Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: A Night At The Opera

Texty: A Night At The Opera

Death On Two Legs (Dedicated To...)
Lazing On A Sunday Afternoon
I'm In Love With My Car
You're My Best Friend
'39
Sweet Lady
Seaside Rendezvous
The Prophet's Song
Love Of My Life
Good Company
Bohemian Rhapsody
God Save The Queen

Death On Two Legs (Dedicated To ...)
Words and music by Freddie Mercury

You suck my blood like a leech
You break the law and you preach
Screw my brain till it hurts
You've taken all my money
And you want more
Misguided old mule with your pig headed rules
With your narrow minded cronies
Who are fools of the first division
Death on two legs
You're tearing me apart
Death on two legs
You've never had a heart of your own
Kill joy bad guy big talking small fry
You're just an old barrow boy
Have you found a new toy to replace me?
Can you face me?
But now you can kiss my ass goodbye
Feel good are you satisfied?
Do you feel like suicide?
(I think you should)
Is your conscience all right
Does it plague you at night?
Do you feel good feel good?

You talk like a big business tycoon
You're just a hot air balloon
So no one gives you a damn
You're just an overgrown schoolboy
Let me tan your hide
A dog with disease
You're the king of the 'sleaze'
Put your money where your mouth is
Mister know-all
Was the fin on your back
Part of the deal? (Shark)
Death on two legs
You're tearing me apart
Death on two legs
You've never had a heart (you never did) of your own
(Right from the start)
Insane you should be put inside
You're a sewer rat decaying in a cesspool of pride
Should be made unemployed
Then make yourself null and void
Make me feel good I feel good

Smrt na dvou nohách
Text a hudba - Freddie Mercury


Mou krev jako pijavice saješ
Zákon překračuješ a ještě poučuješ
Můj mozek zatěžuješ až to bolí
Všechny prachy jsi mi sebral
A stále chceš víc
Zmatená stará mulo s hloupými pravidly
S těmi svými úzkoprsými starými přáteli
Prvotřídními hlupáky
Smrt na dvou nohách
Drtíš mě na kousky
Smrt na dvou nohách
Nikdys' neměl srdce
Kazíš radost zmetku, velký kecy, malý ryby
Jsi jen obyčejnej pouliční šmelinář
Už sis našel novou hračku místo mě?
Podíváš se na mě?
Ale teď mi můžeš zadek políbit, sbohem
Cítíš se fajn, jsi spokojen?
Skočil bys z mostu?
(Myslím, že bys měl)
Máš čisté svědomí?
Trápí tě to každou noc?
Cítíš se fajn, cítíš se fajn?

Žvaníš jako velký obchodní magnát
Ale jsi jen nafouknutý balón
Tak tě nikdo nepostrádá
Jsi jen přerostlým žáček
Pojď si pro výprask
Nemocným psem
Jsi králem špíny
Nacpi si svoje prachy do huby
Pane Vševědoucí
Byla to ploutev na tvých zádech?
Část dohody? (Žraloku)
Smrt na dvou nohách
Drtíš mě na kousky
Smrt na dvou nohách
Nikdys' neměl srdce (nikdy neměl)
(Už od začátku)
Šílenče, měli by tě zavřít
Jsi potkanem, jež ve stoce pýchy rozkládá se
Měli by tě propustit
Udělat z tebe nulu a zbytečnost
To mi dobře udělá, dobře udělá

Lazing On A Sunday Afternoon
Words and music by Freddie Mercury

I go out to work on Monday morning
Tuesday I go off to honeymoon
I'll be back again before it's time for sunnydown
I'll be lazing on a Sunday afternoon
Bicycling on every Wednesday evening
Thursday I go waltzing to the Zoo
I come from London town
I'm just an ordinary guy
Fridays I go painting in the Louvre
I'm bound to be proposing on a Saturday night
There he goes again
I'll be lazing on a Sunday lazing on a Sunday
Lazing on a Sunday afternoon

Lenošit o nedělním odpoledni
Words and music by Freddie Mercury


Do práce vyrážím každé ráno v pondělí
Na líbánky mizím v úterý
Zpět se vracím ve chvílích slunce západu
Budu lenošit o nedělním odpoledni
Projíždím se na kole každý večer ve středu
Ve čtvrtek se do ZOO projít jdu
Jsem z Londýna
Prostě obyčejný kluk
V pátek v Louvre maluju
K návrhům přiskočím večer v sobotu
A opět
Budu lenošit o nedělním, lenošit o nedělním
Lenošit o nedělním odpoledni

I'm In Love With My Car
Words and music by Roger Taylor

The machine of a dream
Such a clean machine
With the pistons a pumpin'
And the hub caps all gleam

When I'm holdin' your wheel
All I hear is your gear
When my hand's on your grease gun
Oh it's like a disease son

I'm in love with my car
Gotta feel for my automobile
Get a grip on my boy racer rollbar
Such a thrill when your radials squeal

Told my girl I'll have to forget her
Rather buy me a new carburetor
So she made tracks sayin'
This is the end now
Cars don't talk back
They're just four wheeled friends now

When I'm holdin your wheel
All I hear is your gear
When I'm cruisin' in overdrive
Don't have to listen to no run of the mill talk jive

I'm in love with my car
Gotta feel for my automobile
I'm in love with my car
String back gloves in my automolove

Miluji své auto
Words and music by Roger Taylor

Stroj snů
Takový nablýskaný stroj
S písty a vstřikováním
A poklice se jen třpytí

Když držím tvé kolo
Slyším jen motor
Když mé ruce sahají po tvé mazničce
Oh, chlapče je to nakažlivé

Miluji své auto
Cítím pro své auto
Pevně stisknout spoiler z mých dětských let
Jak děsivě kvílení tvých pneumatik zní

Své holce jsem řekl, že zapomenout na ni musím
Radši si nový karburátor koupím
Tak mi zdrhla se slovy
To je konec
Ale auta neodmlouvají
Přátelé na čtyřech kolech

Když držím tvé kolo
Slyším jen motor
Když se řítím rychlostí
Nemusím poslouchat ten kolotoč nesmyslných diskuzí

Miluji své auto
Cítím pro své auto
Miluji své auto
Přivazuji zástavu od mé autolásky

You're My Best Friend
Words and music by John Deacon

Ooh you make me live
Whatever this world can give to me
It's you you're all I see
Ooo you make me live now honey
Ooo you make me live

Ooh you're the best friend that I ever had
I've been with you such a long time
You're my sunshine and I want you to know
That my feelings are true
I really love you
Oh you're my best friend

Ooo you make me live

Ooh I've been wandering round
But I still come back to you
In rain or shine
You've stood by me girl
I'm happy at home
You're my best friend

Ooo you make me live
Whenever this world is cruel to me
I got you to help me forgive
Ooo you make me live now honey
Ooo you make me live

You're the first one
When things turn out bad
You know I'll never be lonely
You're my only one
And I love the things
I really love the things that you do
You're my best friend

Ooo you make me live

I'm happy at home
You're my best friend
Oh you're my best friend
Ooo you make me live
You you're my best friend

Jsi mým přítelem nejlepším
Words and music by John Deacon

Ooh, při životě mě držíš
Co jiného mi tenhle svět může dát
Jsi to ty, koho vidím jen
Ooo při životě mě držíš, drahoušku
Ooo při životě mě držíš

Ooh, jsi mým přítelem nejlepším,
S tebou jsem byl tak dlouhý čas
Jsi mým paprskem slunečním a chci abys věděla
Mé city jsou pravé
Rád tě mám, opravdu
Oh, jsi mým přítelem nejlepším

Ooo, při životě mě držíš
Ooh, já bloudil kolem
Ale k tobě se vždy vracel
V dešti či slunce svitu
Stála jsi při mě, děvče
Doma šťastný jsem
Jsi mým přítelem nejlepším

Ooo, při životě mě držíš
Vždy, když je tenhle svět na mě krutý
Mít tě mi zapomenout pomáhá
Ooo, při životě mě teď držíš, drahoušku
Ooo, při životě mě držíš

Jsi tou první
Když hroutí se vše
Vím, že nikdy sám nebudu
Jsi mou jedinou
A mám rád ty věci
Opravdu miluju ty věci, co děláš
Jsi mým přítelem nejlepším

Ooo, při životě mě držíš

Doma šťastný jsem
Jsi mým přítelem nejlepším
Oh, jsi mým přítelem nejlepším
Ooo, při životě mě držíš
Jsi mým přítelem nejlepším

'39
Words and music by Brian May

'In the year of thirty-nine'
Assembled here the volunteers
In the days when lands were few
Here the ship sailed out into the blue and sunny morn
The sweetest sight ever seen
And the night followed day
And the story tellers say
That the score brave souls inside
For many a lonely day
Sailed across the milky seas
Never looked back never feared never cried

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
Write your letters in the sand
For the day I'll take your hand
In the land that our grand-children knew

'In the year of thirty-nine'
Came a ship from the blue
The volunteers came home that day
And they bring good news
Of a world so newly born
Though their hearts so heavily weigh
For the earth is old and grey
Little darlin' we'll away
But my love this cannot be
Oh so many years have gone
Though I'm older than a year
Your mothers eyes from your eyes cry to me

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
Write your letters in the sand
For the day I'll take your hand
In the land that our grand-children knew

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
All your letters in the sand
Cannot heal me like your hand
For my life still ahead pity me

'39
Words and music by Brian May


V roce devětatřicátém
Sešli se dobrovolníci
Ve dnech, kdy zemí mnoho nebylo
Loď v modravém a slunném jitru odplula
Podívaná nejsladší to byla
A noci dny následovaly
A vypravěči sdělovaly
Jak odvážné duše uvnitř
Po mnoho pustých dní
Mléčnými moři pluli
Nikdy zpět se nepodívali, nebáli, neplakali
Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená

Neslyšíš mé volání
Píšu psaní do písku
Dokud tvou ruku nestisknu
V zemi, kterou naše vnoučata znají

V roce devětatřicátém
Loď z modravé dáli přijela
A domů se dobrovolníci vrátili
A dobré zprávy přivezli
Svět se právě narodil
Ač jejich srdce těžká byla
Když země stará a šedá se jevila
Drahá maličká, budeme daleko
Ale tohle nemůže být láska má

Oh, tolik let již uplynulo
A i když jsem o nějaký rok starší
K očím mateřským přes oči tvé já úpím.

Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená
Neslyšíš, že volám tě
Píšu psaní do písku
Dokud tvou ruku nestisknu
V zemi, kterou naše vnoučata znají

Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená
Neslyšíš, že volám tě
Tvé dopisy v písku napsané
Neuzdraví mě jako dlaně tvé
V mém životě, jež je stále napřed, je mi líto

Sweet Lady
Words and music by Brian May

You call me up and treat me like a dog
You call me up and tear me up inside
You've got me on a lead
Ooh you bring me down you shout around
You don't believe that I'm alone
Ooh you don't believe me

Sweet lady sweet lady
Sweet lady stay sweet you say

You call me up and feed me all the lines
You call me sweet like I'm some kind of cheese
Waiting on the shelf
You eat me up you hold me down
I'm just a fool to make you a home
Ooh you really do and you say
Sweet lady sweet lady
Sweet lady ooh c'mon stay sweet

My sweet lady
Though it seems like we wait for ever
Stay sweet baby
Believe and we've got everything we need
Sweet lady sweet lady
Sweet lady stay sweet
Stay sweet sweet lady

Oh runaway come on
Yeah yeah
Yeah yeah
Sweet lady

Sladká paní
Words and music by Brian May


Voláš na mě a jako k psovi se ke mě chováš
Voláš na mě a na kousky mé nitro trháš
Máš mě na vodítku
Ooh, k zemi posíláš, kolem pokřikuješ
Nevěříš, že jsem sám
Ooh, ty mi nevěříš

Sladká paní, sladká paní
Sladká paní, zůstaň sladkou, říkáš

Voláš na mě a živíš mě, vším bohatstvím
Nazýváš mě lahůdkou, jako bych nějakým sýrem byl
Čekám na skříňce
'Žereš' mě a držíš mě
Jsem jen hlupák, který je ti domovem
Ooh, tak děláš a říkáš
Sladká paní, sladká paní
Sladká paní, no tak, zůstaň sladkou

Má sladká paní
I když to vypadá, že čekat budeme věčně
Zůstaň sladká, bejby
Uvěř tomu a vše co potřebujem' budeme mít
Sladká paní, sladká paní
Sladká paní, zůstaň sladká
Zůstaň sladkou, sladkou paní

Oh, utečem, tak pojď
Yeah yeah
Yeah yeah
Sladká paní

Seaside Rendezvous
Words and music by Freddie Mercury

Seaside whenever you stroll along with me
I'm merely contemplating what you feel inside
Meanwhile I ask you to be my Clementine
You say you will if you could but you can't
I love you madly
Let my imagination run away with you gladly
A brand new angle highly commendable
Seaside rendezvous

I feel so romantic can we do it again?
Can we do it again sometime I'd like that
Fantastic c'est la vie mesdames et messieurs
And at the peak of the season
The Mediterranean
This time of year it's so fashionable

I feel like dancing in the rain
Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing
What a damn jolly good idea
It's such a jollification as a matter of fact
So 'tres charmant' my dear

Underneath the moonlight
Together we'll sail across the sea
Reminiscing every night
Meantime I ask you to be my Valentine
You say you'd have to tell your daddy if you can
I'll be your Valentino
We'll ride upon an omnibus and then the casino
Get a new facial start a sensational
Seaside rendezvous so adorable
Seaside rendezvous ooh
Seaside rendezvous
Give us a kiss!

Schůzka na pobřeží
Words and music by Freddie Mercury

Kdykoli se mnou se procházíš, na pobřeží jsme
A já přemýšlím jen o pocitech tvých
V tu chvíli se ptám, zda budeš mou Klementýnou
Říkáš, že chtěla bys, ale nemůžeš
Miluji tě bláznivě
Ať tebou se má představivost unést nechá
Zcela nový pohled a velmi chvályhodný
Schůzka na pobřeží

Tak romanticky se cítím, můžeme to zopakovat?
Můžeme to někdy zopakovat, mám rád to
Fantastické: to je život, dámy a pánové!
A na vrcholu sezóny
Středomoří
Je v tento roční čas tak elegantní

Jako bych v dešti tančil
Najde se dobrovolnice?
Jen pořád tančil
To je ale pěkný nápad
Vlastně spíš taková legrace jen
Tak velmi šarmantní má drahá

Pod měsíčním svitem
Společně budeme mořem plout
Každou noc vzpomínat
V tu chvíli se zeptám, zda budeš mou Valentýnou
Říkáš, že taťky se zeptáš, jestli můžeš
Já budu tvým Valentýnem
Sedneme na autobus a pak rovnou do kasina
A novou tvář dostane senzační
Schůzka na pobřeží, tak milou
Schůzka na pobřeží, ooh
Schůzka na pobřeží
Polibek nám dejte

Prophet's Song
Words and music by Brian May

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
Beware the storm that gathers here
Listen to the wise man

I dreamed I saw on a moonlit stair
Spreading his hand to the multitude there
A man who cried for a love gone stale
And ice cold hearts of charity bare
I watched as fear took the old man's gaze
Hopes of the young in troubled graves
'I see no day' I heard him say
So grey is the face of every mortal

Oh oh people of the earth!
'Listen to the warning' the prophet he said
For soon the cold of night will fall
Summoned by your own hand

Ah ah children of the land
Quicken to the new life take my hand
Fly and find the new green bough
Return like the white dove

He told of death as a bone white haze
Taking the lost and the unloved babes
Late too late all the wretches run
These kings of beasts now counting their days
From mother's love is the son estranged
Married his own his precious gain
The earth will shake in two will break
And death all round will be your dowry

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
For those who hear and mark my words
Listen to the good plan

Oh oh oh oh and two by two my human zoo
They'll be running for to come
Running for to come out of the rain

Oh flee for your lives who heed me not
Let all your treasures make you fear for your life
Deceive you not the fires of hell will take you
Should death await you

Ah people can you hear me?
And now I know and now I know
And now I know and now I know
That you can hear me
And now I know and now I know
And now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
The earth will shake in two will break
Death all around around around around
Around around around around
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
Wo wo wo wo wo wo wo wo wo
Listen to the wise listen to the wise listen to the wise
Listen to the wise listen to the wise man
La la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la
La la
La la
Come here I hear you
Come here I hear you
Come here I hear you
Ah ah ah ah ah
Listen to the man listen to the man listen to the man listen to the mad man

God gave you grace to purge this place
And peace all around may be your fortune
Oh oh children of the land
Love is still the answer take my hand
The vision fades a voice I hear
Listen to the madman!
But still I fear and still I dare not
Laugh at the madman!

Prorokova píseň
Words and music by Brian May

Oh oh lidé této země
Slyšte varování, jež věštec vyřkl
Bouře se zde kupí, na ni pozor si dejte
Mudrcovi naslouchejte

Snil jsem, viděl jsem, na stupínku ozářeném
Své ruce tam davu rozevíral
Muž, jež plakal pro lásku hnilobou omámenou
A prochladlá srdce štědrosti zbavená
Sledoval jsem, jak strach do jeho zraku vstoupil
Naděje mladých v hrobech neklidných
Říkal 'Nevidím den', slyšel jsem
Šedá bude tvář každého smrtelníka

Oh oh lidé této země!
'Vyslyšte varování' proroka, řekl
Chlad noci se snese brzy
Vašima rukama samotnýma pozvaný

Ah, ah, děti této země
Pospěšte do nového života, chyťte se mé ruky
Leťte a najděte novou cestu zelenou
Jako holubice bílé se vraťte

Smrt je kostlivec v bílé mlze, řekl
Bere vše zapomenuté i děti nemilované
Pozdě, příliš pozdě, všichni chudí utíkají
Tito králové bestií teď jejich dny sčítají
Syn od mateřské lásky je odcizen
Sdílí jen své vlastní vzácné nadání
Země se zatřese, ve dví rozlomí
A smrt všude kolem bude věnem tvým

Oh oh lidé této země
Vyslyšte varování, jež věštec vyřkl
Pro ty, jež slyší a má slova vyslyší
Vyslyšte dobrý plán

Oh, oh, oh, oh a druh po druhu, mé lidské zoo
Budou kandidovat, ti co vystoupí
Kandidovat, ti co vystoupí z deště

Oh, utečte před životem svým vy, kdož mě neslyšíte
Bojte se o život svůj přes všechna bohatství, jež máte
Neklamte sami sebe, pekelný plamen pohltí vás
A smrt vás bude očekávat

Ah, lidé slyšíte mě?
A teď já vím, a teď já vím
A teď já vím, a teď já vím
Že mě slyšíte
A teď já vím, a teď já vím
A teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím
Země se zatřese, ve dví rozlomí
Smrt všude kolem, kolem, kolem, kolem
Kolem, kolem, kolem, kolem
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím
Wo wo wo wo wo wo wo wo wo
Mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte
Mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte
La la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la
La la
La la
Pojďte blíž, slyším vás
Pojďte blíž, slyším vás
Pojďte blíž, slyším vás
Ah ah ah ah ah
Muži naslouchejte, muži naslouchejte, muži naslouchejte, bláznivému muži naslouchejte

Bůh vám odpuštění dal, aby toho místo očistil
A vaším bohatstvím mír může být
Oh, oh děti této Země
Láska je stále tou odpovědí, chyťte mou ruku
Hlas co slyším ve vizi zaniká
Bláznivému muži naslouchejte!
Ale stále se bojím a stále si netroufám
Směju se bláznivému muži!

Love Of My Life
Words and music by Freddie Mercury

Love of my life you've hurt me
You've broken my heart and now you leave me
Love of my life can't you see
Bring it back bring it back
Don't take it away from me
Because you don't know
What it means to me

Love of my life don't leave me
You've taken my love you now desert me
Love of my life can't you see
Bring it back bring it back
Don't take it away from me
Because you don't know
What it means to me

You will remember
When this is blown over
And everything's all by the way
When I grow older
I will be there at your side to remind you
How I still love you I still love you

Back hurry back
Please bring it back home to me
Because you don't know
What it means to me
Love of my life
Love of my life
Yeah

Lásko mého života
Words and music by Freddie Mercury


Lásko mého života, zranilas' mě
Mé srdce jsi zlomila a teď mě opouštíš
Lásko mého života, nevidíš?
Vrať ji zpět, vrať ji zpět
Neber mi ji
Protože netušíš
Co pro mne znamená

Lásko mého života, neopouštěj mne
Mou lásku jsi odňala a teď mě opouštíš
Lásko mého života, nevidíš?
Vrať ji zpět, vrať ji zpět
Neber mi ji
Protože netušíš
Co pro mne znamená

Vzpomeneš si
Až to vše pomine
A do starých kolejí se vrátí
Až budu starší
Budu tam, vedle tebe, abych ti připomněl
Jak tě stále miluji, já stále miluji

Zpět, rychle zpět
Přines ji zpět do mého domova
Protože netušíš
Co pro mne znamená
Lásko mého života
Lásko mého života
Yeah

Good Company
Words and music by Brian May

Take good care of what you've got
My father said to me
As he puffed his pipe and baby B
He dandled on his knee
Don't fool with fools who'll turn away
Keep all good company oohoo oohoo
Take care of those you call your own and keep good company

Soon I grew and happy too
My very good friends and me
We'd play all day with Sally J
The girl from number four
And very soon I begged her
Won't you keep me company?
Oohoo oohoo oohoo oohoo
Come marry me for evermore
We'll be good company

Now marriage is an institution sure
My wife and I our needs and nothing more
All my friends by a year by and by disappeared
But we're safe enough behind our door

I flourished in my humble trade my reputation grew
The work devoured my waking hours but when my time was through
Reward of all my efforts
My own Limited Company
I hardly noticed Sally as we parted company
All through the years in the end it appears
There was never really anyone but me
Now I'm old I puff my pipe but no one's there to see
I ponder on the lesson of my life's insanity
Take care of those you call your own
And keep good company

Dobrá společnost
Words and music by Brian May


Střež si dobře to co máš
Mi jednou otec řek'
Když bafal fajfku a mladší dítko
Na koleni svém houpal
S hlupáky si nezahrávej, když se stejně odvrátí
Dobrou společnost si zřiď, oohoo, oohoo
Chraň všechny, co svými nazýváš, a dobrou společnost si zřiď

Brzy já vyrostl a veselý byl
Mí velmi dobří přátelé a já
Celé dny si hráli se Sally J.
Dívkou z čísla čtyři
A velmi brzy já prosil jí
Nechceš být mou společnicí?
Oohoo, oohoo, oohoo, oohoo
Pojď a navěky si mě vezmi
Budeme dobrou společností

Teď manželství je institucí jistou
Má žena a já již jiných potřeb nemáme
Všichni mí přátelé rok od roku, čas od času, mizejí
Ale my jsme v bezpečí, za našimi dveřmi

Má pověst vzkvétala jak obchody jsem vedl
Práce můj budíček pohltila, ale i když čas plynul bez přestávek
Odměnou za mou snahu byla
Má vlastní s.r.o
A já si sotva všímal Sally, když o společnost jsme se dělili
Po všech těch letech, nakonec se zdá
Že tu nikdy nebyl nikdo jiný, ale jen já
Teď jsem starý, svou fajfku bafám a nikdo kolem mně
Přemýšlím o lekci, jež mi můj bláznivý život dal
Chraň všechny, co svými nazýváš
A dobrou společnost si zřiď

Bohemian Rhapsody
Words and music by Freddie Mercury

Is this the real life
Is this just fantasy
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see
I'm just a poor boy,I need no sympathy
Because I'm easy come,easy go,
A little high,little low,
Anyway the wind blows,doesn't really matter to me,
To me

Mama,just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger,now he's dead,
Mama,life had just begun,
But now I've gone and thrown it all away
Mama ooo,
Didn't mean to make you cry
If I'm not back again this time tomorrow
Carry on,carry on,as if nothing really matters

Too late,my time has come,
Sends shivers down my spine
Body's aching all the time,
Goodbye everybody-I've got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Mama ooo- (any way the wind blows)
I don't want to die,
I sometimes wish I'd never been born at all

I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche,scaramouche will you do the Fandango
Thunderbolt and lightning-very very frightening me
Galileo,Galileo,
Galileo Galileo
Galileo figaro-Magnifico
But I'm just a poor boy and nobody loves me
He's just a poor boy from a poor family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come easy go-,will you let me go
Bismillah! No-,we will not let you go-let him go
Bismillah! We will not let you go-let him go
Bismillah! We will not let you go-let me go
Will not let you go-let me go
Will not let you go let me go
No,no,no,no,no,no,no
Mama mia,mama mia,mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me,for me,for me

So you think you can stone me and spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh baby-Can't do this to me baby
Just gotta get out-just gotta get right outta here

Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters-,nothing really matters to me,

Any way the wind blows....

Bohémská rapsodie
Words and music by Freddie Mercury

Je tohle skutečnost
Nebo jen blouznění
Zachycen v lavině
Z reality není úniku
Otevři oči
Do nebes vzhlédni a zři
Jsem jen ubohý chlapeček, nelpím na soucitu
Protože lehce nabývám, lehce pozbývám
Někdy víc, někdy míň
Ať si vítr vane, mě nezáleží na tom
Mě ne

Matko, člověka jsem zabil
Zbraň na hlavu mu namířil
A spoušť stiskl, teď mrtev je
Matko, život zrovna začal
Ale teď můžu všechno zahodit, jsem zničený
Matko, ooo
Nemá tě rozplakat to
Když zítra v tento čas se nevrátím
Buď klidná, buď klidná, jakoby se nic nestalo

Příliš pozdě, můj čas přišel
A mé tělo se chvěje
Stále jak v plamenech
Sbohem všichni, já už musím jít
Musím vás opustit a pravdě se tváří v tvář postavit
Matko, ooo - (ať si vítr vane)
Nechci umřít
Někdy si přeji, abych se nikdy býval nenarodil

Vidím obrys člověka
Šašku, šašku můžeš zatančit fandango
Hromobití s blesky, velmi velmi děsí, mě
Galileo,Galileo,
Galileo Galileo
Galileo figaro-Magnifico
Ale jsem jen ubohý chlapeček, nikdo rád mě nemá
Je jen ubohý chlapeček z ubohé rodiny
Ušetři život jeho, před touto zrůdností
Lehce nabývám, lehce pozbývám, necháte mě jít
Ve jménu Allahově! Ne, - nenecháme tě jít, nechte ho jít
Ve jménu Allahově! Nenecháme tě jít, nechte ho jít
Ve jménu Allahově! Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!
Matko moje, matko moje, matko moje nech mě jít
Lucifer se slitoval nade mnou, nade mnou, nade mnou

Tak ty si myslíš, že kamenovat mě můžeš a do očí mi plivat
Tak ty si myslíš, že milovat mě můžeš a smrti mě přenechat
Oh, bejby, to mi udělat nemůžeš, bejby
Jen dostat ven se musím, jen odsud dostat ven se musím
Nezáleží na tom
Každý to může poznat
Nezáleží na tom, mě nezáleží na tom,

Ať si vítr vane ...

God Save The Queen
Arranged by Brian May

God Save The Queen
Arranged by Brian May

Překlad: LG