Navigace: Queen - Krßlovskß legenda - FanouÜci o deskßch: Innuendo
Innuendo/ 10


* - nepovinnÚ

napiÜte celÚ jmÚno kytaristy bez mezery malřmi pÝsmeny