Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: A Kind Of Magic

Texty: A Kind Of Magic

One Vision
A Kind Of Magic
One Year Of Love
Pain Is So Close To Pleasure
Friends Will Be Friends
Who Wants To Live Forever
Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
Don't Lose Your Head
Princes Of The Universe

 

One Vision
Words and music by Queen

(God works in mysterious ways ... mysterious ways)

One man one goal one mission
One heart one goal just one solution

One flash of light yeah one god one vision
One flesh one bone
One true religion
One voice one hope
One real decision
Wowowowo gimme one vision

No wrong no right
I'm gonna tell you there's no black and no white
No blood no stain
All we need is one world wide vision

One flesh one bone
One true religion
One race one hope
One real decision
Wowowowo oh yeah oh yeah oh yeah

I had a dream
When I was young
A dream of sweet illusion
A glimpse of hope and unity
And visions of one sweet union
But a cold wind blows
And a dark rain falls
And in my heart it shows
Look what they've done to my dreams
So give me your hands
Give me your hearts
I'm ready
There's only one direction
One world one nation
Yeah one vision

No hate no fight
Just excitation
All through the night
It's a celebration
Wowowowo yeah

One one one one...
One vision...
One flesh one bone
One true religion
One voice one hope
One real decision

Gimme one light
Gimme one hope
Just gimme
One man one man
One bar one night
One day hey hey
Just gimme gimme gimme gimme
Fried chicken

Jedna vize
Text a hudba - Queen


(Bůh mystickým způsobem koná ... mystickým způsobem)

Jeden muž, jeden cíl, jeden úkol
Jedno srdce, jedna duše, jedno řešení

Jeden záblesk světla, yeah jeden Bůh jedna vize
Jedno maso jedna kost
Jedna pravá víra
Jeden hlas, jedna naděje
Jedno opravdové rozhodnutí
Wowowowowowo, dej mi jednu vizi, yeah

Ne špatně, ne dobře
Chci ti říct, není tady žádná černá ani bílá
Žádná krev, žádná skvrna
Vše co potřebujeme je jedna vize celého světa

Jedno maso, jedna kost
Jedna pravá víra
Jeden závod, jedna naděje
Jedno řešení
Wowowowowowo oh yeah oh yeah oh yeah

Měl jsem sen
Když jsem byl mladý
Sen plný sladkých iluzí
Záblesk naděje a jednoty
A vidění jedné sladkého spojení
Ale vítr vane studený
A padá temný déšť
A v mém srdci to je vidět
Podívejte co dělají mým snům
Jedna vize

Tak dejte mi své ruce
Dejte mi svá srdce
Jsem připraven
Je tu jen jeden směr
Jeden svět, jeden národ
Yeah jedna vize

Žádná nenávist, žádný boj
Jen vzrušení
Vše skrze noc
To je oslava
Wowowowowowowo yeah

Jedno maso, jedna kost
Jedna pravá víra
Jeden hlas, jedna naděje
Jedno řešení

Podej mi světlo
Podej mi naději
Prostě mi dej
Jeden muž, jeden muž
Jedna překážka, jedna noc
Jeden den, hej hej
Dej mi, dej mi, dej mi, dej mi
Pečené kuře

A Kind Of Magic
Words and music by Roger Taylor

It's a kind of magic
It's a kind of magic
A kind of magic
One dream one soul one prize one goal
One golden glance of what should be
It's a kind of magic
One shaft of light that shows the way
No mortal man can win this day
It's a kind of magic
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time
It's a kind of magic
The waiting seems eternity
The day will dawn of sanity
Is this a kind of magic
It's a kind of magic
There can be only one
This rage that lasts a thousand years
Will soon be done
This flame that burns inside of me
I'm here in secret harmonies
It's a kind of magic
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time
It's a kind of magic
It's a kind of magic
The rage that lasts a thousand years
Will soon be will soon be
Will soon be done
This is a kind of magic
There can be only one
This rage that lasts a thousand years
Will soon be done-done
Magic - it's a kind of magic
It's a kind of magic
Magic magic magic magic
Ha ha ha it's magic
It's a kind of magic

Druh magie
Text a hudba - Roger Taylor

To je druh magie
To je druh magie
Druh magie
Jeden sen, jedna duše, jedna cena, jeden cíl
Jeden zlatý záblesk toho co může být
To je druh magie
Jeden hrot světla, který ukazuje cestu
Žádný smrtelník nemůže v ten den vyhrát
To je druh magie
Zvony, které v tvé mysli zní
Vyzívá dveře času
To je druh magie
Čekání zdá se věčné
Svítání dne je rozumné
Je tohle druh magie?
To je druh magie
Ten může být jen jeden
Tento hněv, trvající tisíce let
Brzy pomine
Tento oheň, který ve mě hoří
Slyším tajné harmonie
To je druh magie
Zvony, které v tvé mysli zní
Vyzívá dveře času
To je druh magie
To je druh magie
Tento hněv, trvající tisíce let
Brzy , už brzy, brzy pomine
Tohle je druh magie
Ten může být jen jeden
Tento hněv, trvající tisíce let
Už brzy pomine (pomine)
Magie - to je druh magie
To je druh magie
Magie, magie, magie, magie
To je magické (ha ha ha ha, to je magické)
To je druh magie

One Year Of Love
Words and music by John Deacon

Just one year of love
Is better than a lifetime alone
One sentimental moment in your arms
Is like a shooting star right through my heart
It's always a rainy day without you
I'm a prisoner of love inside you -
I'm falling apart all around you - yeah
My heart cries out to your heart
I'm lonely but you can save me
My hand reaches for to your hand
I'm cold but you light the fire in me
My lips search for your lips
I'm hungry for your touch
There's so much left unspoken
And all I can do is surrender
To the moment just surrender

And no one ever told me that love would hurt so much
Oooh yes it hurts
And pain is so close to pleasure
And all I can do is surrender to your love
Just surrender to your love
Just one year of love
Is better than a lifetime alone
One sentimental moment in your arms
Is like a shooting star right through my heart
It's always a rainy day without you
I'm a prisoner of love inside you
I'm falling apart all around you
And all I can do is surrender

Jeden rok lásky
Text a hudba - John Deacon


Jen jeden rok lásky
Je lepší než žít celý život sám
Jedna sentimentální chvíle v tvém náručí
Je jako hvězda letící mým srdcem
Bez tebe je každý den deštivý
Jsem uvězněn láskou v tvém nitru
Rozpadám se kolem tebe - yeah
Moje srdce volá na tvé srdce
Jsem opuštěný, ale ty mě můžeš zachránit
Moje dlaně sahají po tvých dlaních
Je mi zima, ale ty ve mě zapaluješ oheň
Moje rty hledají tvé rty
Po tvém doteku prahnu
Je tady mnoho toho co jsem ti neřekl
A vše co můžu dělat je vzdát se
Přesně se zkrátka vzdát

A nikdo mi nikdy neřekl, že láska může takhle bolet
Ooooh ano, to bolí
A bolest má tak blízko k potěšení
A vše co můžu dělat je vzdát se tvé lásce
Prostě se vzdát tvé lásce
Jen jeden rok lásky
Je lepší než žít celý život sám
Jedna sentimentální chvíle v tvém náručí
Je jako hvězda letící mým srdcem
Bez tebe je každý den deštivý
Jsem uvězněn láskou v tvém nitru
Rozpadám se kolem tebe - yeah
A vše co můžu dělat je vzdát se

Pain Is So Close To Pleasure
Words and music by Freddie Mercury and John Deacon

Ooh ooh pain is so close to pleasure oh yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Ooh ooh pain is so close to pleasure everybody knows
One day we love each other then we're fighting one another all the time
When I was young and just getting started
And people talked to me they sounded broken hearted
Then I grew up and got my imagination
And all I wanted was to start a new relation
So in love but love had a bad reaction
I was looking for some good old satisfaction
But pain is all I got when all I needed was some love and affection
Ooh ooh pain is so close to pleasure yeah yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Pain and pleasure
Ooh ooh pain and pleasure
When your plans go wrong and you turn out the light
But inside of your mind you have to put up a fight
Where are the answers that we're all searching for
There's nothing in this world to be sure of anymore
Some days you're feeling good some days you're feeling bad
But if you're feeling happy someone else is always sad
Let the sweetness of love wipe the tears from your face
For better for worse so let's make the best of the rest of our years
Ooh ooh pain is so close to pleasure I told you so
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Pain and pleasure
Ooh ooh pain is so close to pleasure yeah yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
All your life
Pain - pleasure ....

Bolest má tak blízko k potěšení
Text a hudba - Freddie Mercury a John Deacon


Ooh ooh bolest má tak blízko k potěšení oh yeah
Slunné a deštivé počasí jdou spolu ruku v ruce celým vaším životem
Ooh ooh bolest má tak blízko k potěšení, každý to ví
Jednou se máme všichni rádi, pak proti sobě bojujeme celý ten čas
Když jsem byl mladý a začínal žít
A lidé mi říkali, že jsou v srdci zlomení
Pak jsem vyrostl a získal svou představivost
A vše, co jsem chtěl bylo začít nový vztah
Tak jsem se zamiloval, ale má láska měla špatnou odezvu
Hledal jsem nějaké dobré staré uspokojení
Ale bolest je vše, co jsem měl, když jsem potřeboval jen lásku a cit
Ooh ooh bolest má blízko k potěšení yeah yeah
Slunné a deštivé počasí jdou spolu ruku v ruce celým vaším životem
Bolest a potěšení
Ooh ooh bolest a potěšení
Když vaše plány jdou špatným směrem a odvracíte se od světla
Ale uvnitř vaší mysli se musíte pozvednout k boji
Kde jsou ty odpovědi, které všichni tak hledáme
Na tomto světě není nic, to je jisté
Někdy se cítíte dobře, někdy se cítíte špatně
Ale když se cítíte vesele, vždy je někdo jiný zase smutný
Nechte sladkou lásku, aby ti otřela slzy z vaší tváře
Za všech okolností dělejme to nejlepší po zbytek našich životů
Ooh ooh bolest má tak blízko k potěšení, řekl jsem vám
Slunné a deštivé počasí jdou spolu ruku v ruce celým vaším životem
Bolest a potěšení
Ooh ooh bolest má tak blízko k potěšení yeah yeah
Slunné a deštivé počasí jdou spolu ruku v ruce celým vaším životem
Celým vaším životem
Bolest - potěšení ....

Friends Will Be Friends
Words and music by Freddie Mercury and John Deacon

Another red letter day
So the pound has dropped and the children are creating
The other half ran away
Taking all the cash and leaving you with the lumber
Got a pain in the chest
Doctor's on strike what you need is a rest

It's not easy love but you've got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the end

Now it's a beautiful day
The postman delivered a letter from your lover
Only a phone call away
You tried to track him down but somebody stole his number
As a matter of fact
You're getting used to life without him in your way

It's so easy love cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the end

It's so easy love cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention

Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the end
Friends will be friends
When you're in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos right till the end-
Friends will be friends

Přátelé zůstanou přáteli
Text a hudba - Freddie Mercury a John Deacon


Další sváteční den
Libra poklesla a děti vyvádí
Druhá půlka běží pryč
Berou všechny peníze a opouštějí tě s haraburdím
Bolí tě hruď, doktoři stávkují
To co potřebuješ je odpočinek

Není lehké milovat, ale máš přátele, můžeš věřit
Přátelé zůstanou přáteli
Když potřebuješ lásku, oni se o tebe postarají a ošetří tě
Přátelé zůstanou přáteli
Když tě trápí život a všechna naděje je fuč
Podrží tě za ruku, protože přátelé zůstanou přátelé, až do konce

Teď je nádherný den
Pošťák ti doručil dopis od tvého milého
Jen telefonní číslo automatu
Snažil jsi se ho vystopovat, ale někdo ukradl jeho číslo
Vlastně si zvykáš na život po svém bez něj

Je to tak lehké milovat, protože máš přátele, můžeš věřit
Přátelé zůstanou přáteli
Když potřebuješ lásku, oni se o tebe postarají a ošetří tě
Přátelé zůstanou přáteli
Když tě trápí život a všechna naděje je fuč
Podrží tě za ruku, protože přátelé zůstanou přátelé, až do konce

Je to tak lehké milovat, protože máš přátele, můžeš věřit
Přátelé zůstanou přáteli
Když potřebuješ lásku, oni se o tebe postarají a ošetří tě

Přátelé zůstanou přáteli
Když tě trápí život a všechna naděje je fuč
Podrží tě za ruku, protože přátelé zůstanou přátelé, až do konce
Přátelé zůstanou přáteli
Když potřebuješ lásku, oni se o tebe postarají a ošetří tě
Přátelé zůstanou přáteli
Když tě trápí život a všechna naděje je fuč
Podrží tě za ruku, až do konce
Přátelé zůstanou přáteli, yeah....

Who Wants To Live Forever
Words and music by Brian May

There's no time for us
There's no place for us
What is this thing that builds our dreams yet slips away from us

Who wants to live forever
Who wants to live forever....?

There's no chance for us
It's all decided for us
This world has only one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever
Who wants to live forever?

Who dares to love forever?
When love must die

But touch my tears with your lips
Touch my world with your fingertips
And we can have forever
And we can love forever
Forever is our today
Who wants to live forever
Who wants to live forever?
Forever is our today

Who waits forever anyway?

Kdo chce žít věčně
Text a hudba - Brian May


Není zde pro nás čas
Není zde pro nás místo
Co je to za sílu, která tvoří naše sny, a hned je vzdaluje

Kdo chce žít věčně
Kdo chce žít věčně...?

Není zde pro nás šance
Všechno už máme určené
Tenhle svět má jen jeden sladký okamžik, který nikdy nepotkáme

Kdo chce žít věčně
Kdo chce žít věčně?

Kdo má odvahu milovat věčně?
Když láska musí zemřít

Ale dotkni se mých slz svými ústy
Dotkni se mého světla konečky prstů
A můžeme mít věčnost
A můžeme se milovat věčně
Dnes je věčnost naše
Kdo chce žít věčně
Kdo chce žít věčně?
Dnes je věčnost naše

Kdo taky čeká věčně?

Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
Words and music by Brian May

Ya-ha!
...the garage and water from the sprinkler.
It also left a man's decapitated body,
Lying on the floor next to his own severed head.
A head which at this time has no name.
I KNOW HIS NAME.

Here I am I'm the master of your destiny
I am the one the only one I am the god of kingdom come
Gimme the prize just gimme the prize
Give me your kings let me squeeze then in my hands
Your puny princes
Your so called leaders of your land
I'll eat them whole before I'm done
The battle's fought and the game is won
I am the one the only one
I am the god of kingdom come
Gimme the prize just gimme the prize

'Now you die'

'I have something to say,it's better to burn out than to fade away...
There can be only one'

Move over I said move over
Hey hey hey clear the way
There's no escape from my authority - Didn't I tell you
I am the one the only one I am the god of kingdom come
Gimme the prize just gimme the prize
I am the one the only one
I am the god of kingdom come
Gimme the prize

'THERE CAN BE ONLY ONE'

Dej mi cenu
Text a hudba - Brian May
Tady jsem, pán tvého osudu
Já jsem ten jediný, ten jediný, já jsem Bůh nového království
Dej mi cenu, prostě dej mi cenu
Dej mi tvé krále, nech mě ji zmáčknout v mých dlaních
Tvoje mrňavá princátka
Tak ty jsi ve svém kraji nazýván vůdcem
Sním je dřív, než budu hotov
Válka je dobojována, hra je vyhrána
Já jsem ten jediný
Já jsem Bůh nového království
Dej mi cenu, proste mi dej cenu

'Teď zemřeš'

'Musím něco říct, je lepší vyhořet, než vyhasnout...
Může tu být jenom jeden'

Ztrať se, řekl jsem ztrať se
Hej hej hej uhni z cesty
Z mé moci není úniku  - to jsem ti neřekl?
Já jsem ten jediný, ten jediný, já jsem Bůh nového království
Dej mi cenu, proste mi dej cenu
Já jsem ten jediný, ten jediný
Já sem Bůh nového království
Dej mi cenu

'Může tu být jenom jeden'

Don't Lose Your Head
Words and music by Roger Taylor

Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
No don't lose you head
Don't lose you head
Hear what I say
Don't lose your way - yeah
Remember love's stronger remember love walks tall
Don't lose your heart
Don't lose your heart
No don't lose your heart
Don't lose your heart
Hear what I say
Hear what I say - yeah
Don't lose your way
Don't lose your way - yeah
Remember love's stronger remember love walks through walls
Don't drink and drive my car
Don't get breathalised
Don't lose your head
If you make it to the top and you wanna stay alive
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
No don't lose your head
Don't lose your head
Hear what I say
Hear what I say - yeah
Don't lose your way
Hey don't lose your way
Remember love's stronger remember love conquers all
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head
Don't lose your head

Neztrácej svou hlavu
Text a hudba - Roger Taylor


Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Ne, neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Poslouchej, co říkám
Neztrácej svou cestu - yeah
Pamatuj, že láska je silnější, pamatuj, láska je mocná
Neztrácej své srdce
Neztrácej své srdce
Ne, neztrácej své srdce
Neztrácej své srdce
Poslouchej, co říkám
Poslouchej, co říkám - yeah
Neztrácej svou cestu
Neztrácej svou cestu - yeah
Pamatuj, že láska je silnější, pamatuj, láska prochází zdmi
Nejezdi mým autem, když piješ
Neztrácej dech
Neztrácej svou hlavu
Když jsi na dorazu a chceš zůstat naživu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Ne, neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Poslouchej, co říkám
Poslouchej, co říkám - yeah
Neztrácej svou cestu
Hej, neztrácej svou cestu
Pamatuj, že láska je silnější, pamatuj, láska vybojuje vše
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu
Neztrácej svou hlavu

Princes Of The Universe
Words and music by Freddie Mercury

Here we are.Born to be kings.
We're the princes of the universe.
Here we belong.Fighting to survive.
In a world with the darkest powers.
And here we are.We're the princes of the universe.
Here we belong.Fighting for survival.
We've come to be the rulers of your world.
I am immortal.I have inside me blood of kings.
I have no rival.No man can be my equal.
Take me to the future of your world.
Born to be kings.Princes of the universe.
Fighting and free.Got your world in my hand.
I'm here for your love and I'll make my stand.
We were born to be princes of the universe.
No man could understand.My power is in my own hand.
Ooh.Ooh.Ooh.Ooh.People talk about you.
People say you've had your day.
I'm a man that will go far.
Fly the moon and reach for the stars.
With my sword and head held high.
Got to pass the test first time - yeah.
I know that people talk about me I hear it every day.
But I can prove you wrong cos I'm right first time.
Yeah.Yeah.Alright.Watch this man fly.
Bring on the girls.
Here we are.Born to be kings.We're the princes of
the universe.Here we belong.Born to be kings.
Princes of the universe.Fighting and free.
Got the world in my hands.I'm here for your love.
And I'll make my stand.
We were born to be princes of the universe.

Princové vesmíru
Text a hudba - Freddie Mercury

Tady jsme. Rozeni být vládci.
My jsme princové vesmíru.
Sem my patříme. Bojujeme, abychom přežili.
Ve světě plném nejtemnějších sil.
A tady jsme. My Jsme princové vesmíru.
Sem my patříme. Bojujeme o přežití.
Přišli jsme jako páni vašeho světa.
Já jsem nesmrtelný. Mám krev králů.
Nemám žádného soupeře. Žádný člověk se mě nevyrovná.
Vezměte mě do budoucnosti vašeho světa.
Narozeni být vůdci. Princové vesmíru.
Bojující a volní. Mám váš svět ve svých rukou.
Jsem tady pro vaši lásku a zůstanu.
Narodili jsme se jako princové vesmíru.
Žádný člověk nemůže rozumět. Moje síla je v mých vlastních rukou.
Ooh.Ooh.Ooh.Ooh. Lidé o vás hovoří.
Lidé říkají, měl jsi svůj den
Jsem muž, který to dotáhne daleko
Doletím k Měsíci a dotknu se hvězd.
Se svým mečem a zvednutou hlavou
Projdu tou zkouškou napoprvé - yeah
Vím, že o mě lidé mluví, slyším to každý den
Ale dokážu vám, že se pletete, protože jsem tu poprvé.
Yeah.Yeah. Dobrá. Sledujte jak ten chlap letí.
Přiveďte holky.
Tady jsme. Narozeni být vůdci. My jsme princové vesmíru.
Sem my patříme. Narozeni být vůdci.
Princové vesmíru. Bojující a svobodní.
Mám svět ve svých rukou. Jsem tu pro vaši lásku.
A zůstanu.
Jsme narozeni být princi vesmíru.

Překlad: LG a Lukáš Mixánek