Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: Innuendo

Texty: Innuendo

Innuendo
I'm Going Slightly Mad
Headlong
I Can't Live With You
Don't Try So Hard
Ride The Wild Wind
All God's People
These Are The Days Of Our Lives
Delilah
The Hitman
Bijou
The Show Must Go On

 

Innuendo
Words and music by Queen

While the sun hangs in the sky and the desert has sand
While the waves crash in the sea and meet the land
While there's a wind and the stars and the rainbow
Till the mountains crumble into the plain

Oh yes we'll keep on tryin'
Tread that fine line
Oh we'll keep on tryin yeah
Just passing our time

While we live according to race, colour or creed
While we rule by blind madness and pure greed
Our lives dictated by tradition, superstition, false religion
Through the aeons, and on and on

Oh yes we'll keep on tryin'
We'll tread that fine line
Oh oh we'll keep on tryin'
Till the end of time
Till the end of time

Through the sorrow all through our splendour
Don't take offence at my innuendo

You can be anything you want to be
Just turn yourself into anything you think that you could ever be
Be free with your tempo be free be free
Surrender your ego be free be free to yourself

Oooh ooh
If there's a God or any kind of justice under the sky
If there's a point if there's a reason to live or die
If there's an answer to the questions we feel bound to ask
Show yourself - destroy our fears - release your mask

Oh yes we'll keep on trying
Hey tread that fine line
Yeah we'll keep on smiling yeah (yeah yeah)
And whatever will be will be
We'll keep on trying
We'll just keep on trying
Till the end of time
Till the end of time
Till the end of time

Narážky
Text a hudba - Queen

Dokud se slunce vznáší na obloze a poušť je plná písku
Dokud se vlny rozbíjí v moři a setkávají se s pevninou
Dokud je tu vítr a hvězdy a duha
Dokud se hory drolí v planinu

Oh ano, budeme dál zkoušet
Jít po té tenké čáře
Oh budeme dál zkoušet, yeah
Pouze míjet náš čas

Dokud žijeme podle rasy, barvy nebo víry
Dokud vládneme se slepou šíleností a čistým chtíčem
Naše životy, určené tradicí, pověrami, špatnou vírou
Potíže tu jsou stále, dál a dál

Oh ano, budeme dál zkoušet
Budeme chodit po tenké čáře
Oh oh, budeme dál zkoušet
Až do konce časů
Až do konce časů

Přes trápení všech, přes náš třpyt
Nenapadej moje narážky

Můžeš být čímkoliv chceš být
Prostě se vžij do čehokoli, čím chceš kdy být
Buď ve svém nitru volný, buď volný
Vzdej se svého ega a buď volný, buď volný sám sobě

Oooh ooh
Je-li tu pod oblohou Bůh nebo nějaká spravedlnost
Je-li tu cíl, jestli tu má smysl žít nebo zemřít
Je-li tu odpověď na otázky, cítíme potřebu se ptát
Ukaž se - zbav se strachu - odlož svou masku

Oh ano, budeme dál zkoušet
Hey, jít po té tenké čáře
A budeme se dál usmívat, yeah (yeah yeah)
A cokoli bude, bude
Budeme dál zkoušet
Budeme prostě dál zkoušet
Až do konce časů
Až do konce časů
Až do konce časů

I'm Going Slightly Mad
Words and music by Queen (Freddie)

When the outside temperature rises
And the meaning is oh so clear
One thousand and one yellow daffodils
Begin to dance in front of you - oh dear
Are they trying to tell you something
You're missing that one final screw
You're simply not in the pink my dear
To be honest you haven't got a clue

I'm going slightly mad
I'm going slightly mad
It finally happened - happened
It finally happened - ooh oh
It finally happened - I'm slightly mad
Oh dear

I'm one card short of a full deck
I'm not quite the shilling
One wave short of a shipwreck
I'm not my usual top billing
I'm coming down with a fever
I'm really out to sea
I think I'm a banana tree
Oh dear

I'm going slightly mad
I'm going slightly mad
It finally happened - happened
It finally happened - uh huh
It finally happened - I'm slightly mad
Oh dear

Ooh ooh ah ah
Ooh ooh ah ah
I'm knitting with only one needle
Unravelling fast it's true
I'm driving only three wheels these days
But my dear how about you

I'm going slightly mad, I'm going slightly mad
It finally happened
It finally happened - oh yes
It finally happened - I'm slightly mad
Just very slightly mad

And there you have it

Stávám se lehce šíleným
Text a hudba - Queen

Když venkovní teplota stoupá
A myšlenky jsou tak čisté
Jeden tisíc a jeden narcis
Začínají tančit v zástupu před tebou - můj drahoušku
Zkoušejí ti něco říci ?
Ale chybí ti ten poslední
Nejseš zkrátka svatý - můj drahý
Upřímně, chybí ti vodítko

Stávám se lehce šíleným,
Stávám se lehce šíleným
A nakonec se to stalo - stalo
A nakonec se to stalo - oh
A nakonec se to stalo - jsem lehce šílený
Oh drahý

Jsem o jednu kartu menší než celý balík karet
Nejsem ani dobrý šilink
Jedna vlna mě změní v trosku
Nejsem na vrcholku, jako obvykle
Klesám dolů s horečkou
Jsem opravdu mimo to moře
Připadám si jako banánový strom
Oh drahý

Stávám se lehce šíleným, Stávám se lehce šíleným
A nakonec se to stalo - stalo
A nakonec se to stalo - uh huh
A nakonec se to stalo - jsem lehce šílený
Oh drahý

Ooh ooh ah ah
Ooh ooh ah ah
Já pletu s jedinou jehlou
Rozplést to všechno není lehké
V těchto dnech jezdím jedině po třech kolech
Ale drahý, co ty?

Stávám se lehce šíleným, Stávám se lehce šíleným
A nakonec se to stalo - stalo, stalo
A nakonec se to stalo - oh ano
A nakonec se to stalo - jsem lehce šílený
Hodně lehce šílený

A tady to máš!

Headlong
Words and music by Queen (Brian)

And you're rushing headlong you've got a new goal
And you're rushing headlong out of control
And you think you're so strong
But there ain't no stopping
And there's nothin' you can do about it
Nothin' you can do no there's nothin' you can do about it
No there's nothin you can nothin' you can nothin' you can do about it

And you're rushing headlong you've got a new goal
And you're rushing headlong out of control
And you think you're so strong
But there ain't no stopping no there's nothin' you can do about it
Yeah

Hey he used to be a man with a stick in his hand
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
She used to be a woman with a hot dog stand
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Now you've got soup in the laundry bag
Now you've got strings you're gonna lose your rag
You're gettin' in a fight
Then it ain't so groovy when you're screaming in the night
Let me out of this cheap B movie

Headlong down the highway and you're rushing
Headlong out of control
And you think you're so strong
But there ain't no stopping and you can't stop rockin'
And there's nothin you can nothin' you can nothin' you can do about it

When a red hot man meets a white hot lady
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Soon the fire starts raging gets you more than half crazy
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Now they start freaking everywhere you turn
You can't start walking cause your feet got burned
It ain't no time to figure wrong from right
Cause reason's out of the window better hold on tight

You're rushing headlong
Headlong out of control - yeah
And you think you're so strong
But there ain't no stopping
And there's nothin you nothin' you nothin' you can do about it at all

Yeah yeah
Alright - go

And you're rushing headlong down the highway
And you're rushing headlong out of control
And you think you're so strong
But there ain't no stopping
There's nothin nothin' nothin' you can do about it

Ah ha
Headlong
Yeah yeah yeah
Headlong
Headlong

Headlong
gnoldaeH gnoldaeH gnoldaeH gnoldaeH

Střemhlav
Text a hudba - Queen

A ty se ženeš střemhlav, máš nový cíl
A ty se ženeš střemhlav, bez kontroly
A myslíš si jak jsi silný
Ale není tu šance se zastavit
A není tu nic, co bys s tím mohl dělat
Nic nemůžeš, ne nic nemůžeš s tím dělat
Ne, nic nemůžeš, nic nemůžeš, nic nemůžeš s tím dělat

A ty se ženeš střemhlav, máš nový cíl
A ty se ženeš střemhlav, bez kontroly
A myslíš si jak jsi silný
Ale není tu šance se zastavit, ne nic s tím nemůžeš dělat
Yeah

Hey, on býval chlápek s tyčí v ruce
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Ona byla žena s žhavým psem po boku
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Teď máš polívku v prádelním koši
Teď můžeš ztratit svůj vše co máš
Dostáváš se do boje
Pak už to není tak skvělý, když křičíš do noci
Dostaň mě z tohohle levnýho filmu

Střemhlav ulicí a ty se ženeš
Střemhlav, bez kontroly
A myslíš si jak jsi silný
Ale není tu šance se zastavit přestat se houpat
Ne, nic nemůžeš, nic nemůžeš, nic nemůžeš s tím dělat

Když rudý žhavý muž potká bílou žhavou dámu
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Brzy oheň začne zuřit a udělá z tebe pomatence
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Teď začnou kropit kam se jen podíváš
Nemůžeš se hnout, protože máš spálené nohy
Není čas oddělit špatné od dobrého
Protože všechny důvody je lepší držet stranou

Ty se ženeš se střemhlav
Střemhlav bez kontroly - yeah
A myslíš si jak jsi silný
Ale není tu šance se zastavit
Ne, nic nemůžeš, nic nemůžeš, nic nemůžeš s tím vcelku dělat

Yeah yeah
Dobře - jdi

A ty se ženeš střemhlav ulicí
Střemhlav, bez kontroly
A myslíš si jak jsi silný
Ale není tu šance se zastavit
Ne, nic nemůžeš, nic nemůžeš, nic nemůžeš s tím vcelku dělat

Ah ha
Střemhlav
Yeah yeah yeah
Střemhlav
Střemhlav

Střemhlav
valhmeřtS valhmeřtS valhmeřtS valhmeřtS

I Can't Live With You
Words and music by Queen (Brian)

I can't live with you
But I can't live without you
I can't let you stay
Ooh but I can't live if you go away
I don't know just how it goes
All I know is I can't live with you

Yeah I'm having a hard time
I'm walking a fine line between hope and despair
You may think that I don't care
But I travelled a long road to get hold of my sorrow
I tried to catch a dream
But nothing's what it seems
Love is saying baby it's all right
When deep inside you're really petrified
Lover turns to hater
On this escalator

I can't live with you, but I can't live without you
I can't breathe if you stay
But I can't bear you to go away
I don't know what time it is
All I know is I can't live with you

We're stuck in a bad place
We're trapped in a rat race
And we can't escape
Maybe there's been some mistake
We're trying to make a high score
We're walking through a closed door
And nobody's winning
We're just sinning against ourselves

Hold on baby tell me it's all right
Anger's breaking from the hurt inside
Passions screaming hotter
Doin' what we gotta do - yeah

I can't live with you I can't live with you
I can't live I can't live, I can't I can't live with you
But baby I'll never ever leave you

I can't live with you but I can't live without you
Cause I'm in love with you
Ooh and everything about you

I can't live with you, no I just can't live I just can't live
I can't live with you, and I can't live without you
Through the madness through the tears
We've still got each other, for a million years - yeah

Ooh yeah
Yeah - I can't live without you - yeah yeah
I can't live without you
Yeah yeah oh oh oh
I can't live without you
I can't live without you
I can't live without you
Oh oh I can't live without you baby baby baby
Without you
I can't live without you

Nemůžu s tebou žít
Text a hudba - Queen

Nemůžu s tebou žít
Ale bez tebe žít nemůžu
Nemůžu tě nechat stát
Ooh,ale nemůžu žít jestli odejdeš
Nechápu jak je to možné
Vše co vím je, že s tebou nemůžu žít

Prožívám těžký chvíle
Přešlapuju po tenké čáře mezi nadějí a zoufalstvím
Můžeš si myslet, že jsem chladný
Ale projezdil jsem dlouhou cestu, aby se mě zmocnil smutek
Zkoušel sem chytit sen
Ale nic není takové jak vypadá
Láska říká - bejby vše je v pořádku
Avšak hluboko uvnitř jsi zkamenělá
Milenec začíná nenávidět
Na té křivce pohyblivé

Nemůžu s tebou žít, ale nemůžu žít bez tebe
Nemůžu dýchat - když zůstaneš
Neunesu to, když odejdeš
Nemám představu o čase
Vím jen, že s tebou nemůžu žít

Uvízli jsme na špatném bodě
Jsme uvězněni ve zradách
A nemůžeme utéct
Možná se někde stala chyba
Snažíme se být úspěšní
Procházíme zavřenými dveřmi
A nikdo nevyhrává, jenom na sobě hřešíme

Vydrž bejby řekni mi, že je vše v pořádku
Hněv krotíme z bolavého nitra
Vášeň se ozývá silněji
Dělá to podle nás - yeah

Nemůžu s tebou žít, ale bez tebe žít nemůžu
Nemůžu žít, nemůžu žít, nemůžu, nemůžu s tebou žít
Ale bejby, já bych tě nikdy neopustil

Nemůžu s tebou žít, ale bez tebe žít nemůžu
Protože tě miluji
A do všeho kolem tebe

Nemůžu s tebou žít, ne já nemůžu žít, nemůžu žít
Nemůžu s tebou žít, ale bez tebe žít nemůžu
Skrz šílenství, skrze slzy
Stále máme jeden druhého, na milión let, yeah!

Ooh yeah
Yeah - nemůžu bez tebe žít - yeah yeah
Nemůžu bez tebe žít
Yeah yeah oh oh oh
Nemůžu bez tebe žít
Nemůžu bez tebe žít
Nemůžu bez tebe žít
Oh oh nemůžu bez tebe žít bejby bejby bejby
Bez tebe
Nemůžu bez tebe žít

Don't Try So Hard
Words and music by Queen (John)

If you're searching out for something
Don't try so hard
If you're feeling kinda nothing
Don't try so hard
When your problems seem like mountains
You feel the need to find some answers
You can leave it for another day
Don't try so hard

But if you fall and take a tumble it won't be far
If you fail you mustn't grumble
Thank your lucky stars
Just savour every mouthful
And treasure every moment
When the storms are raging round you
Stay right where you are

Oh don't try so hard
Oh don't take it all to heart
It's only fools they make these rules
Don't try so hard

One day you'll be a sergeant major
Oh you'll be so proud
Screaming out your bloody orders
Hey but not too loud
Polish all your shiny buttons
Dress as lamb instead of mutton
But you never had to try to stand out from the crowd

Oh what a beautiful world
This is the life for me
Oh what a beautiful world
It's the simple life for me

Oh don't try so hard
Oh don't take it all to heart
It's only fools - they make these rules
Don't try so hard
Don't try so hard
Don't try so hard

Nezkoušej tak tvrdě
Text a hudba - Queen

Když něco vyhledáváš
Nezkoušej to tak tvrdě
Když cítíš prázdnotu
Nezkoušej to tak tvrdě
Když tvé problémy vypadají jako hory
Cítíš potřebu najít odpovědi
Můžeš to nechat na jiný den
Nezkoušej to tak tvrdě

Ale když klesáš a padáš, nemůže to trvat dlouho
Když chybuješ, nemusíš bručet
Díky tvým šťastným hvězdám
Vychutnej si každé sousto
A važ si každé chvíle
Když kolem tebe tancují bouře
Stůj tam kde jsi

Nezkoušej to tak tvrdě
Neber si to vše k srdci
Jsou to jenom blázni, kdo dělají tyhle zákony
Nezkoušej to tak tvrdě

Jednou budeš seržant, důležitý
Budeš tak pyšný
Budeš křičet své krvavé rozkazy
Hey, ale ne tak nahlas
Naleštíš všechny své lesklé knoflíky
Převlékat se za beránka místo za býka
Ale nikdy jsi nezkusil vystoupit z řady

Ó jak je nádherný svět
Tohle je život pro mě
Ó jak je nádherný svět
Je pro mě tak jednoduchý

Oh nezkoušej to tak tvrdě
Oh neber si to vše k srdci
Jsou to blázni - dělají tyhle zákony
Nezkoušej to tak tvrdě
Nezkoušej to tak tvrdě
Nezkoušej to tak tvrdě

Ride The Wild Wind
Words and music by Queen (Roger)

Ride the wild wind
Push the envelope don't sit on the fence
(Hey hey hey)
Ride the wind
Live life on the razor's edge
(Hey hey hey)
Gonna ride the whirlwind
It ain't dangerous - enough for me

Get your head down baby (yeah) we're gonna ride tonight
Your angel eyes are shining bright
I wanna take your hand - lead you from this place
Gonna leave it all behind
Check out of this rat race
Ride the wild wind (hey hey hey)
Ride the wild wind (hey hey hey)
Gonna ride the wild wind
It ain't dangerous - enough for me

Tie your hair back baby
We're gonna ride tonight (yeah)
We got freaks to the left
We got jerks to the right
Sometimes I get so low - I just have to ride
Let me take your hand
Let me be your guide

Ooh ride the wild wind
(Don't sit on the fence)
(Hey hey hey)
Ride the wild wind
(Live life on the razor's edge)
(Hey hey hey)
Gonna ride the wild wind
It ain't dangerous - enough for me

Yeah ride the wild wind (hey hey hey)
Ooh ride the wild wind (hey hey hey)
Gonna ride it ride the wild wind
It ain't dangerous - enough for me

Ride the wild wind
Ride the wild wind
(Hey hey hey)
The wild wind
The wild wind

Jeď na divokém větru
Text a hudba - Queen

Jeď na divokém větru
Proboř se hradbou, tak rozhodni se
(Hey hey hey)
Jeď na divokém větru
Žij život na hraně břitvy
(Hey hey hey)
Jdi, Jeď na divokém větru
Není to nebezpečné - ne dost pro mě

Skloň svou hlavu bejby, v noci to rozjedem
Tvé andělské oči září tak jasně
Chci tě vzít za ruku - vytáhnout tě z tohohle místa
A nechat to všechno za sebou
Vyzkoušet si ten dravý závod
Jeď na divokém větru (hey hey hey)
Jeď na divokém větru (hey hey hey)
Jdi, Jeď na divokém větru
Není to nebezpečné - ne dost pro mě

Svaž si vlasy dozadu bejby
V noci to rozjedem (Yeah)
Musíme se vrtit do leva
Musíme uhýbat do prava
Někdy jsem na tom tak špatně - Musím prostě jet
Nech mě vzít tě za ruku
Nech mě být tvým průvodcem

Ooh jeď na divokém větru
(Tak rozhodni se)
(Hey hey hey)
Jeď na divokém větru
(Žij život na hraně břitvy)
(Hey hey hey)
Jdi, Jeď na divokém větru
Není to nebezpečné - ne dost pro mě

Yeah jeď na divokém větru (hey hey hey)
Ooh jeď na divokém větru (hey hey hey)
Jdi se projet, jeď na divokém větru
Není to nebezpečné - ne dost pro mě

Jeď na divokém větru
Jeď na divokém větru
(Hey hey hey)
Divoký vítr
Divoký vítr

All God's People
Words and music by Queen (Freddie) and Mike Moran

So all you people give freely
Make welcome inside your homes
Thank God you people give freely
Don't turn your back on the lesson of the Lord

All prime ministers (yeah) and majesty around the world
Open your eyes look touch and feel
Rule with your heart (rule with your heart )
Live with your conscience (live with your conscience)
And love love
Love love and be
Love love and be free
We're all God's people (we're all God's people)

Gotta face up
Better grow up
Gotta stand tall and be strong
Gotta face up
Better grow up
Gotta face up

Better grow up
Gotta stand tall and be strong
Gotta face up
Better grow up
We're all God's people
(Gotta face up)
(Better grow up)
(Gotta face up)
(Better grow up)
Yeah

Yeah - yeah - yes there was this magic light
I said to myself
I'd better go to bed and have an early night
Then I then I then I then I went into a dream

Rule with your heart and live with your conscience
We're all God's people give freely (yeah)
Make welcome inside your homes
Let us be thankful, He's so incredible

We're all God's
We're all God's
We're all God's
We're all God's people

We're all God's
We're all God's people
We're all God's people

Všichni lidé Boží
Text a hudba - Queen

Tak vy všichni lidé, buďte štědří
Otevřete své domovy
Díky Bohu, jste štědří
Neotáčejte se ke svému pánu zády

Všichni předsedové ministři (yeah) a veličenstva na celém světě
Otevřete oči, dotýkejte se a vnímejte
Vládněte svým srdcem (vládněte svým srdcem)
Žijte se svým svědomím (žijte se svým vědomím)
A milujte milujte
Milujte milujte a buďte
Milujte milujte a buďte volní
Jsme všichni lidé Boží (jsme všichni děti Boha)

Pozvedněte tváře
Lepší je vyrůst
Stůjte vzpřímeně a buďte silní
Pozvedněte tváře
Lepší je vyrůst

Pozvedněte tváře
Lepší je vyrůst
Stůjte vzpřímeně a buďte silní
Pozvedněte tváře
Lepší je vyrůst
Jsme všichni lidé Boží
(Pozvedněte tváře)
(Lepší je vyrůst)
(Pozvedněte tváře)
(Lepší je vyrůst)
Yeah

Yeah - yeah - ano, bylo tady to kouzelné světlo
Řekl jsem si pro sebe
Raději půjdu spát a mít tak brzy noc
Pak já, pak já, pak já, pak já vkročím do snu

Vládněte svým srdcem a žjte se svým svědomím
Jsme všichni lidé Boží, štědří (yeah)
Otevřete své domovy
Nechte nás být vděčnými, on je tak neuvěřitelný

Jsme všichni Boží
Jsme všichni Boží
Jsme všichni Boží
Jsme všichni lidé Boží

Jsme všichni Boží
Jsme všichni lidé Boží
Jsme všichni lidé Boží

These Are The Days Of Our Lives
Words and music by Queen (Roger)

Sometimes I get to feelin'
I was back in the old days - long ago
When we were kids when we were young
Thing seemed so perfect - you know
The days were endless we were crazy we were young
The sun was always shinin' - we just lived for fun
Sometimes it seems like lately - I just don't know
The rest of my life's been just a show

Those were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing is true
When I look and I find I still love you

You can't turn back the clock you can't turn back the tide
Ain't that a shame
I'd like to go back one time on a roller coaster ride
When life was just a game
No use in sitting and thinkin' on what you did
When you can lay back and enjoy it through your kids
Sometimes it seems like lately - I just don't know
Better sit back and go with the flow

Cos these are the days of our lives
They've flown in the swiftness of time
These days are all gone now but some things remain
When I look and I find no change

Those were the days of our lives - yeah
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing's still true
When I look and I find
I still love you

I still love you

Tohle jsou dny našich životů
Text a hudba - Queen

Někdy mívám pocit
Že jsem zpátky v dávných dnech - již dávno
Když jsme byli dětmi, když jsme byli mladí
Všechno vypadalo tak skvěle - však víte
Dny byly nekonečné, byli jsme blázniví, byli jsme mladí
Slunce stále svítilo - žili jsme jen pro zábavu
Někdy to vypadá jako před chvílí - já prostě nevím
Zbytek mého života byla jen šou

To byly dny našich životů
Tak málo bylo v životě špatných věcí
Ty dny jsou všechny pryč, ale jedna věc je pravda
Když se ohlédnu a zjistím, že tě pořád miluji

Nemůžete vrátit ten čas, nemůžete vrátit tu dobu
Není to škoda?
Rád bych se ještě jedou vrátil
Kdy život byl jen hrou
Neužijete si při přemýšlení nad tím, co jste dělali
Když se můžete dostat zpět přes své děti a užívat si
Někdy to vypadá jako před chvílí - já prostě nevím
Je lepší si lehnout a nechat se unášet časem

Protože tu jsou dny našich životů
Uplynuly ve spěchu času
Ty dny jsou všechny pryč, ale jedna věc zůstává
Když se ohlédnu a zjistím, že se nic nezměnilo

To byly dny našich životů - yeah
Tak málo bylo v životě špatných věcí
Ty dny jsou všechny pryč, ale jedna věc je pravda
Když se ohlédnu a zjistím
Stále vás miluji

Stále vás miluji

Delilah
Words and music by Queen (Freddie)

Delilah Delilah
Oh my oh my oh my you're irresistible
You make me smile when I'm just about to cry
You bring me hope you make me laugh - and I like it
You get away with murder so innocent
But when you throw a moody you're all claws and you bite
That's all right

Delilah Delilah
Oh my oh my oh my you're unpredictable
You make me so very happy
When you cuddle up and go to sleep beside me
And then you make me slightly mad
When you pee all over my Chippendale suite

Delilah Delilah
Oh oh oh oh oh oh oh

You take over my house and home
You even try to answer my telephone
Delilah you're the apple of my eye

Meeow meeow meeow
Delilah I love you Delilah
Oh you make me so very happy
You give me kisses and I go out of my mind ooh
Meeow meeow meeow
You're irresistible - I love you Delilah
Delilah I love you

Hah hah
You make me very happy
Oh yeah - I love your kisses
I love your kisses
I love your kisses
I love your kisses
I love your your your kisses
I love your kisses

Delilah (Delilah)
Text a hudba - Queen

Delilah DelilahOh my oh my ohmy jsi tak neodolatelná
Rozesmíváš mě, když mám na krajíčku
Vracíš mi naději a rozesmíváš mě - a to mám rád
Máš úspěch s vraždou tak nevinnou
Ale když ztratíš náladu, vystrčíš drápky a koušeš
To je v pořádku

Delilah Delilah
Ó má ó má ó má jsi tak nepředpovídatelná
Děláš mě tak šťastným
Když se schoulíš a jdeš spát vedle mě
A pak mě děláš trošku šíleným
Když čůráš na můj nábytek

Delilah Delilah
Oh oh oh oh oh oh oh

Jsi pánem mého domu a domovu
Zkoušela jsi i odpovědět do telefonu
Deliah, jsi zřítelnicí mého oka

Meeow meeow meeow
Delilah, miluju tě, Delilah
Oh, děláš mě tak šťastným
Dáváš mi polibky a přestávám vnímat, ooh
Meeow meeow meeow
Jsi neodolatelná - Miluju tě Delilah
Delilah, miluju tě

Hah hah
Děláš mě přešťastným
Oh yeah - miluju tvé polibky
Miluju tvé polibky
Miluju tvé polibky
Miluju tvé polibky
Miluju tvé tvé tvé polibky
Miluju tvé polibky

The Hitman
Words and music by Queen (Brian)

Here we go
Ooh yeah yeah yeah yeah

Hey I'm the hitman
Stand aside
I'm the hitman
I want your life
Ain't no escaping
Don't run and hide
There goes the neighbourhood
I'm gonna kill for your love
Thats right

Hitman
Now don't you cry
I'm just it man
And you might get fried
Gun in my pocket
Don't get me wrong
I'll be your hitman
I'm a fool for your love

I'm a head shredder
That's better

Baby baby baby
I'm a hitman hitman hitman

Yeah - trouble in the East troubled in the West
Struggle with the beast - what a thief what a pest
Come back mother
Nuke that sucker
Yeah yeah yeah

Who knows what I'm talking about
Waste that brother
All right
Ooh
That's the way to do it

I'm the hitman
I'm your prize
But this hitman can cut you down to size
Love me (baby)
Don't be so cool
Love me love me baby
I've been to the hitman school
Yeah yeah
You're gonna make my day
Gonna blow you away
That's when the fun begins (hitman)
Are you ready for the sting
Gonna waste that thing (hitman)
Hitman is king

Go go
Oh hitman hitman

Rváč
Text a hudba - Queen

A jedeme
Ooh yeah yeah yeah yeah

Hey, já jsem rváč
Stojím stranou
Jsem rváč
Chci tvůj život
Není úniku
Neutíkej a neschovávej se
Tady kráčí soused
Chystám se tě zabít pro tvou lásku
Tak je to

Rváč
Teď nebreč
Jsem jen ten muž
A ty se můžeš opít
Zbraň v mé kapse
Nenech mě udělat hloupost
Budu tvým rváčem
Blázním po tvé lásce

Jsem trhač hlav
To je lepší

Baby baby baby
Jsem rváč, rváč, rváč

Yeah - problémy na východě, problémy na západě
Boj s bestiemi - jaký je to zloděj, jaký je to otrava
Vrať se zpět, matko
Dostaň toho zelenáče
Yeah yeah yeah

Kdo ví, o čem mluvím
Dostaň toho bráchu
Dobře
Ooh
Tak se to má dělat

Jsem rváč
Jsem tvoje výhra
Ale tenhle rváč tě může seříznout
Miluj mě (baby)
Nebuď tak skvělá
Miluj mě, miluj mě baby
Chodil jsem do školy rváčů
Yeah yeah
Chceš mě dostat
Odpálím tě pryč
Tady začíná ta zábava (rváč)
Jsi připravena pro bodnutí
Zničím tě (rváč)
Rváč je král

Běž, běž
Oh rváč, rváč

Bijou
Words and music by Queen (words Freddie, music Brian)

You and me we are destined you'll agree
To spend the rest of our lives with each other
The rest of our days like two lovers
For ever
Yeah
For ever

My bijou

Klenot
Text a hudba - Queen

Ty a já, jsme si souzeni, budeš souhlasit
Trávit zbytek našich životů spolu
Zbytek našich dnů, jako dva milenci
Navždy
Yeah
Navždy

Můj klenote

The Show Must Go On
Words and music by Queen (Brian)

Empty spaces - what are we living for
Abandoned places - I guess we know the score
On and on does anybody know what we are looking for

Another hero another mindless crime
Behind the curtain in the pantomime
Hold the line, does anybody want to take it anymore

The show must go on
The show must go on
Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on

Whatever happens I'll leave it all to chance
Another heartache another failed romance
On and on
Does anybody know what we are living for
I guess I'm learning
I must be warmer now
I'll soon be turning round the corner now
Outside the dawn is breaking
But inside in the dark I'm aching to be free

The show must go on
The show must go on - yeah
Ooh inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on
Yeah oh oh oh

My soul is painted like the wings of butterflies
Fairy tales of yesterday will grow but never die
I can fly - my friends

The show must go on - yeah
The show must go on
I'll face it with a grin
I'm never giving in
On with the show

I'll top the bill
I'll overkill
I have to find the will to carry on
On with the
On with the show

The show must go on

Šou musí pokračovat
Text a hudba - Queen

Prázdný vesmír - proč vlastně žijeme?
Opuštěná místa - já tuším asi proč
Stále a stále - ví někdo co vlastně hledáme?

Nějaký hrdina, nějaký bezmyšlenkový zločin
Tam za oponou, předvádí pantomimu
Držíme linii, ale nikdo nic víc

Šou musí pokračovat
Šou musí pokračovat, yeah
Mé srdce ve mě puká
Můj make-up možná stéká
Ale můj úsměv stále zůstává

Cokoli se stane, nechám to náhodě
Další zármutek, další nepovedený románek
Stále a stále
Ví někdo pro co žijeme?
Já tuším, já se učím
Musím být vstřícnější
Já se brzy otočím, tam za rohem
Venku už se rozednívá
Ale hluboko ve uvnitř mě to bolí a chci být volný

Šou musí pokračovat
Šou musí pokračovat, yeah
Ooh mé srdce ve mě puká
Můj make-up možná stéká
Ale můj úsměv stále zůstává

Moje duše je zdobená jako křídla motýla
Včerejší příběhy budou stárnout ale nikdy nezemřou
Já můžu létat - mí přátelé

Šou musí pokračovat - Yeah
Šou musí pokračovat
Postavím se tomu s rozesmátou tváří
Já jsem se nikdy nevzdávám
Stále - s šou

Dostanu až na vrchol,
přežiju
Teď v sobě musím najít vůli to vše překonat
Stále s -
Stále s šou -

Šou musí pokračovat...

Velký dík patří Mirkovi Zajíčkovi za "startovací injekci" a Lukáši Mixánkovi za pomoc s překlady