životě tenhle svět držíte
Sedněte na kola a jeďte.
 

Oooh, yeah, ty prdelatý holky
Prdelatý holky
Yeah, yeah, yeah
Prdelatý holky
Ano, ano

Jealousy
Words and music by Freddie Mercury

Oh how wrong can you be?
Oh to fall in love
Was my very first mistake
How was I to know
I was far too much in love too see?
Oh jealousy look at me now
Jealousy you got me somehow
You gave me no warning
Took me by surprise
Jealousy you led me on
You couldn't lose you couldn't fail
You had suspicion on my trail

How how how all my jealousy
I wasn't man enough to let you hurt my pride
Now I'm only left with my own jealousy

Oh how strong can you be
With matters of the heart?
Life is much too short
To while away with tears
If only you could see
Just what you do to me
Oh jealousy you tripped me up
Jealousy you brought me down
You bring me sorrow you cause me pain
Jealousy when will you let go?
Gotta hold of my possessive mind
Turned me into a jealous guy

How how how all my jealousy
I wasn't man enough to let you hurt my pride
Now I'm only left with my own jealousy
But now it matters not
If I should live or die
'Cause I'm only left with my own jealousy

Žárlivosti
Text a hudba - Freddie Mercury

Jak se můžeš takhle mýlit?
Do lásky se pustit
To byla moje první chyba
Jak jsem mohl tušit
Příliš láskou byl jsem zaslepen?
Oh, žárlivosti, pohleď na mě teď
Žárlivosti, pohltila jsi mě
Nevarovala jsi mě
Překvapila jsi mě
Zlákala jsi mě
Prý prohrát nemůžeš, chybovat nemůžeš
S podezřením jdeš mi v patách

Jak, jak, jak všechna moje žárlivosti
Nebyl jsem dost silný a tys' ranila mou pýchu
Teď jsem tu sám se svou žárlivostí ponechán

Oh, jak silná můžeš být
V záležitostech srdce?
Život je příliš krátký
Promarnit ho v slzách
Kdybys jen mohla vidět
Co jsi mi provedla
Oh, žárlivosti, mě jsi podrazila
Žárlivosti, na zem srazila
Trápení přinesla, bolest způsobila
Žárlivosti, kdy odejdeš?
Držíš se mé chtivé mysli
Změnilas' mě v žárlivce

Jak, jak, jak všechna moje žárlivosti
Nebyl jsem dost silný a tys' ranila mou pýchu
Teď jsem tu sám se svou žárlivostí ponechán
Ale teď na tom nezáleží
Jestli mám žít nebo zemřít
Protože jsem tu sám se svou žárlivostí ponechán

Bicycle Race
Words and music by Freddie Mercury

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like

You say black I say white
You say bark I say bite
You say shark I say hey man
Jaws was never my scene
And I don't like Star Wars
You say Rolls I say Royce
You say God give me a choice
You say Lord I say Christ
I don't believe in Peter Pan
Frankenstein or Superman
All I wanna do is

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride my
Bicycle races are coming your way
So forget all your duties oh yeah!
Fat bottomed girls
They'll be riding today
So look out for those beauties oh yeah
On your marks get set go
Bicycle race bicycle race bicycle race
Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
Bicycle bicycle bicycle bicycle
Bicycle race
You say coke I say caine
You say John I say Wayne
Hot dog I say cool it man
I don't wanna be the President of America
You say smile I say cheese
Cartier I say please
Income tax I say Jesus
I don't wanna be a candidate for
Vietnam or Watergate
Cos all I wanna do is

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like

Závod kol
Text a hudba - Freddie Mercury


Kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo
Chci řídit svůj bajk
Chci řídit svoje kolo
Chci ho řídit kde chci já

Říkáš černá, já zas bílá
Ty štěkáš, já zas koušu
Říkáš žralok, já zas hej chlape
Čelisti nebyly nikdy tou mou scénou
A nemám rád Star Wars
Říkáš Rolls, já zase Royce
Říkáš Bože dej mi na výběr
Říkáš Pane, já zas Kriste
Nevěřím v Peter Pana
Frankensteina či Supermana
To jediné co chci je

Kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo
Chci řídit svůj bajk
Chci řídit svoje kolo
Chci řídit svoje
Závodníci se k tobě blíží
Tak zapomeň na povinnosti, oh yeah!
Prdelatý holky
Ty dnes budou jezdit
Tak koukni na ty krásky, oh yeah
Na značky, pozor, start!
Závod kol, závod kol, závod kol

Kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo

Kolo, kolo, kolo, kolo
Závod kol
Říkáš kok, já zas kain
Říkáš John, já zas Wayne
Hot dog, já zas schlaď to chlape
Nechci být prezidentem Ameriky
Říkáš smát se, já zase sýr
Cartier, já zas prosím
Daň z příjmů, já zas Ježíši
Nechci kandidovat za
Vietnam či Watergate
Protože to jediné co chci je

Kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo, kolo, kolo
Chci řídit svoje kolo
Chci řídit svůj bajk
Chci řídit svoje kolo
Chci ho řídit kde chci já

If You Can't Beat Them
Words and music by John Deacon

Keep your chin up when you're feelin' lonely
Don't let them get you down
Ain't no use in your sitting all alone
Hangin' around for someone to call
Ooh they won't come knocking at all
Don't run and hide
Even if it hurts you inside
So I said
Give as good as you get

If you can't beat 'em,join 'em
You'd better do it
'Cause it makes you feel good
If you can't beat 'em,join 'em
You're never gonna help yourself

Come on
Get up
You're feelin' good

Keep your fingers off my money
Don't try and pull me down
You're takin' me out to wine and dine me
Tryin' to wind me 'round and around
Invite me to your little contract Ha! Ha!
Rumour has it that you could play dirty
I'll tell you what I'll do about that
I'm playing at the wrong game yeah!

If you can't beat 'em,join 'em
You'd better do it
'Cause it makes you feel good
If you can't beat 'em,join 'em
You're never gonna help yourself
If you can't beat 'em,join 'em
You'd better do it
'Cause it makes you feel good
If you can't beat 'em,join 'em
It's everyone for themselves
Move on out

Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Text a hudba - John Deacon

Buď nebojácný, i když cítíš, že jsi sám
Nenech se od nich na kolena srazit
Co z toho, když budeš na to sám
Snaž se někoho zavolat
Ooh nikdo přijít nechce
Neutíkej a neschovávej se
I když v nitru tě to trápí
Jak jsem řekl
Nikomu dlužen nic nezůstávej

Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Radši to udělej
Budeš se pak cítit líp
Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Nikdy si nepomůžeš sám

No tak
Vstávej
Je ti fajn

Na moje prachy nešahej radši
Mě obelstít se nesnaž
Na víno mě zveš a večeří mě hostíš
Obtočit kolem prstu zkoušíš
Pozvi mě k té své malé smlouvě, ha, ha!
Říká se, že nečistě umíš hrát
Já ti povím, co udělám s tím
Hraju ve špatné hře, yeah!

Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Radši to udělej
Budeš se pak cítit líp
Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Nikdy si nepomůžeš sám
Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Radši to udělej
Budeš se pak cítit líp
Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Každý sám za sebe
Jdeme zase dál

Let Me Entertain You
Words and music by Freddie Mercury

Hey - it's a sellout
Hey - let me welcome you ladies and gentlemen

I would like to say hello
Are you ready for some entertainment?
Are you ready for a show?
Gonna rock you gonna roll you
Get you dancing in the aisles
Jazz you razzmatazz you
With a little bit of style
C'mon let me entertain you let me entertain you
Let me entertain you let me entertain you

I've come here to sell you my body
I can show you some good merchandise
I'll pull you and I'll pill you
I'll Cruela-de-ville you
And to thrill you I'll use any device

We'll give you crazy performance
We'll give you grounds for divorce
We'll give you piece de resistance
And a tour de force of course

We found the right location
Got a lot of pretty lights
The sound and amplification listen
Hey if you need a fix if you want a high
Stickells see to that
With Electra and EMI
We'll show you where it's at
So c'mon
Let me entertain you let me entertain you
Let me entertain you let me entertain you

Just take a look at the menu
We give you rock a la carte
We'll breakfast at Tiffany's
We'll sing to you in Japanese
We're only here to entertain you

If you want to see some action
You get nothing but the best
The S and M attraction
We've got the pleasure chest
Chicago down to New Orleans
We get you on the line
If you dig the New York scene
We'll have a son of a bitch of a time
C'mon
Let me entertain let me entertain
Let me entertain you tonight

Hey where's my backstage pass
That was great
What an outrageous costume
Hey that Brian May is outa sight man
Not many not many
I've always wanted to be a groupie

Nechte mě vás pobavit
Text a hudba - Freddie Mercury


Hej - je vyprodáno
Hej - dovolte mi přivítat vás dámy a pánové

Rád bych vás pozdravil
Jste připraveni na trochu zábavy?
Jste připraveni na šou?
Chystáme na vás rock, chystáme na vás roll
K tanci v uličkách vás přimět chceme
Oživit vás, vzrušit vás
Tak trochu stylově
No tak, nechte mě vás pobavit, nechte mě vás pobavit
Nechte mě vás pobavit, nechte mě vás pobavit

Přišel jsem vám své tělo prodat
Dobré zboží můžu ukázat
Omámím vás, pak vzkřísím zas
Do černé a bílé vás obleču
A vzruším vás, čehokoli využiju

Předvedeme vám senzační představení
Co myšlenky k rozvodům podnítí
Máme pro vás i zlatý hřeb
A husarský kousek, samozřejmě

Našli jsme to pravé místo
Získali mraky pořádných světel
Slyšte ten zvuk a zesílení
Hej, chcete oslepit, chcete ohlušit
Stickells podívá se na to
S Electrou a EMI
Vám ukážeme, jak je to
No tak
Nechte mě vás pobavit, nechte mě vás pobavit
Nechte mě vás pobavit, nechte mě vás pobavit

Jen se podívejte na to menu
Dáme vám rock a la carte
Budem u Tiffanyho snídat
A Japonsky vám zpívat
Jsme tu jen pro vaše pobavení

Jestli chcete vidět akci
Čeká vás jen to nejlepší
Se S/M atrakcí
Máme šatník plný potěšení
Od Chicaga až po New Orleans
Máme vás na lajně

Když o scénu v New Yorku nezakopnete
Budeme to mít sakra těžký

No tak
Nechte mě vás pobavit, nechte mě vás pobavit
Nechte mě vás dnes v noci pobavit

Hej, kde mám propustku do zákulisí
To bylo skvělé
Jaký to neskutečný kostým
Hej, kam zmizel Brian May
Ne moc, ne moc
Vždycky jsem chtěla být fanynkou.

Dead On Time
Words and music by Brian May

Fool always jumpin' never happy where you land
Fool got my bus'ness make your living where you can
Hurry down the highway
Hurry down the road
Hurry past the people starin'
Hurry hurry hurry hurry

Leave on time leave on time
Never got your ticket but you leave on time
Leave on time leave on time
Gonna get your ticket but you leave on time
Leave on time leave on time
Put it in your pocket but you never can tell

Leave on time leave on time
Shake that rattle gotta leave on time
Leave on time leave on time
Fight your battle but you leave on time
Leave on time leave on time
Never got a minute no you never got a minute
no you never never got oh no matter

Fool got no bus'ness hangin' round and tellin' lies
Fool you got no reasons but you got no compromise
Stampin' on the ceilin' hammering on the walls
Gotta get out gotta get out gotta get
Oh you know I'm goin' crazy

Leave on time leave on time
Gotta get ahead but you leave on time
Leave on time leave on time
Gotta head on ahead but you leave on time
Leave on time leave on time
You're runnin' in the red but you never can tell

Honey honey where's my money where's my money
Wanna get away wanna get away
Leave ya leave ya leave ya

Leave on time leave on time
Gotta get rich gonna leave on time
Leave on time leave on time
But you can't take it with you when you leave on time

Leave on time leave on time
Got to keep yourself alive gotta leave on time
Gotta leave on time leave on time
Dead on time
'You're Dead'

Zemřít včas
Text a hudba - Brian May


Hlupák není nikdy spokojen s tím kam to dotáhneš
Hlupák se stará o to kde máš chtít žít
Spěchej rychle dálnicí
Spěchej rychle silnicí
Spěchej, míjej lidi civící
Spěchej, spěchej, spěchej, spěchej

Odejdi včas, odejdi včas
Nikdy lístek jsi nedostal, ale odejdi včas
Odejdi včas, odejdi včas
Sežeň si lístek, ale odejdi včas
Odejdi včas, odejdi včas
Do kapsy ho dej, ale nikdy to neříkej

Odejdi včas, odejdi včas
Zatřes s tím chrastítkem, musíš odejít včas
Odejdi včas, odejdi včas
Své bitvy veď, ale odejdi včas
Nikdys' neměl chvilku, ne nikdys' neměl chvilku
Ne nikdys' neměl, oh to je fuk

Hlupák nemá co na práci, motá se kolem a lži vypráví
Hlupáku nemáš důvod, ale nikdy nestupuješ
Jako o život dupeš, na zdi tlučeš
Dostat se ven, dostat se ven, dostat se
Oh, už z toho blázním

Odejdi včas, odejdi včas
Buď úspěšný, ale odejdi včas
Odejdi včas, odejdi včas
Buď v čele úspěchu, ale odejdi včas
Odejdi včas, odejdi včas
Honíš se, jsi v červeném, ale nikdy to neříkej

Miláčku, miláčku, kde jsou mé peníze, kde jsou mé peníze
Chci se dostat ven, chci se dostat ven
Opustit tě, opustit tě, opustit tě

Odejdi včas, odejdi včas
Bude z tebe boháč, musíš odejít včas
Odejdi včas, odejdi včas
Musíš odejít včas, odejít včas
Zemřít včas
'Jsi mrtvý'

In Only Seven Days
Words and music by John Deacon

Monday the start of my holiday
Freedom for just one week
Feels good to get away ooh

Tuesday I saw her down on the beach
I stood and watched a while
And she looked and smiled at me

Wednesday I didn't see her
I hoped that she'd be back tomorrow
And then on Thursday
My luck had changed
She stood there all alone
I went and asked her name
I never thought that this could happen to me
In only seven days
It would take a hundred or more
For memories to fade

I wish Friday would last for ever
I held her close to me
I couldn't bear to leave her there

Saturday just twenty four hours
Oh no I'm going back home on Sunday

Ooh so sad alone

Jen během sedmi dnů
Text a hudba - John Deacon


Pondělím má dovolená začíná
Volnost na jeden týden jen
Odjedu, má nálada je dobrá
Ooh

V úterý já dole na pláži spatřil jí
Já chvíli stál a pozoroval
A ona se na mě podívala a usmála

Ve středu jsem ji nespatřil
Doufám, že se zítra vrátí
A pak ve čtvrtek
Mé štěstí se změnilo
Stála tam tak sama
Já šel a na její jméno se zeptal
Nevěřil bych, že mě se to může stát
Jen během sedmi dnů
Mohlo to trvat stovky i víc
Pro vzpomínky, jež hasnou
 

Pátek přeji si ať nikdy neskončí
Držel jsem ji ve své náruči
Neunesu pomyšlení, že zde ji zanechám

V sobotu jen 24 hodin
Ach ne, domů se vracím v neděli

Ooh, tak smutný, sám

Dreamer's Ball
Words and music by Brian May

Oh I used to be your baby
Used to be your pride and joy
You used to take me dancing
Just like any other boy
But now you've found another partner
And left me like a broken toy

Oh it's someone else you're takin'
Someone else you're playin' to
Honey though I'm aching
Know just what I have to do
If I can't have you when I'm wakin'
I'll go to sleep and dream I'm with you

Oh take me take me take me
To the dreamer's ball
I'll be right on time and I'll dress so fine
You're gonna love me when you see me
I won't have to worry
Take me take me
Promise not to wake me 'till it's morning
It's all been true

What you say about that hey honey?
You gonna take me to that dreamer's ball?
I'd like that
Right on down forty-second street
Way down down town dreamer's town

Oh take me take me take me
I'm your plaything now
You make my life worthwhile with the slightest smile
Or destroy me with a barely perceptible whisper
Gently take me remember I'll be dreamin' of my baby
At the dreamer's ball

Take me hold me
Remember what you told me
You'd meet me at the dreamer's ball
I'll meet you at the dreamer's ball

Snílků bál
Text a hudba - Brian May

Tvým miláčkem jsem býval
Tvou chloubou a tvým potěšením
Brávalas' mě tančit
jako žádného kluka jiného
Ale teď sis partnera našla druhého
A mě jako rozbitou hračku opustila

Oh, s jiným se teď vodíš
S jiným si teď hraješ
Miláčku já, ač celý rozbolený
Vím, co teď udělat musím
Když bez tebe se probouzím
Půjdu spát, a že jsem s tebou snít

Oh, tak vezmi mě, vezmi mě, vezmi mě
Na snílků bál
Budu tam v čas přesně a obléknu se vkusně
Až mě zahlédneš, láskou vzplaneš
O to se nebojím
Vezmi mě, vezmi mě
A slib, že před ránem mě nevzbudíš
Vše bylo skutečné

Co ty na to říkáš, hej miláčku?
Vezmeš mě na ten snílků bál?
Rád bych
Tam dolů na dvaačtyřicátou
Tím směrem, do města snílků

Oh, tak vezmi mě, vezmi mě, vezmi mě
Já teď hračkou tvojí jsem
I svým úsměvem nepatrným, činíš můj život smysluplným
Nebo mě znič šepotem sotva zřetelným
Zlehka mě vezmi, pamatuj já budu snít o svém bejby
Na snílků bálu

Vezmi mě, drž mě
Pamatuj, co řeklas' mi
Na bálu snílků potkat můžeš mě
Já potkám tě na snílků bálu.

Fun It
Words and music by Roger Taylor

Ev'rybody in the mornin'
Should do a good turn all right
Ev'rybody in the night time
Should have a good time all night
Now we got a movement
Don't shun it fun it
Can't you see now you're movin' free?
Get some fun join our dynasty
Can't you tell when we get it down?
You're the one you're the best in town

Hey ev'rybody ev'rybody gonna have a good time tonight
Just shakin' the soles of your feet
Ev'rybody ev'rybody gonna have a good time tonight

That's the only soul you'll ever meet

They say that movin' the body's right it's all right
That's the only one part of bein' alive all right all right

Groove on out groove on up OK
Do your thing do your thing your way
Get your kicks get you tricks with me
Get up and dance honey fun's for free

Hey ev'rybody ev'rybody gonna have a good time tonight
Just shakin' the soles of your feet
Ev'rybody gonna have a good time tonight time tonight time tonight

That's the only soul you'll ever meet

Don't shun it fun it
Don't shun it fun it
Don't shun it fun it

Potěš se
Text a hudba - Roger Taylor


Každý v čas ranní
Měl by dobrý skutek vykonat, je to tak
Každý v čas večerní
Měl by dobré chvíle vychutnat
Teď máme rytmus
Nestraň se, potěš se
Nevidíš, teď se volně procházíš?
Vstřebej trochu legrace, přidej se k nám
Nevíš, kdy jsme tomu propadli?
Jsi jediný, jsi ve městě nejlepší

Hej, všichni, všichni se dobře bavte dnes v noci
Rozhýbejte chodidla svých nohou
Všichni, všichni se dobře bavte dnes v noci

Je to jediné duševno, co kdy potkáš

Říkají že tělem hýbat je správné, je správné
Je to jen jedna známka života, správně, správně

Ze stereotypu se vytrhni, ok
Své věci dělej po svém

Vyjdi z řady, vystup z řady, ok
Dělej si své, dělej si své po svém
Užívej si, hřeš se mnou
Vstávej a tanči zlato, sranda je zdarma

Hej, všichni, všichni se dobře bavte dnes v noci
Jen rozhýbejte chodidla svých nohou
Všichni se dobře bavte dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci
 
Je to jediné duševno, co kdy potkáš

Nestraň se, potěš se
Nestraň se, potěš se
Nestraň se, potěš se

Leaving Home Ain't Easy
Words and music by Brian May

I take a step outside
And I breath the air
And I slam the door
And I'm on my way
I won't lay no blame
I won't call you names
'Cause I've made my break
And I won't look back
I've turned my back
On those endless games

I'm all through with ties
I'm all tired of tears
I'm a happy man
Don't it look that way
Shakin' dust from my shoes
There's a road ahead
And there's no way back home (no way back home)
Oh but I have to say

Leavin' home ain't easy
Oh I never thought it would be easy
Leavin' on your own
Oh is the main thing calling me back
Leavin' home ain't easy
On the one you're leavin' home

Stay my love my love please stay
Stay my love what's wrong my love?
What's right my love?
Oh leavin' home ain't easy
I thought how could I think of leavin'
Leavin' on your own
Still tryin' to persuade me that
Leavin' home ain't necessarily the only way
Leavin' home ain't easy
But may be the only way

Domov opouštět snadné není
Text a hudba - Brian May


Já kráčím pryč
Vzduch vdechuji
Dveře zabuchuji
A na své cestě jsem
Nechci nikoho vinit
Vaše jména vyslovit
Tlustou čáru jsem udělal
A nebudu se ohlížet zpět
Po těch bojích nekonečných

Jsem skrz naskrz svázaný
Ze slz již znavený
Já šťastný jsem
Nevypadá to tak
Prach z bot svých setřásám
Cesta je přede mnou
A žádná zpět domů není (žádná zpět domů)
Oh, ale já musím říct
 

Domov opouštět snadné není
Oh, nikdy jsem si nemyslel, že to snadné bude
Opouštět sám
Oh, jsou tou hlavní věcí, která mě volá zpět
Domov opouštět snadné není
Ti, které opouštíš

Zůstaň má lásko, má lásko prosím zůstaň
Zůstaň má lásko, co je špatně, má lásko?
Co je správně, má lásko?
Oh, domov opouštět není snadné
O opuštění jsem přemýšlel
Opouštět sám
Stále se přesvědčoval
Že domov opustit není možností pouze jedinou
Domov opouštět snadné není
Ale možná je tou jedinou

Don't Stop Me Now
Words and music by Freddie Mercury

Tonight I'm gonna have myself a real good time
I feel alive and the world turning inside out Yeah!
And floating around in ecstasy
So don't stop me now don't stop me
'Cause I'm having a good time having a good time

I'm a shooting star leaping through the sky
Like a tiger defying the laws of gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go go go
There's no stopping me

I'm burning through the sky Yeah!
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now I'm having such a good time
I'm having a ball don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now ('cause I'm havin' a good time)
Don't stop me now (yes I'm havin' a good time)
I don't want to stop at all

I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh oh oh oh oh explode

I'm burning through the sky Yeah!
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic woman of you

Don't stop me don't stop me
Don't stop me hey hey hey!
Don't stop me don't stop me ooh ooh ooh (I like it)
Don't stop me don't stop me
Have a good time good time
Don't stop me don't stop me Ah

I'm burning through the sky Yeah!
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now I'm having such a good time
I'm having a ball don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now ('cause I'm havin' a good time)
Don't stop me now (yes I'm havin' a good time)
I don't want to stop at all

Teď mě nězastavuj
Text a hudba - Freddie Mercury


Dnes v noci, se budu mít fakt skvěle
Cítím se živý a svět je naruby, yeah!
Já proplouvám kolem v extázi
Tak mě teď nezastavuj, teď mě nezastavuj
Protože se mám skvěle, skvěle

Jsem po nebi poskakující létavice
Jako tygr vzpírající se zákonům gravitace
Jsem auto řítící se jako Lady Godiva
Tak já jedu, jedu, jedu
Nikdo mě nezastaví

Jsem vzplanutý v oblacích, yeah!
Na dvě stě stupních
Proto mě mistrem Farenheitem nazývají
Cestuji rychlostí světla
A z tebe chci udělat nadzvukového muže

Teď mě nezastavuj, mám se tak skvěle
Mám se bezva, teď mě nezastavuj
Jestli se chceš mít skvěle, tak mě zavolej
Teď mě nezastavuj (protože se mám skvěle)
Teď mě nezastavuj (ano, mám se skvěle)
A vůbec, nechci se zastavit

Jsem raketou k Marsu letící
Na kolizním kurzu
Jsem satelitem kontrole se vymykající
Jsem sex mašinou připravenou a nabitou
Jako atomovou bombou připravenou k
Oh oh oh oh oh exlpozi

Jsem vzplanutý v oblacích, yeah!
Na dvě stě stupních
Proto mě mistrem Farenheitem nazývají
Cestuji rychlostí světla
A z tebe chci udělat nadzvukovou ženu

Nezastavuj mě, nezastavuj mě
Nezastavuj mě, hey, hey, hey!
Nezastavuj mě, nezastavuj mě, ooh, ooh, ooh (Miluju to)
Nezastavuj mě, nezastavuj mě
Měj skvělý čas, skvělý čas
Nezastavuj mě, nezastavuj mě, ah

Jsem vzplanutý v oblacích, yeah!
Na dvě stě stupních
Proto mě mistrem Farenheitem nazývají
Cestuji rychlostí světla
A z tebe chci udělat nadzvukového muže

Teď mě nezastavuj, mám se tak skvěle
Mám se bezva, teď mě nezastavuj
Jestli se chceš mít skvěle, tak mě zavolej
Teď mě nezastavuj (protože se mám skvěle)
Teď mě nezastavuj (ano, mám se skvěle)
A vůbec, nechci se zastavit

More Of That Jazz
Words and music by Roger Taylor

If you're feelin' tired and lonely
Uninspired and lonely
If you're thinkin' how the days seem long
All you're given
Is what you've been given
A thousand times before
Just more more
More of that jazz
More no more of that jazz
Give me no more
No more of that jazz

Only football gives us thrills
Rock'n'roll just pays the bills
Only our team is the real team
Bring out the dogs get on your feet
Lay on the floor
Can't help thinkin' I've heard that line before
Just more more
More of that jazz
More no more of that jazz
Give me no more
No more of that jazz

Oh no matter
Fool got no business hanging round and tellin' lies
Bicycle races are coming your way
If you can't beat 'em join them
Fun it
Oh you're gonna let it all hang out
Fat bottomed girls you make the rocking world go round

No more no more no more
Of that jazz

Víc toho jazzu
Text a hudba - Roger Taylor


Když se cítíš unaveně a jsi sám
Bez inspirace a sám
Když přemýšlíš jak dny dlouhé jsou
Vše co máš
Je to co dáno ti bylo
Stokrát již dříve
Jen víc, víc
Víc toho jazzu
Víc, už né víc toho jazzu
Nedávejte mi víc
Né víc toho jazzu

Vzrušení jen fotbal přináší
Rock'n'Roll jen účty proplácí
Jen ten náš tým, skutečný je tým
Vypusťte psy, vem nohy na ramena
Lehni na zem
Nemůžu si pomoct, že bych to neslyšel již dříve
Jen víc, víc
Víc toho jazzu
Víc, né víc toho jazzu
Nedávejte mi víc
Né víc toho jazzu

Oh to je fuk
Hlupák nemá co na práci, motá se kolem a lži vypráví
K tobě blíží se závodníci
Nemůžeš-li je porazit, přidej se k nim
Potěš se
Chceš vše kolem sebe rozvěsit
Prdelatý holky, při životě tenhle svět držíte

Né víc, né víc, né víc
Toho jazzu

Překlad: LG