Navigace: Queen - Královská legenda - Texty: A Day At The Races

Texty: A Day At The Races

Tie Your Mother Down
You Take My Breath Away
Long Away
The Millionaire Waltz
You And I
Somebody To Love
White Man
Good Old Fashioned Lover Boy
Drowse
Teo Torriate (Let Us Cling Together)

 

Tie Your Mother Down
Words and music by Brian May

Get your party gown and get your pigtail down
And get your heart beatin' baby
Got my timin' right I got my act all tight

It's gotta be tonight
My little school babe
Your momma says you don't
And your daddy says you won't
And I'm boilin' up inside
Ain't no way I'm gonna lose out this time

Tie your mother down
Tie your mother down
Lock your daddy out of doors
I don't need him nosin' around
Tie your mother down
Tie your mother down
Give me all your love tonight

'You're such a dirty louse go get outa my house'
That's all I ever get from your family ties
In fact I don't think I ever heard
A single little civil word from those guys
I don't give a light
I'm gonna make out all right
I've got a sweetheart hand
To put a stop to all that
Snipin' and grousin'

Tie your mother down
Tie your mother down
Take your little brother swimmin'
With a brick that's all right
Tie your mother down
Tie your mother down
Or you ain't no friend of mine

Your momma and your daddy
Gonna plague me till I die
I can't understand it
'Cause I'm a peace lovin' guy
Tie your mother down
Tie your mother down
Get that big big big big big big
Daddy out the door
Tie your mother down yeah
Tie your mother down
Give me all your love tonight
All your love tonight

Spoutej tvou matku
Text a hudba - Brian May

Vem si slušné šaty, rozpusť copy
A rozpumpuj své srdce bejby
Jsem přesný a chovám se slušně

Bude to dnes večer
Moje malá školní krásko
Tvá máma říká nedělej to
A tvůj táta říká neuděláš to
A já se uvnitř vařím
V žádným případě to tentokrát neprohraju

Spoutej tvou matku
Spoutej tvou matku
Nepouštěj tátu do dveří
Nepotřebuju aby tady žvanil
Spoutej tvou matku
Spoutej tvou matku
Dnes v noci se mi odevzdej

'Jsi všivák, vypadni z mého domu'
To je všechno, co jsem od tvé rodiny kdy slyšel
Vlastně ani nevěřím, že kdy uslyším
Jedno zdvořilé slovo od těch lidí
Nejsem poslem světla
Budu všechno dělat dobře
Mám svou milou
Abych to mohl zastavit
Urážky a nadávky

Spoutej tvou matku
Spoutej tvou matku
Pošli tvého bráchu plavat
S cihlou, je to v pohodě
Spoutej tvou matku
Spoutej tvou matku
Nebo se mnou nebudeš kamarádit

Tvoje máma a táta
Mě budou trápit do smrti
Nerozumím tomu
Protože jsem mírumilovný kluk
Spoutej tvou matku
Spoutej tvou matku
Dostaň toho velkýho velkýho velkýho velkýho velkýho velkýho
Tátu z těch dveří
Spoutej tvou matku, yeah
Spoutej tvou matku
Dnes v noci se mi odevzdej
V noci se mi odevzdej.

You Take My Breath Away
Words and music by Freddie Mercury

Oooh oooh take it take it all away
Oooh ooh take my breath away
Oooh ooh yoooo take my breath away

Look into my eyes and you'll see I'm the only one
You've captured my love stolen my heart
Changed my life
Every time you make a move you destroy my mind
And the way you touch
I lose control and shiver deep inside
You take my breath away

You can reduce me to tears with a single sigh
Ev'ry breath that you take
Any sound that you make is a whisper in my ear
I could give up all my life for just one kiss
I would surely die if you dismiss me from your love
You take my breath away

So please don't go
Don't leave me here all by myself
I get ever so lonely from time to time
I will find you anywhere you go
I'll be right behind you
Right until the ends of the earth
I'll get no sleep until I find you
To tell you that you just take my breath away

I will find you anywhere you go
Right until the ends of the earth
I'll get no sleep until I find you
To tell you when I've found you
I love you

Take my breath take my breath ... away

Bereš mi dech
Text a hudba - Freddie Mercury

Oooh oooh bereš bereš všechen pryč
Oooh ooh bereš mi dech
Oooh ooh ty mi bereš dech

Podívej se do mých očí, zjistíš, že jsem jediný
Uchopilas' mou lásku, ukradla mé srdce
Změnila můj život
Každý tvůj krok ničí mou mysl
Pod tvými dotyky
Ztrácím vládu a v nitru se chvěji
Bereš mi dech

Můžeš mě přivést k pláči a pouhým vzdechům
Každý tvůj nádech
A každý tvůj zvuk mi v uších zní jako šepot
Položil bych život jen za jeden polibek
Zemřel bych, kdybys odešla z mého života
Bereš mi dech

Tak prosím neodcházej
Nenechávej mě tu samotného
Někdy se cítím tak sám, čas od času
Najdu si tě ať půjdeš kamkoli
Budu vždy za tebou
Až na konec světa
Nebudu spát, dokud tě nenajdu
Abych Ti řekl, že mi prostě bereš dech

Najdu si tě ať půjdeš kamkoli
Až na konec světa
Nebudu spát, dokud tě nenajdu
Abych Ti řekl, až tě najdu
Miluji tě

Bereš dech, bereš dech ..... dech.

Long Away
Words and music by Brian May

You might believe in heaven
I would not care to say
For every star in heaven
There's a sad soul here today
Wake up in the morning with a good face
Stare at the moon all day
Lonely as a whisper on a star chase
Does anyone care anyway?
For all the prayers in heaven
So much of life's this way

Did we leave our way behind us?
Such a long long way behind us
Who knows when now who knows where
Where the light of day will find us?
Look for the day

Take heart my friend we love you
Though it seems like you're alone
A million light's above you
Smile down upon your home
Hurry put your troubles in a suitcase
Come let the new child play
Lonely as a whisper on a star chase
I'm leaving here,I'm long away
For all the stars in heaven
I would not live I could not live this way

Did we leave our way behind us?
Such a long long way behind us
Leave it for some hopeless lane
Such a long long way such a long long way
Such a long long way I'm looking for
Still looking for that day

Daleko odtud
Text a hudba - Brian May

Mohl bys věřit v nebe
Nebojím se říct
Kolik je hvězd na nebi
Tolik je smutných duší na Zemi
Ráno vstávají s pěknou tváří
Celý den sledují Měsíc
Opuštění jako mezi hvězdami
Zajímá se někdo?
O všechny prosebníky v nebi
Tolik o takový život

Sešli jsme z cesty?
Z tak douhé dlouhé cesty?
Kdo ví kdy a kdo ví kde
Kde nás světlo dne zastihne
Hledej ten den

Odhodlej se můj příteli, máme tě rádi
I když se ti zdá, že jsi sám
Milióny světel nad tebou
Usmívají se na tvůj domov
Rychle strč problémy do baťohu
Nech to dítko, ať si hraje
Opuštěné jako mezi hvězdami
Já odcházím, jsem daleko odtud
Pro všechny ty hvězdy na nebi
Nebudu, já nemůžu žít tímto způsobem

Sešli jsme z cesty?
Z tak douhé dlouhé cesty?
Sešli kvůli jiné a beznadějné cestičce
Z tak douhé dlouhé cesty, z tak douhé dlouhé cesty
Z tak douhé dlouhé cesty, já stále hledám
Stále hledám ten den

The Millionaire Waltz
Words and music by Freddie Mercury

Bring out the charge of the love brigade
There is spring in the air once again
Drink to the sound of the song parade
There is music and love ev'rywhere
Give a little love to me
(I wanna) Take a little love from me
I want to share it with you

Feel like a millionaire
Once we were mad we were happy
We spent all our days holding hands together
Do you remember my love
How we danced and played?
In the rain we laid
We could stay there for ever and ever
Now I am sad you are so far away
I sit counting the hours day by day
Come back to me
How I long for your love
Come back to me
Be happy like we used to be

Come back come back to me
Come back come back to me
Oh come back to me oh my love
How I long for your love
Won't you come back to me?

My fine friend
Take me wiz you unt love me forever
My fine friend
Forever forever

Bring out the charge of the love brigade
There is spring in the air once again
Drink to the sound of the song parade
There is music and love ev'rywhere
Give a little love to me
(I wanna) Take a little love from me
I want to share it with you
Come back come back to me feel
Make me feel like a millionaire

Valčík milionáře
Text a hudba - Freddie Mercury

Předveďte sborově sílu lásky
Ve vzduchu je opět jaro
Vnímejte zvuk hudební přehlídky
Hudba a láska je všude kolem
Dej mi trošku své lásky
(já chci) Vezmi trošku lásky ode mne
Chci ji s tebou sdílet

Cítit se jako milionář
Byli jsme blázniví, byli jsme šťastní
Celé dny se drželi za ruce
Pamatuješ má lásko
Jak jsme tancovali a hráli si?
V dešti leželi
A mohli tam zůstat na věky, na věky
Teď jsem smutný, jsi tak daleko
Hodiny počítám každý den
Vrať se ke mě
Jak jen toužím po tvé lásce
Vrať se ke mě
Budeme šťastní jako dřív

Vrať se, vrať se ke mě
Vrať se, vrať se ke mě
Oh vrať se ke mě má lásko
Jak jen toužím po tvé lásce
Nevrátíš se ke mě?

Má něžná přítelkyně
Vezmi mě sebou a miluj mě navěky
Má něžná přítelkyně
Navěky, navěky

Předveďte sborově sílu lásky
Ve vzduchu je opět jaro
Vnímejte zvuk hudební přehlídky
Hudba a láska je všude kolem
Dej mi trošku své lásky
(já chci) Vezmi trošku lásky ode mne
Chci ji s tebou sdílet
Vrať se, vrať se, ať mám pocit
Ať se můžu cítit jako milionář

You And I
Words and music by John Deacon

Music is playing in the darkness
And a lantern goes swinging by
Shadows flickering my heart's jittering
Just you and I
Not tonight come tomorrow
When ev'rything's sunny and bright (sunny and bright)
No no no come tomorrow 'cause then
We'll be waiting in the moonlight

We'll go walking in the moonlight
Walking in the moonlight
Laughter ringing in the darkness
People drinking for days gone by
Time don't mean a thing
When you're by my side
Please stay awhile

You know I never could forsee the future years
You know I never could see
Where life was leading me
But will we be together forever?
What will be my love?
Can't you see that I just don't know

No not tonight not tomorrow
Ev'rything's gonna be alright (sunny and bright)
Wait and see if tomorrow we'll be
As happy as we're feeling tonight
We'll go walking in the moonlight (we'll be happy)
Walking in the moonlight

I can hear the music in the darkness
Floating softly to where we lie
No more questions now
Let's enjoy tonight
(Just you and I) just you and I
Just you and I
Can't you see that we've gotta be together
Be together just you and I just you and I
No more questions just you and I

Ty a Já
Text a hudba - John Deacon

Hudba zní v dáli
A v rytmu se lampiony kývají
Stíny se mihotají, mé srdce se chvěje
Jen ty a já
Ne dnes v noci, přijď zítra
Až bude všechno slunné a jasné (slunné a jasné)
Ne ne ne, přijď zítra, protože pak
Budeme čekat na měsíční svit
A za svitu Měsíce půjdeme na procházku

Na procházku za svitu Měsíce
Smích zní v dáli
Lidé zapíjejí další den
Čas nic neznamená
Když jsi po mém boku
Prosím, zůstaň chvíli

Víš, že jsem nikdy neuměl předvídat roky dopředu
Víš, že jsem nikdy neviděl
Kam mě můj život zavede
Budeme stále spolu?
Koho budu milovat?
Nevidíš, že prostě nevím?

Ne dnes, ne zítra
Všechno bude v pořádku (slunné a jasné)
Počkáme a uvidíme, jestli i zítra budeme
Tak šťastní jako dnes večer
A za svitu Měsíce půjdeme na procházku
Na procházku za svitu Měsíce

Dovedu vnímat hudbu z povzdálí
Něžně pluje tam kde ležíme
Už žádné otázky
Užíjvejme si dnešní noc
(Jen ty a já) jen ty a já
Jen ty a já
Nevidíš, že jsme si souzeni
Být spolu, jen ty a já, ty a já
Už žádné otázky, jen ty a já

Somebody To Love
Words and music by Freddie Mercury

Can anybody find be somebody to love?
Each morning I get up I die a little
Can barely stand on my feet
(Take a look at yourself)Take a look in the mirror and cry
Lord what you're doing to me
I have to spend all my years in believing you
But I just can't get no relief Lord
Somebody (somebody) ooh somebody (somebody)
Can anybody find me somebody to love?

I work hard (he works hard) everyday of my life
I work till I ache my bones
At the end (at the end of the day)
I take home my hard earned pay all on my own
I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray (praise the Lord)
'Til the tears run down from my eyes
Lord somebody (somebody) ooh somebody (please)
Can anybody find me somebody to love?

(He wants help)
Every day - I try and I try and I try -
But everybody wants to put me down
They say I'm goin' crazy
They say I got a lot of water in my brain
Got no common sense
I got nobody left to believe
Yeah - yeah yeah yeah

Ooh
Somebody (somebody)
Can anybody find me somebody to love?
(Anybody find me someone to love)

Got no feel I got no rhythm
I just keep losing my beat (you just keep losing and losing)
I'm OK I'm alright (he's alright)
I ain't gonna face no defeat
I just gotta get out of this prison cell
One day I'm gonna be free Lord

Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Somebody somebody somebody somebody somebody
Find me somebody find me somebody to love
Can anybody find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me find me find me
Find me somebody to love
Somebody to love
Find me somebody to love...

Mít někoho rád
Text a hudba - Freddie Mercury

Může někdo najít někoho, koho budu mít rád?
Vstávám každé ráno a umírám
Těžko se stavím na nohy
(Podívej se na sebe) Dívám se do zrcadla a pláču
Bože, co mi to děláš
Věřím v tebe celé roky
Ale žádnou pomoc nevidím, Bože.
Někoho (někoho) ooh někoho (někoho)
Může mi někdo najít někoho, koho budu mít rád?

Tvrdě pracuji (tvrdě pracuje) každý den, celý svůj život
Pracuji až mě kosti bolí
Na konci dne (na konci dne)
Vracím k domovu, placenému vším co mám
Klekám si (kleká si) na kolena (kolena)
A začínám se modlit (modlit k Bohu)
Dokud slzy nesmáčí mou tvář
Bože, někoho (někoho) ooh někoho (prosím)
Může mi někdo najít někoho, koho budu mít rád?

(On potřebuje pomoc)
Každý den - snažím se a snažím se a snažím
Ale každý mě chce usadit
Říkají, že jsem se zbláznil
Říkají, že mám mozek plný vody
Nemám zdravý rozum
Už nemám komu bych věřil
Yeah - yeah yeah yeah

Ooh
Někoho (někoho)
Může mi někdo najít někoho, koho budu mít rád?
(Najděte mi někoho, koho budu mít rád)

Jsem bez citu, bez nálady
Ztrácím chuť do života (pořád ztrácí a ztrácí)
Jsem OK, jsem v pořádku (je v pořádku)
Nenechám se zlomit
Jen se musím dostat ven z tohoto vězení
Jednou budu volný, Bože

Najdi mi někoho, koho budu mít rád, najdi mi někoho, koho budu mít rád
Najdi mi někoho, koho budu mít rád, najdi mi někoho, koho budu mít rád
Najdi mi někoho, koho budu mít rád, najdi mi někoho, koho budu mít rád
Najdi mi někoho, koho budu mít rád, najdi mi někoho, koho budu mít rád
Najdi mi někoho, koho budu mít rád, najdi mi někoho, koho budu mít rád
Někoho, někoho, někoho, někoho, někoho
Najdi mi někoho, koho budu mít rád
Může mi někdo najít někoho, koho budu mít rád?
Najděte mi někoho, koho budu mít rád
Najděte mi někoho, koho budu mít rád
Najděte mi někoho, koho budu mít rád
Najděte, najděte, najděte
Někoho, koho budu mít rád
Někoho, koho budu mít rád...

White Man
Words and music by Brian May

I'm a simple man with a simple name
From this soil my people came
In this soil remain oh yeah oh yeah
He made us our shoes
And we trod soft on the land
But the immigrant built roads
On our blood and sand oh yeah

White man White man
Don't you see the light behind your blackened skies
White man White man
You took away the sight to blind my simple eyes
White man White man
Where you gonna hide from the hell you've made

Oh the red man knows wars
With his hands and his knives
On the Bible you swore
Fought your battle with lies oh yeah
Leave my body in shame
Leave my soul in disgrace
But by ev'ry god's name
Say a prayer for your race oh yeah

White man White man
Our country was green and all our rivers wide
White man White man
You came with a gun and soon our children died
White man White man
Don't you give a light for the blood you've shed?

White man White man
White man
White man White man
For you battled with lies
White man White man
Still lies
White man White man
Say you look around every skin and bone again

What is left of your dream?
Just the words on your stone
A man who learned how to teach
Then forgot how to learn
Oh yeah

Bílý muž
Text a hudba - Brian May

Jsem obyčejný člověk s obyčejným jménem
Z této země mí lidé pocházejí
A v této zemi zůstávají, oh yeah oh yeah
On nám stvořil naše střevíce
S nimiž lehce našlapujeme po zemi
Ale přistěhovalci staví silnice
Na naší krvi a našem písku oh yeah

Bílý muži, bílý muži
Nevidíš světlo za tvým tmavým nebem
Bílý muži, bílý muži
Všechno jsi schoval, abys' oslepil mé oči
Bílý muži, bílý muži
Kam se schováš před tím peklem, jehož jsi tvůrce

Oh, rudý muž zná války
I jeho ruce a nože
Na Bibli, na kterou jsi přísahal
Bojoval v tvých bitvách proti lži, oh yeah
Nech mé tělo v hanbě
Nech mou zneuctěnou duši
Ale ať je Bohem kdokoli
Modli se za svou rasu, oh yeah

Bílý muži, bílý muži
Naše země byla zelená a naše řeky široké
Bílý muži, bílý muži
Přišel jsi se zbraní a záhy umíraly naše děti
Bílý muži, bílý muži
Neospravedlňuj prolitou krev

Bílý muži, bílý muži
Bílý muži
Bílý muži, bílý muži
Ty, jež jsi bojoval se lží
Bílý muži, bílý muži
Stále lžeš
Bílý muži, bílý muži
Stále se sháníš po dalších dříčích a hnancích

Co zbylo z tvého snu?
Jen slova na tvém náhrobku
Muž, který se naučil jak se má učit
Pak sám zapomněl jak se učit
Oh yeah

Good Old Fashioned Lover Boy
Words and music by Freddie Mercury

I can dim the lights
And sing you songs full of sad things
We can do the tango just for two
I can serenade and gently play
On your heart strings
Be your Valentino just for you

Ooh love Ooh lover boy
What're doing tonight hey boy?
Set my alarm turn on my charm
That's because I'm a good old fashioned lover boy
Ooh let me feel you heartbeat
(Grow faster faster)

Ooh can you feel my love heat
Come on and sit on my hot seat of love
And tell me how do you feel right after all
I'd like for you and I to go romancing
Say the word your wish is my command

Ooh love Ooh lover boy
What're doing tonight hey boy?
Write my letter feel much better
And use my fancy patter on the telephone

When I'm not with you
Think of you always I miss you
(I miss those long hot summer nights)
When I'm not with you
Think of me always I love you love you
Hey boy where did you get it from?
Hey boy where did you go?
I learned my passion
In the good old fashioned school of lover boys

Dining at the Ritz we'll meet at nine precisely
(One two three four five six seven eight nine o'clock)
I will pay the bill you taste the wine
Driving back in style in my saloon will do quite nicely
Just take me back to yours that will be fine
(Come on and get it)
Ooh love Ooh lover boy
What're you doing tonight hey boy?
Ev'rything's all right just hold on tight
That's because I'm a good old fashioned lover boy

Hodný staromódní milovník
Text a hudba - Freddie Mercury

Můžu ztlumit světla
A zpívat písně plné smutku
Můžeme tančit tango jen pro dva
Můžu zahrát jemnou scénu
Na struny ve tvém srdci
Být Valentýnem jen pro tebe

Ooh miláčku, ooh miláčku
Co dnes děláš, hej chlapče?
Zpozorněl jsem a vzbudil svůj šarm
To vše, protože jsem hodný staromódní milovník
Ooh nech mě vnímat tlukot tvého srdce
(Bije rychleji, rychleji)

Ohh můžeš ucítit teplo mé lásky
Pojď a posaď se na mé žhavé místo lásky
A řekni mi, jak se po tom všem cítíš
Chtěl bych pro tebe a mě románek
Řekni něco, tvé přání je mým rozkazem

Ooh miláčku, ooh miláčku
Co dnes děláš, hej chlapče?
Píšu dopis a cítím se mnohem lépe
Se zalíbením breptám do telefonu

Když s tebou nejsem
Myslím na tebe, stále tě postrádám
(Postrádám ty dlouhé horké letní noci)
Když s tebou nejsem
Myslím na tebe, stále tě miluji
Hej chlapče, odkud to máš?
A kam jsi šel?
Poznal jsem svou vášeň
Ve škole pro hodné staromódní milovníky

Povečeříme v Ritzu, sejdeme se přesně v devět
(jedna dvě tři čtyři pět šest sedm osm devět hodin)
Já platím účet, ty chutnáš víno
Jedeme stylově do mého vozu, jde to hezky
Tak vezmi mě zpět do tvého a bude to pěkné
(Pojď a dostaneš to)
Ooh miláčku, ooh miláčku
Co dnes děláš, hej chlapče?
Všechno je v pořádku jen drž se pevně
To proto, že jsem hodný staromódní milovník

Drowse
Words and music by Roger Taylor

It's the sad eyed goodbye
Yesterday's moments I remember
It's the bleak street,week kneed partings I recall
It's the mistier mists the hazier days
The brighter sun and the easier lays
There's all the more reason for laughing and crying
When you're younger and life isn't to hard at all

It's the fantastic drowse
Of the afternoon Sundays
That bored you to rages of tears
The unending pleadings
To waste all your good times
In thoughts of your middle-aged years
It's the vertical hold all the things that you're told
For the everyday hero it all turns to zero
And there's all the more reason
For living or dying when you're young
And your troubles are all very small

Out here on the street we'd gather and meet
And scuff up the sidewalk
With endlessly restless feet
Half on the time we'd broaden our minds
More in the pool hall
Than we did in the school hall
With the down town chewing gum bums
Watching the night life the lights and the fun

Never wanted to be the boy next door
Always thought I'd be something more
But it ain't easy for a small town boy
It ain't easy at all
Thinkin' it right and doin' it wrong
It's easier from an arm chair
Waves of alternatives wash over my sleepiness
Have my eggs poached for breakfast I guess

I think I'll be Clint Eastwood
Jimi Hendrix he was good
Let's try William the Conqueror
Now who else do I like?

Dřímota
Text a hudba - Roger Taylor

Je to smutné loučení
Se včerejšími vzpomínkami v mé paměti
Drsná ulice, víkend co víkend u doktora s koleny
Nejhustší opar, nejmlhavější den
Jasnější Slunce a snadnější lenošení
O to více je důvodů pro smích a pláč
Když jste mladší a život nění zase tak těžký

Je to fantastická dřímota
O nedělních odpoledních
Nudí vás až k zuřivému pláči
Věčné pře
Které kazí všechen volný čas
V myšlenkách ve vašem středním věku
Je to přímé plnění všeho, co vám řekli
Pro každodenního hrdinu se všechno mění v nic
A ještě je tu víc důvodů
Pro život a smrt, když jste mladí
A vaše problémy jsou tak malé

Tady venku na silnici, potkávali jsme se a srocovali
A šourali se po chodníku
Neúnavně s chodidly stále v pohybu
A v půli cesty jsme rozšiřovali naše myšlení
Ještě více v bazénu
Spíše než ve škole
S vandráky z předměstí
Sledovali ten noční život, světla a zábavu

Nikdy jsem nechtěl být klukem odnaproti
Stále jsem myslel, že budu něco víc
Ale není to lehké pro kluka z městečka
Vůbec to není lehké
Myslet to dobře a dělat to špatně
Z křesla je to jednodušší
A jak jsem dřímal, mraky možností kolem mě procházelo
Tuším, že vajíčka k snídani už jsou vařená

Myslím, že budu Clintem Eastwoodem
Jimi Hendrix, ten byl dobrý
Nebo co zkusit Williama Dobyvatele
Koho mám ještě rád?

Teo Torriate (Let Us Cling Together)
Words and music by Brian May

When I'm gone no need to wonder
If I ever think of you
The same moon shines
The same wind blows for both of us
And time is but a paper moon
Be not gone

Though I'm gone it's as though
I hold the flower that touches you
A new life grows
The blossom knows there's no one else
Could warm my heart as much as you
Be not gone

Let us cling together as the years go by
Oh my love my love
In the quiet of the night
Let our candle always burn
Let us never lose the lessons we have learned

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

Hear my song still think of me
The way you've come to think of me
The nights grow long
But dreams live on
Just close your pretty eyes
And you can be with me
Dream on

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

When I'm gone they'll say we were all fools
And we don't understand
Oh be strong don't turn your heart
We're all you're all we're all for all for always

Let us cling together as the years go by
Oh my love my love
In the quiet of the night
Let our candle always burn
Let us never lose the lessons we have learned

Teo Torriate (Nechte nás přilnout k sobě)
Text a hudba - Brian May

Když jsem poblázněný, není zapotřebí váhat
Jestli na tebe myslím
Stejný Měsíc svítí
Stejný vítr fouká, pro nás oba
A čas je jenom Měsíc z papíru
Nebýt tak poblázněný

Přesto jsem, je to tak
Držím květinu, která se tě dotýká
Nový život přichází
Ten květ ví, že tu není nikdo jiný
Kdo by zahřál mé srdce tak jako ty
Nebýt tak poblázněný

Nechtě nás přilnout k sobě, jak plynou léta dál
Oh má lásko, má lásko
V tichu noci
Ať naše svíce stále hoří
Nenechte nás zapomenout lekce, které jsme se naučili

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

Vyslechni mou píseň a pořád na mě mysli
Tak jako jsi ji na mě myslela
Noc se prodlužuje
Ale sny neodcházejí
Tak zavři své krásné oči
A můžeš být se mnou.
Sni dál

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

Když jsem poblázněný, říkají, jsme všichni blázni
A my jim nerozumíme
Oh, buďte silní, neodvracejte svá srdce
My jsme všichni, vy jste všichni, my jsme všichni pro všechny, na vždycky

Nechtě nás přilnout k sobě, jak plynou léta dál
Oh má lásko, má lásko
V tichu noci
Ať naše svíce stále hoří
Nenechte nás zapomenout lekce, které jsme se naučili

Překlad: LG